ยินดีต้อนรับ  "ผู้มาเยือน" 

 

 

   

     
   
     
 

บัญชีผู้ใช้งานทดลองเป็นบัญชีผู้ใช้งานที่ทางระบบฐานข้อมูล e-Chemical Database เปิดให้ทดลองใช้งานในกรณีที่ท่านต้องการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้เพื่อลดการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลโดยพร่ำเพรื่อ ในกรณีที่ต้องการทดลองใช้งานฐานข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้งานทดลอง ท่านสามารถทำได้โดยการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน คือ guest และ รหัสผู้ใช้งาน คือ test เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

ข้อจำกัดของการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานทดลอง

 บัญชีผู้ใช้งานทดลองไม่สามารถเรียกดูจำนวนรายการที่เหลืออยู่ในคลังของระบบ
 บัญชีผู้ใช้งานทดลองไม่สามารถใช้งานในส่วนของระบบคลังสารเคมี
 บัญชีผู้ใช้งานทดลองไม่สามารถใช้งานในส่วน Material Safty Data Sheet (MSDS)
 บัญชีผู้ใช้งานทดลองไม่สามารถเข้าร่วมใช้งานในส่วนของ e-waste management ได้
 บัญชีผู้ใช้งานทดลองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/รหัสผู้ใช้งานได้
 
     

e-Chemical Database on-line (ECDB) | Copyright © 2021-2022 Faculty of Pharmacy, Mahidol University | All rights reserved.

447 Sri-Ayutthaya Rd. Rajathevi Bangkok 10400 Tel. 02-644-8678-91
ADMINISTRATOR : Brompoj Prutthiwanasan (pybpt@staff2.mahidol.ac.th) ext. 5538
Best view with Internet Explorer 7.x : Resolution 1024 x 768 pixels