บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

กว่า 50 ปี เภสัชฯมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

วิธีการบริจาค

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ถึง 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. บริจาคผ่าน E-Donation (ไม่สามารถขอรับใบเสร็จได้)

บริจาคผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ท่านใช้บริการ โดย Scan จ่าย QR Code ด้านล่าง ผู้บริจาคช่องทางนี้จะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน แต่สามารถตรวจสอบการบริจาคเงินได้ผ่าน www.rd.go.th โดยใช้รหัสเดียวกับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต2. บริจาค Online ผ่านบัตรเครดิต

สามารถบริจาคโดยใช้บัตรเครดิตของท่านผ่านระบบ Online โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (รับชำระเฉพาะบัตร VISA และ Mastercard เท่านั้น)

บริจาคเลย

3. บริจาคผ่านช่องทางธนาคาร

ผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางตู้ ATM, Internet Banking, QR Payment (ต้องส่งหลักฐานด้วย) หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-464435-3
ชื่อบัญชี "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"


หลังจากโอนแล้ว หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอลดหย่อนภาษี โปรดส่งหลักฐานมายังช่องทางดังนี้

1. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online (ทางคณะฯขอแนะนำช่องทางนี้) โดยให้ทำการถ่ายหรือสแกน Slip หรือ capture หน้าจอ แล้วบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png) หรือ ไฟล์ PDF เพื่อใช้ upload เข้ามาในระบบ หรือ

 

2. ส่งหลักฐานมาทาง E-mail janya.jan@mahidol.ac.th

 

*** เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนของเอกสาร โปรดเลือกส่งหลักฐานช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ***
4. บริจาคด้วยตนเองที่คณะฯ

ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริจาคได้ด้วยตนเองยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่หน่วยการเงิน ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 15.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 096-812-0713 (ติดต่อหน่วยการเงิน)

ดูแผนที่คณะเภสัชศาสตร์ฯ


Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2019