เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกการทำงาน

อ่านแล้ว 1,674 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562  
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สู่โลกการทำงาน” ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมแรก “การแนะแนววิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน” ได้จัดขึ้น ณ ห้อง 105 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากรุ่นพี่เภสัชมหิดล รุ่นที่ 27 ได้แก่ ภญ.สรัสสม เฟื่องอารมย์ ภญ.จิราพร จิตตั้งตรง ภญ.พัชรินทร์ ชินกาญจนโรจน์ ภญ.กรชนก พลาวุฑฒ์ ภก.อลงกรณ์ กัฬหะสุต ภก.ภูริทัต ว่องพุฒิพงศ์ และ ภก.มานะ ชูบรรจง มาเป็นคณะวิทยากรรับเชิญ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแนะแนวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานเภสัชกรรมสาขาต่างๆ เพิ่มพูนทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานในสายงานที่ตนเองสนใจ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กวาวเครือขาว 1 นาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้