เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชมหิดลคว้ารางวัล Complimentary Award for Oral Presentation

อ่านแล้ว 1,216 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก Mr. Wei Lin ได้รับรางวัล Complimentary Award for Oral Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ’The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research 2018’ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 2 วินาทีที่แล้ว
สารกันราในขนมปัง 2 วินาทีที่แล้ว
สิวเชื้อรา และการรักษา 15 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020