"ครูประดิษฐ์" ของเรา

รู้จักกับ "ครูประดิษฐ์" บุคคลต้นแบบ ผ่านชีวประวัติและผลงานอันทรงเกียรติของท่าน

ดูทั้งหมด

รำลึกถึง "ครูประดิษฐ์"

ฟังความรู้สึกของบุคคลรอบข้างที่มีต่อ "ครูประดิษฐ์" จากบุคลากรและศิษย์เก่าในยุคนั้น

ดูทั้งหมด

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

พบกับกิจกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ "ครูประดิษฐ์" ของเรา

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา