เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาหลักสูตร HTA และ SEAP คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ

อ่านแล้ว 1,302 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562  
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUHTA) และหลักสูตรเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร (SEAP) คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference ซึ่งจัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ Seoul University สาธารณรัฐเกาหลีใต้

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีรายละเอียด ดังนี้
1. Ms. Anne Julienne Genuino นักศึกษาในหลักสูตร MUHTA ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Oral Presentation สาขา Economic Evaluation จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Cost-utility analysis of adjuvant trastuzumab therapy for HER2-positive early stage breast cancer in the Philippines โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี นักศึกษาในหลักสูตร SEAP ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท Oral Presentation สาขา Health Systems Research จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Association between SLCO1B1 gene and myopathy risk in patients receiving statin: a systematic review and meta-analysis โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. แพทย์หญิงมณฑิรา อัศนธรรม นักศึกษาในหลักสูตร MUHTA ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Poster Presentation จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Cost-utility analysis of different renal replacement therapy modalities for end stage renal disease patients in Thailand โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

/ ------------------------------------------------------------------------------- /

- รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของ #เภสัชมหิดล คลิกที่นี่ https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/study-graduate.php

- รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ ป.โท/เอก สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คลิกที่นี่ https://graduate.mahidol.ac.th/
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 27 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020