เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาเภสัชมหิดลได้รับรางวัลจากการนำเสนอ Poster ณ ประเทศสิงคโปร์

อ่านแล้ว 980 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560  
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นศภ.เอกอนงค์ พิรุณเกษตร นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ ดร. นันทนา นุชถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี และ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อาจารย์ ดร. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย และ ศาสตราจารย์ ดร. ลีณา สุนทรสุข ได้รับรางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงานเรื่อง Development of microfluidic paper-based analytical devices for determination of antiviral drug ในการงานประชุมวิชาการ International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE) Singapore Affiliate Conference and Exhibition Innovating for Next Generation Pharma Manufacturing ณ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ student poster competition ISPE, Thailand Affiliate 2017 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการนำเสนอครั้งนี้
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 18 วินาทีที่แล้ว
ลำโพง : ไม้ประดับมีพิษ 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020