เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns

อ่านแล้ว 1,861 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 06 มิถุนายน 2562  
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns” ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 400 คน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทราบถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหาผิวประเภทต่างๆ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับปัญหาผิวแต่ละประเภทได้ รวมถึงการเลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์แต่ละปัญหาผิว และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศเพื่อการแข่งขันใน ท้องตลาดและในระดับสากล และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่นๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้