เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม ’MUPY Green’

อ่านแล้ว 1,068 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562  
เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติถ่ายภาพในการเปิดกิจกรรม ’MUPY Green’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมเภสัชมหิดลเกิดการรับรู้และตระหนักถึงการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก อันเป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกและเกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำไปแปรและใช้ใหม่ (Recycle) ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG2030) อีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้