เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชการ ได้รับรางวัล Best Presentation Award

อ่านแล้ว 3,351 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2555  
ภญ.ชมพูนุช แสวงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม สาขาเภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำวิจัยภายใต้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 10 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับรางวัล Best Presentation Award ในการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) หัวข้อ ’Intranasal Influenza Vaccine Made of Chitosan-DNA Complex: Preparation and Immunological Evaluation’ ในงาน 5th Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA) 2012 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ Tokyo Institute of Technology, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว
Long COVID-19 1 นาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้