เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดโครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

อ่านแล้ว 1,302 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 08 มีนาคม 2562  
คณะอนุกรรมการการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการและขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สาขา เภสัชกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 และ 29 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ยกระดับองค์ความรู้ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ สังคมและประเทศต่อไป ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้เชิญวิทยากร ภก. ปิ่นพงศ์ อินทรพาณิช มาบรรยายเรื่อง ระบบ GMP, PICs ยาแผนปัจจุบันฉบับ 2559 ณ ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาบ้า 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้