เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัล “Outstanding Poster Presentation”

อ่านแล้ว 1,385 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค. 2557  
ขอแสดงความยินดีกับ นายหนุนพงศ์ เดชะคุปต์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล ’Outstanding Poster Presentation’ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อ ’Biological activities of Momordica cochinchinensis oil seed extract’ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ The International Bioscience Conference 2014 and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014: Achieving Sustainability through Integrated Science จากจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 300 คนหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ University of Novi Sad ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ยังได้ร่วมนำเสนอ Oral Presentation ในหัวข้อ ’Anti-HIV proteins from two varieties of Momordica charantia cultivated in Thailand’ และ นางสาวทิพากร มั่งพร้อม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อ ’Biological activities of Aquilaria crassna leaf extracts’ อีกด้วย
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020