ยินดีต้อนรับ  "ผู้มาเยือน" 

 

 

   

     
  ระบบความช่วยเหลือ e-Chemical Database  
     
    คู่มือการใช้งาน e-Chemical Database On-line (PDF format)   Download Adobe Reader  
    บัญชีผู้ใช้งานทดลอง (Tester account)  
    ลืมรหัสผ่าน? (Password Recovery)  
  แบบฟอร์มควบคุมการให้/ยืมสารเคมี  
  ผังการจัดแยกของเสียสารเคมี (ศูนย์ EESH มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)  
     

e-Chemical Database on-line (ECDB) | Copyright © 2021-2022 Faculty of Pharmacy, Mahidol University | All rights reserved.

447 Sri-Ayutthaya Rd. Rajathevi Bangkok 10400 Tel. 02-644-8678-91
ADMINISTRATOR : Brompoj Prutthiwanasan (pybpt@staff2.mahidol.ac.th) ext. 5538
Best view with Internet Explorer 7.x : Resolution 1024 x 768 pixels