ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-06-2564 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เภสัชกรควรทราบ ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง และกลุ่มยาใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน และตำแหน่งการออกฤทธิ์ของกลุ่มยาใหม่รักษาโรคข้อกระดูก เป็นต้น
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์เท่านั้น และงดการจัดการบรรยายในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส SARs-COV-2 ที่เป็นสาเหตุโรค COVID-19 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ดำเนินการส่ง Meeting Link ให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดังนั้นโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่าน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 150-200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, saisamorn.yen@mahidol.ac.th โทรศัพท์สายตรง: 02-6448700  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/3/2564 15:59น.
- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2564 16:30น.
- Update_กำหนดการประชุม เภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/5/2564 14:23น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/6/2564 10:53น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/6/2564 10:53น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/6/2564 10:53น.
   


 

https://tinyurl.com/yh9j7lbw

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C156-0001 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศกิ่งกาญจนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
2 C156-0002 ภญ. นภา ติยะวัฒน์วิทยา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
3 C156-0003 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
4 C156-0005 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
5 C156-0006 ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C156-0008 นาย ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
7 C156-0009 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
8 C156-0011 ภก. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
9 C156-0013 ภญ. มนฤดี สุขมา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
10 C156-0015 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
11 C156-0016 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
12 C156-0017 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C156-0018 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
14 C156-0019 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
15 C156-0020 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
16 C156-0022 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
17 C156-0023 ภญ. กันทิมา สงวนโภคัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
18 C156-0024 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
19 C156-0025 ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
20 C156-0026 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
21 C156-0028 ภญ. ญาณิศา ษมาวัตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
22 C156-0029 ภญ. สุนทรี ทวีพฤกษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
23 C156-0030 ดร. กมล อยู่สุข ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
24 C156-0031 ภญ. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
25 C156-0032 ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
26 C156-0034 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
27 C156-0035 ภญ. มณีรัตน์ วิภาณุรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
28 C156-0036 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
29 C156-0037 ภก. วิระพล ภิมาลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
30 C156-0038 ภญ. ปุณยนุช อังคะนาวิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
31 C156-0039 ภญ. พัชรี ศรานุรักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
32 C156-0041 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
33 C156-0042 ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
34 C156-0043 ภก. อมรทัศน์ สดใส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
35 C156-0044 ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
36 C156-0045 ภญ. ทัตพิชา คุณเงิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
37 C156-0046 ภญ. กนกพร วัฒยากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
38 C156-0047 ภก. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
39 C156-0048 ภก. ยรรยง พวงชมภู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
40 C156-0049 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
41 C156-0050 ภญ. ทิวากร กลั่นความดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C156-0051 ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
43 C156-0052 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
44 C156-0053 ภญ. สุธิดา บุญสม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
45 C156-0054 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
46 C156-0055 รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C156-0056 ผศ.ดร.สพญ. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C156-0057 ภก. วิรัตน์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C156-0058 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
50 C156-0059 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C156-0060 ภญ. บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C156-0061 ภญ. จริยา เกตุแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C156-0062 ภญ. กัญชลา วิชัยชนะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C156-0063 ภญ. เชษฐ์สุดา ขวานคร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C156-0064 ภญ. จันทร์จิรา ทองไหลรวม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
56 C156-0065 ภก. ศุภวิช ทองพนัง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
57 C156-0066 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C156-0067 ผศ.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
59 C156-0069 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C156-0070 อ.ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C156-0071 อ.ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
62 C156-0072 อ.ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
63 C156-0073 อ.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C156-0074 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
65 C156-0075 อ.ภก. อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
66 C156-0076 ภญ. จงกล เที่ยงดาห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
67 C156-0077 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C156-0078 ภญ. สมใจ นครชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C156-0079 ภก. ศุภสัณห์ ตันยศ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
70 C156-0080 ภญ. อัญชนา คำพิลา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
71 C156-0081 ภญ. พรทิพย์ เล็กพิทยา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
72 C156-0082 ภญ. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
73 C156-0083 ภก. พรพิมล ติรวิบูลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
74 C156-0084 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
75 C156-0085 ภญ. กุลวดี สวัสดิ์ไพบูลย์ทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
76 C156-0086 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C156-0087 ภญ. รัชดา โตอนันต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C156-0089 นาย คุณานนต์ เสรีเศวตรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C156-0090 ภญ. อรนุช บางเสน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C156-0092 ภก. เอกรัตน์ วงษ์พันคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C156-0093 ภก. พงศกร จีนกล่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C156-0094 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C156-0095 ภญ. โมฬีพัณณ์ แดงประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C156-0096 ภญ. เพชรราณี วิทยารักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
85 C156-0097 ภญ. กชกร บุณยเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
86 C156-0098 ภญ. กุณฑ์ณิชา วิรัชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
87 C156-0099 ภญ. ปาริกา อุนาภาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
88 C156-0100 ภญ. อวัสดา  สุวิมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
89 C156-0101 ภญ. อัญมณี ปิ่นน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
90 C156-0102 ภญ. ปฐมาวดี สุภามณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
91 C156-0103 ภญ. พิมพ์มาดา พลศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
92 C156-0104 ภญ. วันวิสาข์ อินทวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
93 C156-0105 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
94 C156-0106 ภญ. พจนา รวยลาภ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
95 C156-0107 ภญ. ศนิกาญจน์ เทพกาญจนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
96 C156-0108 พ.ท.หญิง ภญ. โซฟียา สุธากุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
97 C156-0109 ร.อ. ภก. กิตติกานต์ เทพแก้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
98 C156-0110 ภญ. จันทิมา โยธาพิทักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
99 C156-0111 พันโท ภก. ประยุทธ์ จงเปาหยิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
100 C156-0112 ภญ. พันธเทวา ตรีเพชร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
101 C156-0113 ร.อ.หญิง ภญ. วชิราภรณ์ อ่อนชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
102 C156-0114 ภก. สมภพ ดวงแก้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
103 C156-0115 ภก. ปรัชญ์ ทีฆภาควิศิษฎ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
104 C156-0116 ภญ. เจสินันท์ ปันนันท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
105 C156-0117 ภญ. จิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
106 C156-0118 ภญ. ศิริพักตร์ ตรรกนันท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
107 C156-0119 ภญ. กรองทอง พุฒิโภคิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
108 C156-0120 ภญ. ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
109 C156-0121 ภญ. ศีลจิต อินทรพงษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
110 C156-0122 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
111 C156-0123 ภญ. กันยรัตน์ คัจฉวารี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
112 C156-0124 ภญ. ทิพาพร พงษ์ทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
113 C156-0125 ภก. พิชญ์ พงษ์พานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
114 C156-0126 ภญ. มนัสดา จิตร์ร่มเย็น ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
115 C156-0127 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
116 C156-0128 ภก. อัครวิทย์ อ้วนวิจิตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
117 C156-0129 ภญ. อุดมลักษณ์ สุขสราญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
118 C156-0130 ภญ. เขมจิตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
119 C156-0131 พ.อ หญิง ภญ. จันทนา อรรถีโสตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
120 C156-0132 ภก. ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
121 C156-0133 ภญ. ปานรดา นวลโสภาภณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
122 C156-0134 ภก. ไพฑูรย์ เผ่าทินธรรม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
123 C156-0135 ภญ. สายชล เกตุแก้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
124 C156-0136 ภก. วีรวัฒน์ ชวนไชยสิทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
125 C156-0137 ภญ. จตุพร ใจกล้า ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
126 C156-0138 ภญ. ธราณี สิริชยานุกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
127 C156-0139 ภญ. นพมาศ วิเชียรกันทา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
128 C156-0140 ภญ. นภชา พิริยะชนานุสรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
129 C156-0141 ภญ. พิมพ์วรีย์ วรรณศิริ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
130 C156-0142 ภญ. ศศิธร โอ่งวัลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
131 C156-0143 ดร.ภญ. อนุตรา ฆังตระกูล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
132 C156-0144 ภญ. ทศพร แสงทองอโณทัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
133 C156-0145 ภญ. ศิตาพร ยังคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C156-0146 ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
135 C156-0147 ภญ. สุวิมล กสิโกศล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
136 C156-0148 ภก. โชคชัย เหล่าอริยะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C156-0149 นาวาเอกหญิง รัตนา แสนอารี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C156-0150 ภญ. จารินี ขวัญเมือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C156-0151 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
140 C156-0152 ภก. ภาณุพงศ์ ไชยมุณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C156-0153 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
142 C156-0154 ภญ. จุฑาทิพย์ อันติมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
143 C156-0155 ภญ. ธนภร อัศนีวุฒิกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
144 C156-0156 ภญ. สุริวัสสา ดิลกเชาวิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
145 C156-0157 ภญ. สุนันทา ค้าทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C156-0158 ภญ. ดลินา บรรเทา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
147 C156-0159 ภก. ปิยวัฒน์ เมฆแดง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
148 C156-0160 ภญ. ศิริลักษณ์ บุญมี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
149 C156-0161 ภญ. พัชรี ค้ำชู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C156-0162 ภญ. พิจิตรา รัตนไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
151 C156-0164 ภญ. ณิชกานต์ คุณกิจชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
152 C156-0165 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะะรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
153 C156-0166 ภก. สิรนัฐ สายน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
154 C156-0167 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
155 C156-0169 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
156 C156-0170 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
157 C156-0171 ภก. ศุภศักดิ์ บุญนิธิยิ่งยง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
158 C156-0172 ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
159 C156-0173 ภญ. นิภาพรรณ มาอยู่ดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
160 C156-0174 ภญ. ภรณ์ปพัฒน์ พฤกษชาติคุณากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
161 C156-0175 ภญ. อรภรณ์ สวนซัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
162 C156-0176 ภญ. พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
163 C156-0177 ภญ. ชนิกานต์ ธนวิศิษฐ์ธาดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
164 C156-0178 ภญ. โสภาพรรณ ใจดีเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
165 C156-0179 ภญ. ปาหนัน วิจักขณาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
166 C156-0180 ภญ. พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
167 C156-0181 ภก. วิชัย ลิขสิทธิ์ดำรงกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
168 C156-0182 ภญ. ปิยพร ชูชีพ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
169 C156-0183 ภก. วุฒิพงษ์ อักกะมานัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
170 C156-0184 ภญ. พัชราภรณ์ อนวัชมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
171 C156-0185 ภญ. นพวรรณ เพิ่มสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
172 C156-0186 ภญ. เพ็ญศรี ธงภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
173 C156-0187 ภญ. มณีรัตน์ จาตุรงค์พันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
174 C156-0188 ภก. มณฑกานต์ ระหงษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
175 C156-0189 ภก. กัลยา เจะอาลี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
176 C156-0190 ภญ. อรอนงค์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
177 C156-0191 ภญ. ชัชนี ผ่องจิตต์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
178 C156-0192 ภญ. กานต์ธิดา เมธาเศรษฐ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
179 C156-0193 ภญ. เพียงเดือน ชัยวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
180 C156-0194 ภญ. กันต์กนิษฐ์ สิงหเสนี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
181 C156-0195 ภญ. ปานหทัย มนต์สุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
182 C156-0196 ภญ. ปานศิริน มามีชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
183 C156-0197 ภญ. นารีรัตน์ หาญบุรีกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
184 C156-0198 ภญ. ณัชชา รุ่งโรจน์พานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
185 C156-0199 ภญ. วรัตนากรณ์ เหลืองโสภาพรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
186 C156-0200 นาย ศักดิโชติ เพชรสม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
187 C156-0201 ภญ. สาธิดา แจ้งเจริญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
188 C156-0202 ภก. พงศกร ปานชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
189 C156-0203 ภญ. ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
190 C156-0204 ภญ. สิราภรณ์ พลเยี่ยม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
191 C156-0205 ภญ. ณัฐกาน รื่นเกษม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
192 C156-0206 ภญ. กาญจนา ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
193 C156-0207 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเทืองสถบดี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
194 C156-0208 ภญ. พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
195 C156-0209 ภญ. ณัฐพร ไชยะกิตติรัตนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
196 C156-0210 ภญ. กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
197 C156-0211 ภก. ชานนท์ จารุพักตรานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
198 C156-0212 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคชัยพิทักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
199 C156-0213 ภญ. รดาธาร ซัลลมา โลน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
200 C156-0214 ภก. อมรรัตน์ กุศลธรรมรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
201 C156-0215 ภญ. สิริกานต์ วรชัยยุทธ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
202 C156-0216 ภญ. ตุลยา โพธารส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
203 C156-0217 ภก. จิรัญญา อัสนี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
204 C156-0218 ภญ. สุดใจ วงษ์ประดับไชย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
205 C156-0220 ภญ. กนกสุดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
206 C156-0221 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
207 C156-0222 ภญ. นวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
208 C156-0223 ภก. ณัฐพล พรจันทร์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
209 C156-0224 ภญ. สุวรรณี ฟูรังษีโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C156-0225 ภญ. วิสุดา มูฮำหมัด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
211 C156-0226 ภญ. อรพรรณ เหลืองอร่าม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
212 C156-0227 ภญ. กันยากร คงสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C156-0228 ภก. สุทธิพจน์ จรูญชาติธนกิตติ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
214 C156-0229 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C156-0230 ภญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ศรีทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
216 C156-0231 ภญ. ประภาพรรณ นุ่มกรรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
217 C156-0234 ภก. ชนวิช ธีระกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
218 C156-0235 ภญ. จริญา ยังปักษี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
219 C156-0236 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
220 C156-0237 ภก. ธีร์ณัฐ สิริชาญวราพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
221 C156-0238 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
222 C156-0239 ภญ. สุชาดา ธนภัทร์กวิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
223 C156-0240 ภญ. จิตรลดา ศิริสมรรถการ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
224 C156-0241 ภญ. อรุณศรี สิทธิวสุธา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
225 C156-0243 ภญ. ฐิติมา ศักดิ์ศิลาพร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
226 C156-0244 ภก. สิทธิพงษ์ ลิวนานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
227 C156-0245 ภญ. พลอย วรรณภากร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
228 C156-0246 ภญ. เปรมจิตต์ สุทธิภูมิ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
229 C156-0247 ภญ. อัญชลิกา กลิ่นนิยม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
230 C156-0248 ภญ. ชัญญา เหมเภตรา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
231 C156-0249 ภญ. เอลียา ฟ้ามิตินนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
232 C156-0250 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบุญสมโภช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
233 C156-0251 ภญ. วณิกนันทน์ หัสดิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
234 C156-0252 ภญ. นวลอนงค์ สิทธาภา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
235 C156-0253 ภญ. พรสุข ตันติลีปิกร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
236 C156-0254 ภญ. วาสนา เรียมอมตกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
237 C156-0255 ภญ. คณางค์ ทองแย้ม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
238 C156-0256 ภญ. กษิรา นวรัตนากร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
239 C156-0257 ภญ. ผันสุ ชุมวรฐายี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
240 C156-0258 ภก. วุฒิต์ฉัตร์ ฦาชา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
241 C156-0259 ภญ. ภัคภร บวรกสิณธรรม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
242 C156-0260 ภก. นิรันดร์ ประสิทธิพรกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
243 C156-0261 คุณ จิราภรณ์ นิตย์ภักดี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
244 C156-0262 คุณ ลักษมี ไป่ทาฟอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
245 C156-0263 คุณ วารุณี สิริวรวิทย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
246 C156-0264 ภญ. นฤมล ธนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C156-0265 ภญ. อัญชลี คูธำรงกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C156-0266 ภญ. ณัฐพร ลิขิตสกุลชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C156-0267 ภญ. ณัฎฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C156-0268 ภญ. ณัฐกานต์ คามใส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C156-0269 ภก. ศิรปรัชญ์ จำปาหอม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C156-0270 ภญ. อรพิณ เมฆเมฆา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C156-0271 ภญ. ศรัญญา สัจจานันท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C156-0272 ภญ. ศิริวรรณ เลิศสุวรรณาวิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C156-0273 ภญ. ผกากรอง ถาวรเสถียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C156-0274 ภญ. สิริกานต์ กวินอติชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
257 C156-0275 ภญ. กรรณิกา พงศ์ทรางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C156-0276 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C156-0277 ภญ. สุชาวดี จงโชติชัชวาลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
260 C156-0278 ภญ. นลินา เกิดฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C156-0279 ภญ. สิริวัจนีย์ กะตะศิลา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C156-0280 ภญ. สุรัตนา กลับส่ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
263 C156-0280 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
264 C156-0281 ภก. ชิษณุพงศ์ พรมชาย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
265 C156-0282 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
266 C156-0283 ภญ. ภัคจิรา ภควัตชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
267 C156-0284 ภก. ปริทัศน์ สุขสนาน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
268 C156-0285 ภญ. วิศนีย์ โรจนอุไร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
269 C156-0286 ภญ. วาสินี วงศ์มติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
270 C156-0287 ภก. พณรัฐ พิชัยชาญเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
271 C156-0288 ภก. เอกดนัย ชัยมงคลเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
272 C156-0289 ภญ. พัชญ์วัญญ์ ถาวรวิทยาคม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
273 C156-0290 ภก. วรชาติ เลิศพิภพเมธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
274 C156-0291 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
275 C156-0292 ภก. นรวรรธน์ น่วมในชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
276 C156-0293 Mr. Arman Syah Goli ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
277 C156-0295 ภญ. ชลิสา วีระพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
278 C156-0296 ภญ. จารุวรรณ งามขำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
279 C156-0297 ภญ. รัตนาภรณ์ กุลลาวัณย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
280 C156-0298 ภญ. ปูนหอม ชนะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
281 C156-0299 ภญ. ณัฐพร หัวใจแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
282 C156-0300 ภญ. นพวรรณ ปัณฑุวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
283 C156-0301 ภก. ธนภัทร ทังสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
284 C156-0302 ภญ. อัญชิสา วชิรมน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
285 C156-0303 ภญ. สิรีธร จันทร์จุฬาลักษณ์  ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
286 C156-0304 ภญ. กานต์กมล จำนวน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
287 C156-0305 ภก. วินิจ เกิดเพ็ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
288 C156-0306 ภญ. วิชชุพร คุปตะวาทิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
289 C156-0307 ภญ. เกศมณี หนูคำปัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
290 C156-0308 ภญ. วรัญญา ครองแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
291 C156-0309 ภญ. เพ็ญพร พรรณา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
292 C156-0310 ภก. จุฑามาส กีรติภัทรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
293 C156-0311 ภก. ปวิณ เสน่ห์กลศาสตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
294 C156-0312 ภญ. เพชรลดา จันทร์ชำนาญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
295 C156-0313 ภก. อนุกูล ชื่นอารมย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
296 C156-0314 ภก. ธนกร ยอดทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
297 C156-0315 ภญ. ลิลลี่ วาระเสน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
298 C156-0316 ภก. คงพัชร​ เรื​องเลิศสกาว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
299 C156-0317 ภญ. วัลลภา จันทรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
300 C156-0318 ภญ. กฤศน์รัตน์ พึ่งสำเภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
301 C156-0319 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
302 C156-0320 ภญ. ภัทรภร สุวัฒนสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
303 C156-0321 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อนทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
304 C156-0322 ภญ. สุธาทอง มั่งมี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
305 C156-0323 น.ท.หญิง ภัทรธินี เจียมอนุกูลกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
306 C156-0324 ภก. ทรงพล ศรีนวล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
307 C156-0325 ภญ. มุกดารัตน์ ศรีวานิชภูมิ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
308 C156-0326 ภญ. อินทนิน ไพศาลสุขะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
309 C156-0327 ภก. อรรณพ ภู่ประดิษฐ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
310 C156-0328 ภญ. ธัญรัตน์ เกษสถิตย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
311 C156-0329 ภญ. ปภิณทิพย์ ธนพัตจรูญพงษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
312 C156-0330 ภญ. อรอภิญญ์ ชัยชลทรัพย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
313 C156-0331 พญ. วรัมพร ยั่งยืน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
314 C156-0332 ภญ. ชฎาพร ภัทรพิบูลพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
315 C156-0333 ภก. สมภพ พรมใย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
316 C156-0334 ภญ. จรินทร์ เกตุทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
317 C156-0335 ภญ. สุรีย์ รอดทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
318 C156-0336 ภก. ศราวุธ แซ่ฉั่ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
319 C156-0337 ภญ. พัชรินทร์ สุภาพโสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
320 C156-0338 ภญ. สุชีรา ลีโทชวลิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
321 C156-0339 ภญ. เพียงพร คติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
322 C156-0340 ภญ. พรนลัท เกตุแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
323 C156-0341 ภญ. พรชนก มนแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
324 C156-0342 ภญ. กรองทอง สุวรรณโชติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
325 C156-0343 ภญ. สุธาสินี ดอกบัว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
326 C156-0344 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุธรรมกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
327 C156-0345 ภญ. ณัฐธิชา สังข์เรืองยศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
328 C156-0346 ภญ. วรางคณา ชวนะสิทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
329 C156-0347 ภก. ภานุ คว้าพงศ์ไพทูรย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
330 C156-0348 ภก. ถานันดร์ ขันคล้าย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
331 C156-0349 ภญ. ธิดารัตน์ ชัยมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
332 C156-0350 ภญ. พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
333 C156-0351 ภก. ธราดล โพธิษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
334 C156-0352 ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
335 C156-0353 ภญ. นายีฮะห์ ปอเจาะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
336 C156-0354 ภก. วัชรพรรษ นิธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
337 C156-0355 คุณ ศศิมา เมธาวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
338 C156-0356 ภญ. ธนิตรา จูงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
339 C156-0357 ภญ. รสริน วัยนิพิฐพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
340 C156-0358 ภก. บุญฤทธิ์ สัตกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
341 C156-0359 ภก. จักรพล คำธานี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
342 C156-0360 ภญ. ประภัสสร บัวทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
343 C156-0361 ภก. เมธาศิษฐ์ มงคลไชยวรโชติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
344 C156-0362 ภญ. สายฝน สังหาร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C156-0004 ภญ. กชพรรณ ประยงค์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
2 C156-0007 ภญ. จันทิมา เมทนีธร (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
3 C156-0010 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
4 C156-0012 ภญ. พัทธนันท์ ดิษยนันทกานต์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
5 C156-0014 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร โกมลวิภาต (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
6 C156-0021 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
7 C156-0027 ภญ. นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
8 C156-0033 ภญ. ศิริวรรณ รุจิมิตร (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
9 C156-0040 ภก. จิตตกร ธิลา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
10 C156-0088 ภก. ชยกร แซวตระกูล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
11 C156-0091 ภก. ธีรโชติ ลีรุ่งสีทอง (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
12 C156-0163 พ.ต.หญิง สุจิตรา ชูเลิศ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
13 C156-0168 ภก. นฤดม รัตนสุวรรณ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
14 C156-0219 ผศ. ดร. พญ. วิรงค์รอง เจียรกุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
15 C156-0232 ภญ. โศภิษฐ์ ธีระกาญจน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
16 C156-0233 ภญ. อรอนงค์ สอสุดใจ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
17 C156-0242 ภญ. จิราวรรณ โยธะมาตย์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
18 C156-0294 ภก. มนต์สิริ ธรรมศรี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี

1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**กลูต้าไธโอน (glutathione) ทำให้ขาวจริงหรือ??
กลูตาไธโอน (glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ใน...
“ตดหมูตดหมา” เพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือ?
พิชานันท์ ลีแก้ว สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมห...
ยาไอซ์ (Ice)
ภญ.กิตติมา วัฒนากมลกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยม...
มะระขี้นก
รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554