เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาป.เอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อ่านแล้ว 1,565 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 03 ธันวาคม 2558  
นางสาวปัญจพร สันทัดเลขา นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ นักศึกษาในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับรางวัล Honorable mention for oral presentation (Natural Products) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “Antioxidant activities and phytochemical screening of extracts from ten Phellinusmushroom species” ในงานประชุม The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I) ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน รวม 12 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้