ติดต่อเรา
 Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP)
6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-03-2567 จำนวน 17.75 หน่วยกิต
 
 
   
งานบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง ในยาที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ เพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (special populations) หรือแตกต่างจากประชากรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์, เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยในหอวิกฤต หรือกลุ่มประชากรที่มีน้ำหนักตัวผิดปกติ มักมีเภสัชจลนศาสตร์ที่แตกต่างไปจากประชากรทั่วไป ดังนั้นการปรับการรักษาและการใช้ยาให้เหมาะสมและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ การประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP) จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับ ความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ในการประกอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แนวทางในการค้นหาข้อมูลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ยาที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะมีบุตรยาก (Infertility) ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยระหว่างการตั้งครรภ์ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยาหรือวิตามินที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ ยาหรือสมุนไพรกระตุ้นการหลั่งน้ำนม การคาดคะเนการผ่านของยาไปสู่น้ำนมแม่ ความผิดพลาดทางยาที่พบบ่อยในผู้ป่วยทารกแรกเกิด การใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมสำหรับการรักษาโรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนบนในผู้ป่วยเด็ก การเลือกใช้นมผงอย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก การคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวผิดปกติ การประเมินแพ้ยาในผู้ป่วยเด็กและบทบาทความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ วัคซีนสำหรับผู้ป่วยเด็กที่นอกจากวัคซีนพื้นฐาน ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวผิดปกติ และในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัยอย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: mupyclin.conference@gmail.com  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป 3,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/10/2566 14:30น.
- โครงการประชุม Agenda SSP_021166 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/11/2566 13:17น.
- ขออนุมัติการประชุมวิชาการ_SSP 2024 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/11/2566 13:17น.
   


 
https://tinyurl.com/ynzy8yw8 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C189-0001 ภญ. อรพรรณ อัฑฒ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
2 C189-0007 ภญ. กฤตพร ศิริ**** บุคคลทั่วไป online
3 C189-0008 ภก. ธนกร ศิริ***** บุคคลทั่วไป online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C189-0002 ภก. วิวัฒน์ ถาวร******** (online) บุคคลทั่วไป
3500.0 THB
2 C189-0003 ภญ. จามจุรี ราชแ** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3000.0 THB
3 C189-0004 ภก. ชลิต สำแด****** (online) บุคคลทั่วไป
3500.0 THB
4 C189-0005 ภญ. ชญารัศม์ จินด********* (online) บุคคลทั่วไป
3500.0 THB
5 C189-0006 ภญ. รัตยา ลือช******* (online) บุคคลทั่วไป
3500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาหารอะไรป้องกันโรค
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคม...
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง...ใช้อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสั...
ดาวเรือง .. ดอกไม้ถวายพ่อ
ภญ.กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
น้ำมันไพลทอดต่างจากน้ำมันไพลกลั่นอย่างไร?
รองศาสตราจาย์ ดร. เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554