ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

หน้าแรก

แนะนำบุคลากร

นโยบายการให้บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ส่งข้อร้องเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นและทำการกรอกข้อมูลตัวอย่างที่ต้องการส่งวิเคราะห์เตรียมไว้ เพื่อประหยัดเวลาในขั้นตอนการยื่นส่งเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

* ต้องการโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์นามสกุล .pdf ในการเปิด

คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ

  1. ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ พร้อมลงชื่อและวันที่ก่อนยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ฯ
  2. ในกรณีที่มีการส่งอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ ให้ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ
  3. ในกรณีที่มีการส่งตัวอย่างมากกว่า 1 ตัวอย่าง สามารถใช้แบบฟอร์มการขอรับบริการฉบับเดียวกันได้
  4. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของงาน เช่น หัวข้อการวิเคราะห์ รายละเอียดตัวอย่าง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ทันที

© 2023 - 2024  Brompoj PrutthiwanasanCenter of Analysis for Product Quality (Chemical Division)Faculty of PharmacyMahidol University