บุคลากรสายวิชาการ


ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง

ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง

jantana.hon@mahidol.ac.th

jantana.hon@mahidol.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา :


ความสนใจพิเศษ :


งานวิจัยที่กำลังปฏิบัติ :


ประสบการณ์ และ รางวัลที่ได้รับ :


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020