เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชการ ได้รับรางวัล Best Presentation Award

อ่านแล้ว 2,343 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2555  
ภญ.ชมพูนุช แสวงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม สาขาเภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำวิจัยภายใต้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 10 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับรางวัล Best Presentation Award ในการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) หัวข้อ ’Intranasal Influenza Vaccine Made of Chitosan-DNA Complex: Preparation and Immunological Evaluation’ ในงาน 5th Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA) 2012 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ Tokyo Institute of Technology, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 9 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020