เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integration of Pharmacokinetics Principle to Support Rational Drug Use

อ่านแล้ว 1,056 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integration of Pharmacokinetics Principle to Support Rational Drug Use ณ โรงแรมนารายณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน และแนะนำแนวทางการใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ โดยอาศัยกรณีศึกษาของผู้ป่วยเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน อาทิ แนวทางในการประยุกต์ข้อมูลจากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์มาใช้กับผู้ป่วย แนวทางในการใช้ยาขนาดโถม (loading dose) การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการเพิ่มระยะเวลาการหยดยาทางหลอดเลือดดำ (prolonged infusion) แนวทางในการหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ แนวทางในการใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ประกอบการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ของยา การพิจารณาข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยารักษาโรคเบาหวานอย่างสมเหตุผล คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยากลุ่ม tyrosine kinase inhibitor และแนวทางการกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การประยุกต์ใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์สำหรับยาต้านอาการทางจิต (antipsychotics) การบูรณาการเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่มลดอาการปวดโอปิออยด์อย่างเหมาะสม การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยากดภูมิสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเฉพาะราย เป็นต้น โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวมุ่งทบทวนและเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งผู้เข้าประชุมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัยอย่างสูงสุด
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 1 วินาทีที่แล้ว
7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้