เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัด “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561”

อ่านแล้ว 1,979 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม 2562  
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 206 และ 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานประกอบด้วย “การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย” และ “การแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ” เพื่อเป็นการฝึกฝนความสามารถในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นเภสัชกรในอนาคต อีกทั้งแนะแนวการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายต่าง ๆ ในการแสดงบทบาทสมมติเสมือนจริง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและเห็นถึงความสำคัญของบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมี รศ. ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมข้างต้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผู้ชนะเลิศจากรายการแข่งขันต่างๆ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรมในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อไป ดังนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย (ภาคภาษาไทย) • นศภ. นภาพร โขดสันเทียะ • นศภ. ชุติมน ดลวศิน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย (ภาคภาษาอังกฤษ) • นศภ. ภาสินี ประมูลวงศ์ • นศภ. ชวัลญา ทรงเทพ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ • นศภ. ชลฤพัชร์ นิธิพงษ์วรากุล • นศภ. นพรัตน์ สกุลสามารถ • นศภ. มนัสชนก สมสุขเจริญ • นศภ. รุจิภาส เลาห์บุตรี
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคพยาธิหอยคัน 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้