เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


FAPA Ishidate Award 2004

อ่านแล้ว 2,944 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2547  
ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 20 ของสมาพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (Federation of Asian Pharmaceutical Associations) ในหัวข้อเรื่อง “Emerging Science and Profession in Pharmacy” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ และได้มีการประกาศรางวัล FAPA Ishidate Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้แก่เภสัชกรผู้มีผลงานดีเด่นในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 5 รางวัล ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ Pharmaceutical Research, Pharmacy Education, Hospital Pharmacy, Community Pharmacy และ Industrial Pharmacy ผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขา Pharmaceutical Research ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียด FAPA ที่นี่
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020