บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

กว่า 50 ปี เภสัชฯมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

ขอใบเสร็จรับเงิน

โปรดกรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษีประจำปี

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการให้ทางคณะฯออกใบเสร็จรับเงินเพื่อขอลดหย่อนภาษี โปรดกรอก ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง และเตรียมไฟล์หลักฐานการโอนเงินให้พร้อมสำหรับการ Upload ทั้งนี้หากท่านไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษี ท่านสามารถออกจากหน้านี้ได้ทันที

ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ขอขอบพระคุณที่ร่วมให้การสนับสนุนคณะฯของเราในครั้งนี้

สำหรับท่านที่ชำระค่าบริจาคผ่านบัตรเครดิต และ QR Payment ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระใดๆเนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริจาคได้ทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ และทางคณะฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากเราได้ตรวจสอบกับธนาคาร 3-5 วันทำการ

วิธีที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้ามา

 


Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2019