เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับปริญญาโทคว้ารางวัล The First Prize Oral Presentation of Science and Technology

อ่านแล้ว 798 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 03 ก.ค. 2557  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Hendri Wasito นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี ที่ได้รับรางวัล The First Prize Oral Presentation of Science and Technology จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Nong Khai Campus International Conference 2014 หัวข้อ ’Creative Economy: Research & Development to a Worthy Lifestyle’ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020