เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุน คปก.) ได้รับรางวัล ’Best Poster Presentation Awards’

อ่านแล้ว 1,208 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2556  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุน คปก.) ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม ที่ได้คว้ารางวัล ’Best Poster Presentation Awards’ ในการประชุมวิชาการ ’Asian Federal Pharmaceutical Sciences (AFPS) 2013’ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศรุต นิธิชาคกุล นำเสนอผลงานเรื่อง ’The Development, Physicochemical Characterisation and in Vitro Drug Release Studies of Pectinate Gel Beads Containing Thai Mango Seed Kernel Extract’ และ นางสาวนิตยา ตรีศิลป์วิเศษ นำเสนอผลงานเรื่อง ’Magnetic Formulation of Oncolytic Adenovirus: Optimization of Compositions’ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Ramada Jeju, Jeju, สาธารณรัฐเกาหลี
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 13 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020