เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาป.เอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อ่านแล้ว 917 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 03 ธ.ค. 2558  
นางสาวปัญจพร สันทัดเลขา นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ นักศึกษาในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับรางวัล Honorable mention for oral presentation (Natural Products) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “Antioxidant activities and phytochemical screening of extracts from ten Phellinusmushroom species” ในงานประชุม The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I) ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน รวม 12 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรแก้ไอ 15 วินาทีที่แล้ว
โรคติดเกม 16 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020