เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับรางวัล Nagai Award Thailand 2004

อ่านแล้ว 2,878 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2547  
รศ. ดร. ลีณา สุนทรสุข ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัล Nagai Award Thailand 2004 จากผลงานวิจัยเรื่อง “Precision improvement for the qualitative and quantitative analysis of flavonoids in selected Thai medicinal plants by capillary electrophoresis” การมอบรางวัลดังกล่าวจะมีขึ้นในงานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2547 (ครั้งที่ 21) ณ ห้องประชุม 702 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 11:30-12:00 น. ในโอกาสนี้ Professor Tsuneji Nagai จะเดินทางมาเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 1 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020