เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know

อ่านแล้ว 912 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง ’Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know’ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในเรื่องของวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยฉบับใหม่ ความก้าวหน้าของวัคซีนใหม่ในปี 2562 วัคซีนที่ใช้ในประชากรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยเป็นเนื้อหาการบรรยายที่ต่อยอดและเพิ่มเติมจากการจัดประชุมวัคซีนในครั้งก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการให้ความรู้รวมถึงการใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในบทบาทของชุมชนในการช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีนต่อไป
Photo Galleryดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่ : อัลบัมที่ 1  อัลบัมที่ 2  | แสดงในรูปแบบ PDF

งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 4 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้หวัดสำหรับเด็ก 8 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรแก้ไอ 27 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้