เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


บุคลากรคณะได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ต้นทุน

อ่านแล้ว 1,558 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 06 พ.ค. 2548  
บุคลากรคณะได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ต้นทุน
6 พ.ค. 48 รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญการ
วิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลของสถาบันวัคซีนนานาชาติ (The
International Vaccine Institute, Seoul, Korea) ปฏิบัติงาน
เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยใน 6 ประเทศ ได้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่าง 3-17 เมษายน48 และที่ประเทศ
เวียดนามระหว่าง 3-15 พฤษภาคม 48
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020