เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น

อ่านแล้ว 1,435 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (Nagai Award Thailand For Research 2016) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Enhanced toxicity and cellular uptake of methotrexate-conjugated nanoparticles in folate receptor-positive cancer cells by decorating with folic acid-conjugated d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2015; 136: 383-393.” with the ISI impact factor of 4.152 ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลโดย Prof.Tsuneji Nagai, President of the Nagai Foundation Tokyo. ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 32 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้