เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้”

อ่านแล้ว 1,176 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562  
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาอาหารเคมี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้” (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life) ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 175 คน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสมองและทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ รวมถึงบทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อ สุขภาพสำหรับระบบทางเดินอาหาร และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้