บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

กว่า 50 ปี เภสัชฯมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาค

โครงการ 
สำหรับผู้ที่บริจาคผ่านช่องทาง QR Payment รายชื่อจะแสดงในหน้านี้ภายใน 5 วันทำการ โดยที่ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินใดๆ

ผู้บริจาคที่รอตรวจสอบหลักฐานโอนเงิน

หมายเหตุ: แสดงผลเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล วันที่ส่งหลักฐาน
1 คุณ ยุทธการ วรถ่ายฐาน 6/1/2564 00:21
ทางคณะฯจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 3-5 วัน หากเลย 5 วันแล้วชื่อของท่านยังคงปรากฏในตารางด้านบน โปรดติดต่อคุณจรรยา janya.jan@mahidol.ac.th หากท่านทำการโอนแล้วแต่ยังไม่มีชื่อแสดง โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน Online การส่งหลักฐานการโอนในช่องทางอื่นๆ จะไม่ปรากฏในช่องด้านบนนี้ โปรดตรวจสอบรายชื่อในตารางด้านล่าง ชื่อของท่านจะปรากฏภายใน 1 สัปดาห์


ผู้บริจาคที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: แสดงผลเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ
รายชื่อผู้บริจาคประเภทบุคคลธรรมดา
  ชื่อ-นามสกุล ยอดบริจาค(บาท)
1 คุณ TANAWAT CHAYSIRIC
Refcode: 20191011143843ATEMB
ไม่ประสงค์แสดง
2 คุณ กชนัฑ จุณณะภาต
Refcode: 20191022071047JUEBC
1,000.00
3 คุณ กชพรรณ ชูลักษณ์
Refcode: 20191009141655MBWMJ
ไม่ประสงค์แสดง
4 คุณ กชพรรณ ชูลักษณ์
Refcode: 20191009145738YYTKM
ไม่ประสงค์แสดง
5 คุณ กนกวรรณ ประสิทธิ์พร
Refcode: 20191011152013TUTMM
ไม่ประสงค์แสดง
6 คุณ กนกวรรณ ประสิทธิ์พร
Refcode: 20191015105453VDHWB
ไม่ประสงค์แสดง
7 คุณ กีรติญา กุลถิรธนาชัย
Refcode: 20191011142836KQKWW
ไม่ประสงค์แสดง
8 คุณ กุลยา วงศ์วัชรไพบูลย์
Refcode: 20191011113015PWKBX
ไม่ประสงค์แสดง
9 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201001135352YQKTV
ไม่ประสงค์แสดง
10 คุณ ขนิษฐา ลือสกุล
Refcode: 20201218120528WVXUN
5,000.00
11 คุณ ขวัญใจ รัศมีแสงเพชร
Refcode: 20200323201510FMSMC
5,000.00
12 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201223112213UXMVV
ไม่ประสงค์แสดง
13 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191127092304JDJUA
ไม่ประสงค์แสดง
14 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201225152811TWAZS
5,000.00
15 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201225000732CKGKG
6,000.00
16 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201225230234SVARK
5,000.00
17 คุณ จรรยา จันทร์เจตนาดี
Refcode: 20191011105659UEQBM
ไม่ประสงค์แสดง
18 คุณ จิราภรณ์ รุ่งเรืองดียิ่ง
Refcode: 20191009144146VUZJU
ไม่ประสงค์แสดง
19 คุณ ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
Refcode: 20191107143928UBZTD
ไม่ประสงค์แสดง
20 คุณ ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ
Refcode: 20201211203953ARXMV
5,000.00
21 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200924150801CPREX
ไม่ประสงค์แสดง
22 คุณ ชุติมา อรรคลีพันธ์ุ
Refcode: 20191107144454BTBKJ
ไม่ประสงค์แสดง
23 คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ
Refcode: 20191011110417SAAQC
ไม่ประสงค์แสดง
24 คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ
Refcode: 20191011110627TNQCD
ไม่ประสงค์แสดง
25 คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ
Refcode: 20201218080134BTGNP
ไม่ประสงค์แสดง
26 คุณ ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Refcode: 20191011144937VRKVS
ไม่ประสงค์แสดง
27 คุณ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา
Refcode: 20191010115051JPYBJ
ไม่ประสงค์แสดง
28 คุณ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา
Refcode: 20191010115218AUSMZ
ไม่ประสงค์แสดง
29 คุณ ทองเกลียว รัตนมณีฉัตร
Refcode: 20191011153834WPTUR
ไม่ประสงค์แสดง
30 คุณ ธงชัย อัศวนิเวศน์
Refcode: 20191211100249YPCZV
50,000.00
31 คุณ ธวัลรัตน์ มิ่งขวัญ
Refcode: 20201223125444GRZCU
1,000.00
32 คุณ นงนาฏ เทียนประเสริฐ
Refcode: 20191015110047CFHEB
ไม่ประสงค์แสดง
33 คุณ นพมาศ สุนทรเจริญ
Refcode: 20191009131724HEXKG
ไม่ประสงค์แสดง
34 คุณ นภดล นิงสานนท์
Refcode: 20191011150354MJCYV
ไม่ประสงค์แสดง
35 คุณ นรีนุช ปิยะวรรณสุทธิ์
Refcode: 20191011143114JWBUE
ไม่ประสงค์แสดง
36 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201209092235SSCKV
ไม่ประสงค์แสดง
37 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201210152452YNEJA
ไม่ประสงค์แสดง
38 คุณ นาย ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
Refcode: 20201029203830PKJZX
10,000.00
39 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200107093301SUKSX
ไม่ประสงค์แสดง
40 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200107101244TGRTU
ไม่ประสงค์แสดง
41 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201031094540KPGPS
20,000.00
42 คุณ ประสิทธิ์ ปัณฑรมงคล
Refcode: 20201222095928JUPJB
5,000.00
43 คุณ พงษ์ศักดิ์ กาจณรงค์
Refcode: 20191107145317CBNYN
ไม่ประสงค์แสดง
44 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201103171609MHKRY
ไม่ประสงค์แสดง
45 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201103172004MUANE
ไม่ประสงค์แสดง
46 คุณ พชรมน กาวินำ
Refcode: 20191015102855UQGAB
ไม่ประสงค์แสดง
47 คุณ พรลดา สุรทิณฑ์
Refcode: 20191015111356HZYEY
ไม่ประสงค์แสดง
48 คุณ พร้อมจิต ศรลัมพ์
Refcode: 20191011104316DPMXQ
ไม่ประสงค์แสดง
49 คุณ พัฒนพงศ์ จรูญพิพัฒน์กุล
Refcode: 20191011153240YVWSV
ไม่ประสงค์แสดง
50 คุณ พิมลพรรณ พิทยานุกุล
Refcode: 20191011154942ZKGMK
ไม่ประสงค์แสดง
51 คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
Refcode: 20191011105232TSQPU
ไม่ประสงค์แสดง
52 คุณ ภททพร สุขสวัสดิ์
Refcode: 20191011103936MNXTT
ไม่ประสงค์แสดง
53 คุณ ภททพร สุขสวัสดิ์
Refcode: 20191015103946QMCMK
ไม่ประสงค์แสดง
54 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200325111232CZSBG
ไม่ประสงค์แสดง
55 คุณ ภาณุมาส ลักการ์เวช
Refcode: 20191009144349WWURY
ไม่ประสงค์แสดง
56 คุณ ภูริทัต ว่องพุฒิพงศ์
Refcode: 20191009143125GYGNP
ไม่ประสงค์แสดง
57 คุณ มัทยา พันธุกานนท์
Refcode: 20191009145038GXTJX
ไม่ประสงค์แสดง
58 คุณ มัทยา พันธุกานนท์
Refcode: 20191009132202QKWMF
ไม่ประสงค์แสดง
59 คุณ มานะ ชูบรรจง
Refcode: 20191009143613CRNFX
ไม่ประสงค์แสดง
60 คุณ มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
Refcode: 20191009140822EAHWH
ไม่ประสงค์แสดง
61 คุณ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ
Refcode: 20191017095459HBKVS
ไม่ประสงค์แสดง
62 คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191107144942VXVRE
ไม่ประสงค์แสดง
63 คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191107145057DWQEM
ไม่ประสงค์แสดง
64 คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191107145633NZUBK
ไม่ประสงค์แสดง
65 คุณ รัชนี ดังโพนทอง
Refcode: 20191011153600USTTW
ไม่ประสงค์แสดง
66 คุณ ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
Refcode: 20191011103729WCERS
ไม่ประสงค์แสดง
67 คุณ วรวรรณ กิจผาดิ
Refcode: 20191011144144MMFKR
ไม่ประสงค์แสดง
68 คุณ วลัยลักษณ์ ใจอาจ
Refcode: 20191011145326SAZWU
ไม่ประสงค์แสดง
69 คุณ วสุ ศุภรัตน์สิทธิ
Refcode: 20191009154109RNAGH
ไม่ประสงค์แสดง
70 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201209093424WSHGZ
ไม่ประสงค์แสดง
71 คุณ วิเชียร ไชยมโนวงศ์
Refcode: 20191011143521PDFVH
ไม่ประสงค์แสดง
72 คุณ วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
Refcode: 20191107144725VUJAB
ไม่ประสงค์แสดง
73 คุณ วิรัตน์ เมลืองนนท์
Refcode: 20191009142350XKYGF
ไม่ประสงค์แสดง
74 คุณ ศรศิรี ประพฤติธรรม
Refcode: 20191017095953MWECR
ไม่ประสงค์แสดง
75 คุณ ศศิวรรณ พันธุ์โภคา
Refcode: 20201230190014JJWWY
1,000.00
76 คุณ ศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา
Refcode: 20201217133956WCPVM
1,000.00
77 คุณ ศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา
Refcode: 20201217133113NKNAG
10,000.00
78 คุณ สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
Refcode: 20191009113217KHMFK
ไม่ประสงค์แสดง
79 คุณ สมพงษ์ ตั้งปนิธานดี
Refcode: 20191011154050QVJHY
ไม่ประสงค์แสดง
80 คุณ สมพล ประคองพันธ์
Refcode: 20191107143709HBJZV
ไม่ประสงค์แสดง
81 คุณ สมศักดิ์ ปราชญ์วัฒนกิจ
Refcode: 20201210093843VKEUV
25,000.00
82 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201228115253YCSDQ
ไม่ประสงค์แสดง
83 คุณ สันสนีย์ บุญธนากร
Refcode: 20201229151444SZZBX
ไม่ประสงค์แสดง
84 คุณ สันสนีย์ บุญธนากร
Refcode: 20201229150545VBAFB
ไม่ประสงค์แสดง
85 คุณ สิรินมาส คัชมาตย์
Refcode: 20191011152629DNYRK
ไม่ประสงค์แสดง
86 คุณ สิรินมาส คัชมาตย์
Refcode: 20191011145903SVKDU
ไม่ประสงค์แสดง
87 คุณ สิรินมาส คัชมาตย์
Refcode: 20191009142642NHMCZ
ไม่ประสงค์แสดง
88 คุณ สุดาพร ศรีเทพ
Refcode: 20191009151954UJUEV
ไม่ประสงค์แสดง
89 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200915112604UMZAH
ไม่ประสงค์แสดง
90 คุณ สุทธินี แทนนิมิต
Refcode: 20191015105036FTAXX
ไม่ประสงค์แสดง
91 คุณ สุทธินี แทนนิมิต
Refcode: 20191009143934PTCYD
ไม่ประสงค์แสดง
92 คุณ สุพรรณ พูลสวัสดิ์
Refcode: 20201229133636FXZJF
2,000.00
93 คุณ สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา
Refcode: 20191107142556SGNSW
ไม่ประสงค์แสดง
94 คุณ สุรีไพร ชูวงศ์
Refcode: 20191011144659WVDHN
ไม่ประสงค์แสดง
95 คุณ สุวรรณ ธีระวรพันธ์
Refcode: 20191009142037GVEWM
ไม่ประสงค์แสดง
96 คุณ สุวัฒน์ สินสาฎก
Refcode: 20191011142624MWAPH
ไม่ประสงค์แสดง
97 คุณ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
Refcode: 20191009153839QAPWY
ไม่ประสงค์แสดง
98 คุณ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
Refcode: 20191107142924GJQYH
ไม่ประสงค์แสดง
99 คุณ แสงเดือน จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20191009142907HGEDK
ไม่ประสงค์แสดง
100 คุณ โสรัจ ทัศนเจริญ
Refcode: 20200726084717TMWMM
ไม่ประสงค์แสดง
101 คุณ หทัยรัตน์ พันธ์ปริพัตร
Refcode: 20191009090217XKAVF
ไม่ประสงค์แสดง
102 คุณ อนงค์นุช เนตยกุล
Refcode: 20191011112023RHXXU
ไม่ประสงค์แสดง
103 คุณ อภิรดา สุคนธ์พันธุ์
Refcode: 20200719115459TYHGY
5,000.00
104 คุณ อมฤตา ศิริไชย
Refcode: 20191011113344AWKAY
ไม่ประสงค์แสดง
105 คุณ อรสา สุริยาพันธ์
Refcode: 20191011112504JYDYK
ไม่ประสงค์แสดง
106 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20201213153114AGHTC
ไม่ประสงค์แสดง
107 คุณ อาภากร โล่ห์สัมฤทธิ์ชัย
Refcode: 20191011154749RRHAQ
ไม่ประสงค์แสดง
108 คุณ อิทธิพล ภูริสิทธิ์
Refcode: 20191219074224NETPX
ไม่ประสงค์แสดง
109 คุณ อุษณีย์ หาญประมุขกุล
Refcode: 20191015103149YZBNQ
ไม่ประสงค์แสดง
110 คุณ อุษา อมรสิริพาณิชย์
Refcode: 20201229122443NDFVC
ไม่ประสงค์แสดง
111 คุณ เอกสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์
Refcode: 20191011152854YTZJS
ไม่ประสงค์แสดง
รายชื่อผู้บริจาคประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ/นิติบุคคล
  ชื่อบริษัท/ร้าน ยอดบริจาค(บาท)
1 Daewoong Foundation
Refcode: 20191007133422PXWUW
ไม่ประสงค์แสดง
2 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Refcode: 20191009151511XUFEV
ไม่ประสงค์แสดง
3 บริษัท กีฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Refcode: 20191009085206XRXTE
ไม่ประสงค์แสดง
4 บริษัท ชาลอม จำกัด
Refcode: 20191015110618XUHKC
ไม่ประสงค์แสดง
5 บริษัท ทรัพย์สินพาวเวอร์คาร์ จำกัด
Refcode: 20191015103550SRWGD
ไม่ประสงค์แสดง
6 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Refcode: 20191015104530UHJXQ
ไม่ประสงค์แสดง
7 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Refcode: 20191007144951TDHQT
ไม่ประสงค์แสดง
8 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Refcode: 20191009150608BKUSS
ไม่ประสงค์แสดง
9 บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Refcode: 20191009150848UEGTP
ไม่ประสงค์แสดง
10 บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Refcode: 20191015104834YDBCF
ไม่ประสงค์แสดง
11 บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Refcode: 20191007144602TQFGE
ไม่ประสงค์แสดง
12 บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Refcode: 20191009144753BCFPM
ไม่ประสงค์แสดง
13 บริษัท อธินาเทค จำกัด
Refcode: 20191015111958NRTCH
ไม่ประสงค์แสดง
14 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
Refcode: 20191011154546BKVVG
ไม่ประสงค์แสดง
15 บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษสินไทย จำกัด
Refcode: 20191011111033WAXCM
ไม่ประสงค์แสดง
16 บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
Refcode: 20191009145346DEAVW
ไม่ประสงค์แสดง
17 บริษัท เอ็มบีอาร์โกลด์ จำกัด
Refcode: 20191011152308JTRKE
ไม่ประสงค์แสดง
18 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Refcode: 20191002150250GBZHG
10,000.00
19 บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
Refcode: 20191009085702XFHZJ
ไม่ประสงค์แสดง
20 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
Refcode: 20191015104245ACNWV
ไม่ประสงค์แสดง
21 สุวดี แซ่เฮง
Refcode: 20191015111049ZXNZT
ไม่ประสงค์แสดง
22 องค์การเภสัชกรรม
Refcode: 20191107143435HMUBF
ไม่ประสงค์แสดงFaculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2019