เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่เซี่ยงไฮ้

อ่านแล้ว 2,284 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2549  
ในระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2549 นี้ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม ได้จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 7 คนได้แก่ รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ รศ.ดร.เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์ อ.ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ผศ.ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ผศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.วิชิต เปานิล นักศึกษาปริญญาเอก 4 คน และ นักศึกษาปริญญาโท 16 คน และมีเภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชน ขอร่วมเดินทางไปด้วยอีก 2 คน รวมทั้งหมด 29 คน กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่

1.เข้าร่วมประชุม International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 2nd Asia-Pacific Conference ในการนี้ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกเรื่อง DYNAMIC FINANCIAL MODELS OF EMERGENCY CARE IN THAILAND โดย ภก.วิษณุชัย ศรีจริยา ได้รับรางวัล Best Podium Presentation และผลงาน Poster Presentation เข้ารอบชิง จำนวน 2 เรื่อง

2. ประชุม Pfizer-Academia Dinner: Linking Research to Health Policy & Practice: an Asian Prospective

3. ประชุม Fudan Forum of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
จัดโดย Department of Health Economics, School of Public Health, Fudan University ในการประชุมนี้ รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ได้บรรยายเรื่อง Future Pharmacoeconomics and outcomes research in Thailand

4. ประชุมและเจรจาความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟูดาน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 11 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 12 วินาทีที่แล้ว
ว่านชักมดลูก 17 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020