เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาเภสัชมหิดลรับทุน Full Scholarship ในโครงการ 2015 International Summer Session

อ่านแล้ว 1,420 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2557  
นศภ. ณภัทร สัตยุตม์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน Full Scholarship ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในการเข้าร่วมโครงการ 2015 International Summer Session (ISS) ณ Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีใต้ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากความสนใจในชั้นเรียน คะแนนสอบ พัฒนาการ และการให้ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่โครงการ นอกจากนี้ นศภ. ณภัทร สัตยุตม์ ยังได้รับรางวัล Best in Class Award จากวิชา Korean Economy โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าที่พักตลอดระยะเวลา 1 เดือนของโครงการ 2015 International Summer Session (ISS) เป็นมูลค่า 3,000 USD สำหรับพิธีมอบทุนได้จัดขึ้นในพิธีปิดโครงการ 2014 International Summer Session (ISS) in Korean & Asian Studies เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีใต้ โดยในพิธีปิดนักเรียนจากแต่ละชั้นเรียนจะทำการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนำเสนอ การบรรยายความรู้และความรู้สึกจากชั้นเรียนรวมไปถึงทำการแสดงศาสตร์และศิลป์ที่ได้ร่ำเรียนมาจากนั้นเป็นการมอบรางวัลต่างๆ รางวัลการประกวดภาพถ่าย รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นที่ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโหวตและช่วงสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลนักเรียนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากชั้นเรียน

สำหรับโครงการ International Summer Session (ISS) in Korean & Asian Studies เป็นโครงการการศึกษาภาคฤดูร้อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและสภาพสังคมของประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ อาทิ Sweden, France, Germany, Poland, Spain, Russia, Kazakhstan, China, Japan, Vietnam, the Philippines, Italy, Mexico, U.S., Canada, and Australia สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย, กิจกรรมทัศนศึกษา (field trip) และ workshops
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 5 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 15 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020