ติดต่อเรา
ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม 096-812-0713
mupydonation@mahidol.ac.th

บริจาควันนี้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า พร้อมรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ*

สามารถเลือกรับของที่ระลึกได้เมื่อยอดบริจาคถึงเกณฑ์ที่กำหนด

โครงการที่กำลังเปิดรับบริจาค

โครงการพระพุทธมหามงคลเภสัชเพื่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เพื่อให้การดำเนินการด้านการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ฯ ที่มีมาอย่างยาวนานจะสามารถดำเนินการไ...
อ่านต่อ    
  3138 Views

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ท่านสามารถเลือกของที่ระลึกได้ตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้

ผ้ายันต์
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 555 บ.
พระผง พระไภษัช
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 1,555 บ.
พระผง พระชย
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 2,555 บ.
พระผง พระคุรุ
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 3,555 บ.
พระผง พระไพฑูร
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 4,555 บ.
พระผง พระประภา
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 5,555 บ.
พระกริ่ง เนื้อโลหะ
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 7,555 บ.
พระผง ชุดพิเศษ
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 19,555 บ.
พระกริ่ง เนื้อเงิน*
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 35,555 บ.
พระบูชา ขนาด 5 นิ้ว*
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 35,555 บ.
พระบูชา ขนาด 9 นิ้ว*
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 75,555 บ.
พระกริ่ง เนื้อทองคำ*
เลือกรับได้ทุกๆยอดบริจาค 255,555 บ.

ช่องทางรับบริจาค

ทางคณะฯ ได้อำนวยความสะดวกในการเปิดช่องทางบริจาคไว้หลายช่องทางได้แก่

บริจาค Online ด้วยบัตรเครดิต

สามารถบริจาคได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บัตรเครดิตของท่านผ่านระบบ Online โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (รองรับบัตรชนิด VISA และ Mastercard เท่านั้น)

บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Application ธนาคารบนมือถือ, ตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตรวจสอบ

  ส่งหลักฐาน

บริจาคผ่าน QR E-Donation

ช่องทางนี้จะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินและของที่ระลึก แต่สามารถตรวจสอบการบริจาคได้ผ่าน www.rd.go.th โดยใช้รหัสเดียวกับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

ดูวิธีบริจาค

บริจาคด้วยตนเองที่คณะเภสัชฯ

บริจาคที่หน่วยการเงิน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 15.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 096-812-0713

ดูแผนที่คณะเภสัชฯ

Copyright © 2021-2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา