ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316

บริจาควันนี้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า

บริจาค 1,000 บาท ขึ้นไปรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ตั้งแต่วันนี้จนกว่าของจะหมด

โครงการที่กำลังเปิดรับบริจาค

Card image cap
เพื่อเป็นทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่รุนแรงทั่วประเทศไทย นักศึกษาเภสัชมหิดลก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน บางครอบครัวอาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเช่น การสูญเสียผู้ที่เ...
อ่านต่อ    
  452 Views
Card image cap
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา
คณะฯ ยึดมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกคนที่มีศักยภาพ โดยไม่ยอมให้ฐานะทางการเงินของครอบครัวนักศึกษามาเป็นอุปสรรค ทุกๆ ปีคณะฯ มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมกันให้ทุนแก่นักศึกษา...
อ่านต่อ    
  455 Views
Card image cap
เพื่อการปรับปรุงคณะเภสัชศาสตร์
อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของคณะฯ ได้รับการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงมีการเสื่อมและชำรุดตามกาลเวลา งบการบำรุงรักษาจากรัฐมีไม่มากและมักไม่สม่ำเสมอ ระบบเหล่านี้หากชำรุด มักทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แ...
อ่านต่อ    
  703 Views
Card image cap
เพื่อการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มที่ ในขณะที่อุปกรณ์หลายอย่างของคณะฯ อาจ...
อ่านต่อ    
  290 Views

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Research

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Dermo

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช และ Gift set VIVA Dermo
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี

ช่องทางรับบริจาค

ทางคณะฯ ได้อำนวยความสะดวกในการเปิดช่องทางบริจาคไว้หลายช่องทางได้แก่

บริจาค Online ด้วยบัตรเครดิต

สามารถบริจาคได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บัตรเครดิตของท่านผ่านระบบ Online โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (รองรับบัตรชนิด VISA และ Mastercard เท่านั้น)

บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Application ธนาคารบนมือถือ, ตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตรวจสอบ

  ส่งหลักฐาน

บริจาคผ่าน QR E-Donation

ช่องทางนี้จะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินและของที่ระลึก แต่สามารถตรวจสอบการบริจาคได้ผ่าน www.rd.go.th โดยใช้รหัสเดียวกับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

ดูวิธีบริจาค

บริจาคด้วยตนเองที่คณะเภสัชฯ

บริจาคที่หน่วยการเงิน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 15.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 096-812-0713

ดูแผนที่คณะเภสัชฯ

Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา