ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

หน้าแรก

แนะนำบุคลากร

นโยบายการให้บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ส่งข้อร้องเรียน

info

ขั้นตอนในการขอรับบริการวิเคราะห์

การเข้ารับบริการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับทางศูนย์ฯ นั้น ศูนย์ฯ มีขั้นตอนในการบริการตามลำดับดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการวิเคราะห์

นโยบายการให้บริการวิเคราะห์

นโยบายการรายงานผล

© 2023 - 2024  Brompoj PrutthiwanasanCenter of Analysis for Product Quality (Chemical Division)Faculty of PharmacyMahidol University