เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัล “Outstanding Poster Presentation”

อ่านแล้ว 4,722 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2558  
ขอแสดงความยินดีกับ นายรวินศิวัช เดชาอนันตทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ในความดูแลของ อาจารย์ จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ ภาควิชาเภสัชเคมี ได้รับรางวัล outstanding poster presentation award จากการ การประชุมวิชาการนานาชาติงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference on Advanced Pharmaceutical Research: Strategies and Innovation in Pharmaceutical Research) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 ในหัวข้อเรื่อง In silico characterization of hHSP90 homology model derived from recent x-ray crystal structures of human
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรสำหรับเบาหวาน 1 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020