เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
3D-QSAR studies on lipid peroxidation inhibitory activity of chromone derivatives.
Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2016; 25(10): 2368-2379.
ผลงานจาก: . IF=1.4359999999999999 Indexed in=Scopus
2
A comparison of eugenol and menthol on encapsulation characteristics with water-soluble quaternized β-cyclodextrin grafted chitosan.
Phunpee S, Saesoo S, Sramala I, Jarussophon S, Sajomsang W, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai UR*. International Journal of Biological Macromolecules 2016; 84: 472-480.
ผลงานจาก: . IF=2.8580000000000001 Indexed in=Scopus
3
A novel highly flexible, simple, rapid and low-cost fabrication tool for paper-based microfluidic devices (μPADs) using technical drawing pens and in-house formulated aqueous inks.
Nuchtavorn N, Macka M*. Analytica Chimica Acta 2016; 919: 70-77
ผลงานจาก: . IF=4.7119999999999997 Indexed in=Scopus
4
A prospective observational study of CYP2C19 polymorphisms and voriconazole plasma level in adult Thai patients with invasive aspergillosis.
Chuwongwattana S, Jantararoungtong T, Chitasombat MN, Puangpetch A, Prommas S, Dilokpattanamongkol P, Watcharananan SP, Sukasem C*. Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2016; 31(2): 117-122
ผลงานจาก: . IF=1.764 Indexed in=Scopus
5
A robust model of natural hepatitis C infection using hepatocyte-like cells derived from human induced pluripotent stem cells as a long-term host.
Sa-ngiamsuntorn K, Wongkajornsilp A, Phanthong P, Borwornpinyo S, Kitiyanant N, Chantratita W, Hongeng S. Virology Journal 2016;13:1-18
ผลงานจาก: . IF=2.181 Indexed in=Scopus, ISI
6
Antiangiogenic Effects of VH02, a Novel Urea Derivative: In Vitro and in Vivo Studies.
Phowichit S, Kobayashi M, Fujinoya Y, Sato Y, Sanphanya K, Vajragupta O, Chularojmontri L, Wattanapitayakul SK*. Molecules. 2016; 21(9): E1258.
ผลงานจาก: . IF=2.4649999999999999 Indexed in=Scopus, Pubmed
7
Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by various methods.
Plangsombat N, Rungsardthong K*, Kongkaneramit L, Waranuch N, Sarisuta N. Experimental and Therapeutic Medicine 2016; 12(4): 2790-2796.
ผลงานจาก: . IF=1.28 Indexed in=Scopus
8
Antioxidant and anti-inflammatory activites of Clerodendrum leaf extracts collected in Thailand.
Phosrithong N, Nuchtavorn N. European Journal of Integrative Medicine 2016; 8: 281-285
ผลงานจาก: . IF=0.76900000000000002 Indexed in=Scopus,
9
Antioxidant-Enhancing Property of the Polar Fraction of Mangosteen Pericarp Extract and Evaluation of Its Safety in Humans.
Suthammarak W, Numpraphrut P, Charoensakdi R, Neungton N, Tunrungruangtavee V, Jaisupa N, Charoensak S, Moongkarndi P*, Muangpaisan W. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016; 2016: Article number 1293036.
ผลงานจาก: . IF=4.492 Indexed in=ISI
10
Antiplasmodial activities of a Thai traditional antipyretic formulation, Bencha-Loga-Wichian: A comparative study between the roots and their substitutes, the stems.
Nutmakul T, Pattanapanyasat K, Soonthornchareonnon N, Shiomi K, Mori M, Prathanturarug S*. Journal of Ethnopharmacology 2016; 193: 125-132.
ผลงานจาก: . IF=3.0550000000000002 Indexed in=Scopus
11
Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivo.
Boueroy P, Hahnvajanawong C*, Boonmars T, Saensa-Ard S, Anantachoke N, Vaeteewoottacharn K, Reutrakul V. Oncology Letters 2016; 12(6): 4685-4698
ผลงานจาก: . IF=1.482 Indexed in=Scopus
12
Application of real-time PCR for quantifying gastrointestinal microbiota in weaning pigs influenced by dietary feed additive supplementation.
Chaloemnon P, Chomnawang MT, Junlapho W, Paraksa N*. Thai Journal of Veterinary Medicine 2016; 46(1): 23-32.
ผลงานจาก: . IF=0.25700000000000001 Indexed in=Scopus
13
Burden of cancer attributable to tobacco smoking in member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2012.
Kristina SA, Endarti D, Thavorncharoensap M*. Cancer Epidemiology 2016; 44: 84-90.
ผลงานจาก: . IF=2.6400000000000001 Indexed in=Scopus
14
Caged xanthones: Potent inhibitors of global predominant MRSA USA300.
Chaiyakunvat P, Anantachoke N, Reutrakul V, Jiarpinitnun C*. Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2016; 26(13): 2980-2983
ผลงานจาก: . IF=1.764 Indexed in=Scopus
15
Chemometrics-assisted cross injection analysis for simultaneous determination of phosphate and silicate.
Uraisin K*, Janya S, Phechkrajang C, Choengchan N, Tiyapongpattana W, Cerdà V, Nacapricha D. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 2016; 96(9): 886-903.
ผลงานจาก: . IF=1.411 Indexed in=Scopus
16
Citrus hystrix (makrut oil) oral sprays inhibit Streptococcus mutans biofilm formation.
Mitrakul K*, Srisatjaluk R, Srisukh V, Vongsawan K. ScienceAsia 2016; 42(1): 12-21
ผลงานจาก: . IF=0.19700000000000001 Indexed in=Scopus
17
Clinical Recommendations for the Use of Donepezil 23 mg in Moderate-to-Severe Alzheimer’s Disease in the Asia-Pacific Region.
Sabbagh M, Han S, Kim S, Na H-R, Lee J-H, Kandiah N, Phanthumchinda K, Suthisisang C, Senanarong V, Pai M-C, Narilastri D, Sowani AM, Ampil E, Dash A. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2016; 6(3): 382-395.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
18
Comparative HPLC analysis of phenolic compounds in the roots of Acanthopanax trifoliatus and acanthopanaxsenticosus.
Sithisarn P, Jarikasem S, Muensaen S. Acta Horticulturae 2016; 1125: 19-24.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
19
Comparison of genetic variation in drug ADME-related genes in Thais with Caucasian, African and Asian HapMap populations.
Jittikoon J, Mahasirimongkol S, Charoenyingwattana A, Chaikledkaew U, Tragulpiankit P, Mangmool S, Inunchot W, Somboonyosdes C, Wichukchinda N, Sawanpanyalert P, He Y.f, Mcleod H.L.f, Chantratita W*. Journal of Human Genetics. 2016; 61(2): 119-127.
ผลงานจาก: . IF=2.4620000000000002 Indexed in=Scopus
20
Comparison of poly(ε-caprolactone) chain lengths of poly(ε-caprolactone)-co-d-α-tocopheryl-poly(ethylene glycol) 1000 succinate nanoparticles for enhancement of quercetin delivery to SKBR3 breast cancer cells.
Suksiriworapong J*, Phoca K, Ngamsom S, Sripha K, Moongkarndi P, Junyaprasert VB. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2016; 101: 15–24.
ผลงานจาก: . IF=3.8500000000000001 Indexed in=Scopus, pubmed
21
competitive immunochromatographic assay for rapid detection of bioactive isoflavone glycosides daidzin and genistin in soy products.
Sakamoto S, Yusakul G, Pongkitwitoon B, Tanaka H, Morimoto S. Colloidal gold-based indirect Food Chemistry 2016; 194: 191-195
ผลงานจาก: .
22
Corrigendum to "A comparison of eugenol and menthol on encapsulation characteristics with water-soluble quaternized β-cyclodextrin grafted chitosan".
Phunpee S, Saesoo S, Sramala I, Jarussophon S, Sajomsang W, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U.R*. International Journal of Biological Macromolecules. 2016; 87: 623
ผลงานจาก: . IF=2.8580000000000001 Indexed in=Scopus
23
Cost of rotavirus diarrhea for programmatic evaluation of vaccination in Vietnam.
Riewpaiboon A*, Shin S, Le TP, Vu DT, Nguyen TH, Alexander N, Dang DA. BMC Public Health 2016; 16(1).
ผลงานจาก: . IF=2.2090000000000001 Indexed in=Scopus
24
Cost-utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases in Thailand.
Thongsri W, Bussabawalai T, Leelahavarong P, Wanitkun S, Durongpisitkul K, Chaikledkaew U*, Teerawattananon Y. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2016; 16(4): 525-536.
ผลงานจาก: . IF=1.631
25
Damnacanthal and its nanoformulation exhibit anti-cancer activity via cyclin D1 down-regulation.
Sukamporn P, Rojanapanthu P, Silva G, Zhang X, Gritsanapan W, Baek SJ*. Life Sciences 2016; 152: 60-66
ผลงานจาก: . IF=2.6850000000000001
26
Data integration framework of pharmacology databases using ontology.
Thipphayasaeng P, Boonbrahm P, Buranarach M, Assawamakin A. CEUR Workshop Proceedings 2016; 1741: 40-45.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
27
Design and Synthesis of Nicotinic Acetylcholine Receptor Antagonists and their Effect on Cognitive Impairment.
Jaikhan P, Boonyarat C, Arunrungvichian K, Taylor P, Vajragupta O*. Chemical Biology & Drug Design 2016; 87(1): 39-56.
ผลงานจาก: . IF=2.4849999999999999 Indexed in=Scopus, ISI
28
Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa.
SaeYoon A*, Sukkarn B, Nosoongnoen W, Jantarat C, Hiransai P, Sakdiset P, Chingunpitak J, Makchuchit S, Itharat A. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; (Article in Press)
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
29
Development of a Health Screening Package under the Universal Health Coverage: The Role of Health Technology Assessment.
Teerawattananon Y, Kingkaew P, Koopitakkajorn T, Youngkong S*, Tritasavit N, Srisuwan P, Tantivess S. Health Economics 2016; 25: 162-178.
ผลงานจาก: . IF=2.2269999999999999 Indexed in=Scopus, ISI
30
Development of an immunoFET biosensor for the detection of biotinylated PCR product.
Muangsuwan W, Promptmas C, Jeamsaksiri W, Bunjongpru W, Srisuwan A, Hruanun C, Poyai A, Wongchitrat P, Yasawong M*. Heliyon 2016; 2: 10.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
31
Development of curcumin floating tablets based on low density foam powder.
Treesinchai S, Puttipipatkhachorn S, Pitaksuteepong T, Sungthongjeen S*. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11(1): 130-131.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
32
Development of microemulsion of phytosteryl glycoside in DMSO and Tween20 for increase antiamoebic activity.
Sangsuwon C, Jiratchariyakul W*. Key Engineering Materials. 2016; 675-676: 27-30.
ผลงานจาก: . IF=0.224
33
Development of molecular approach based on PCR assay for detection of histamine producing bacteria.
Wongsariya K , Bunyapraphatsara N, Yasawong M, Chomnawang MT*. Journal of Food Science and Technology-Mysore 2016; 53(1): 640-648
ผลงานจาก: . IF=2.2029999999999998 Indexed in=ISI
34
Effect of Aloe vera on glycaemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis.
Suksomboon N, Poolsup N*, Punthanitisarn S. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2016; 41(2): 180-188
ผลงานจาก: . IF=1.833 Indexed in=Scopus
35
Effect of antibiotic growth promoters on anti-oxidative and anti-inflammatory activities in broiler chickens.
Kabploy K, Bunyapraphatsara N, Morales NP, Paraksa N*. Thai Journal of Veterinary Medicine 2016; 46(1): 89-95
ผลงานจาก: . IF=0.25700000000000001 Indexed in=Scopus
36
Effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on heart failure: A meta-analysis of randomized clinical trials.
Kongwatcharapong J, Dilokthornsakul P, Nathisuwan S, Phrommintikul A, Chaiyakunapruk N*. International Journal of Cardiology. 2016; 211: 88-95.
ผลงานจาก: . IF=4.0359999999999996 Indexed in=Scopus, Pubmed
37
Effect of linker length between variable domains of single chain variable fragment antibody against daidzin on its reactivity.
Yusakul G, Sakamoto S, Pongkitwitoon B, Tanaka H*, Morimoto S. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 2016; 80(7): 1306-1312
ผลงานจาก: . IF=1.1759999999999999 Indexed in=Scopus
38
Effect of phosphodiesterase-5 inhibitors on glycemic control in person with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis.
Poolsup N, Suksomboon N, Aung N. Journal of Clinical and Translational Endocrinology 2016; 6: 50-55.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
39
Effect of Thiotriazinone Impurity on Insoluble Microparticle Generation Associated with Ceftriaxone-calcium Salt Precipitation in Original (Rocephin) andJapanese Generic Ceftriaxone Products.
OHTa S, SUGIYAMA E, SAITO K, NAGAFUJI K, SATO VH*, SATO H. Showa University Journal of Medical Sciences 28(1); 1-8.
ผลงานจาก: .
40
Effect of vitamin D supplementation on insulin resistance and glycaemic control in prediabetes: a systematic review and meta-analysis.
Poolsup N, Suksomboon N*, Plordplong N. Diabetic Medicine. 2016; 33: 290-299.
ผลงานจาก: . IF=3.1150000000000002
41
Effects of Alternanthera sessilis extract on tail skin temperature in Rats; A preliminary study.
Chamawan P*, Thisayakorn K, Phornchirasilp S. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 40: 135-138
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
42
Effects of Aquilaria crassna on xanthine oxidase activity In Vitro and hyperuricemic mice.
Sungthong B, Manok S, Sato H, Sato VH*. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 78(4): 548-553.
ผลงานจาก: . IF=0.76200000000000001
43
Effects of mirtazapine on quality of life of Thai patients with fibromyalgia syndrome: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
Suttiruksa S., Yeephu S., Prateepavanich P., Suthisisang C*. Asian Biomedicine 2016; 10(5): 435-445.
ผลงานจาก: . IF=0.13400000000000001 Indexed in=Scopus
44
Effects of the Ayurved Siriraj Wattana recipe on functional and phenotypic characterization of cytokine-induced killer cells and dendritic cells in vitro.
Wongkajornsilp A., Numchaisermsuk N., Sa-ngiamsuntorn K., Akarasereenont P., Wamanuttajinda V., Kasetsinsombat K., Duangsa-ard S., Laohapan T., Maneechotesuwan K*. BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; 16(1)
ผลงานจาก: . IF=1.9870000000000001 Indexed in=Scopus
45
Efficacy of cinnamon bark oil and cinnamaldehyde on anti-multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa and the synergistic effects in combination with other antimicrobial agents.
Utchariyakiat I, Surassmo S, Jaturanpinyo M, Khuntayaporn P, Chomnawang MT*. BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; 16(1)
ผลงานจาก: . IF=1.9870000000000001 Indexed in=Scopus, ISI
46
Enhanced permeability across Caco-2 cell monolayers by specific mannosylating ligand of buserelin acetate proliposomes.
Yingsukwattana K, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U, Sarisuta N*. Journal of Liposome Research 2016; 26(1): 69-79.
ผลงานจาก: . IF=1.8220000000000001 Indexed in=Scopus, ISI
47
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.
Tharmaphornpilas P., Jiamsiri S., Boonchaiya S., Rochanathimoke O., Thinyounyong W., Tuntiwitayapun S., Guntapong R., Riewpaiboon A., Rasdjarmrearnsook A.-O., Glass R.I. Vaccine 2016; 35(5): 796-801.
ผลงานจาก: . IF=3.4129999999999998 Indexed in=Scopus
48
Evaluation of a portable microchip electrophoresis fluorescence detection system for the analysis of amino acid neurotransmitters in brain dialysis samples.
Oborny NJ, Costa, EEM, Suntornsuk L, Abreu FC, Lunte SM*. Analytical Sciences 2016; 32(1): 35-40.
ผลงานจาก: . IF=1.3939999999999999 Indexed in=Scopus,
49
Film coated floating tablets using sublimable substances.
Kriangkrai W, Puttipipatkhachorn S, Sriamornsak P, Sungthongjeen S*. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11(1): 128-129
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
50
Fluorescent labelling of ciprofloxacin and norfloxacin and its application for residues analysis in surface water.
Prutthiwanasan B, Phechkrajang C, Suntornsuk L. Talanta 2016; 159: 74-79
ผลงานจาก: . IF=3.5449999999999999 Indexed in=Scopus
51
Gene expression of cytokeratin 19 and its molecular detection in human breast cancer cell lines.
Uawisetwathana U, Rodpai E, Moongkarndi P*. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2016; 120: 25-31
ผลงานจาก: . IF=2.9790000000000001 Indexed in=Scoups
52
Healthcare costing studies in developing countries: A systematic review in Vietnam.
Vo TQ, Chaikledkaew U, Van Hoang M, Riewpaiboon A*. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research 2016; 39(2): 295-299.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
53
Hypoglycemic and antioxidant activities of the water extract of Aquilaria crassna leaves in streptozotocin-nicotinamide-induced type-2 diabetic mice.
Suchada M, Bunleu S, Sato H, Sugiyama E, Sato VH. Natural Product Communications 2016; 11(6): 757-761
ผลงานจาก: . IF=0.88400000000000001 Indexed in=ISI
54
Implementation of a nutrition program reduced post-discharge growth restriction in Thai very low birth weight preterm infants.
Japakasetr S, Sirikulchayanonta C*, Suthutvoravut U, Chindavijak B, Kagawa M, Nokdee S. Nutrients 2016; 8(12)
ผลงานจาก: . IF=3.7589999999999999 Indexed in=Scopus
55
Implementing Pharmacogenomics at Your Institution: Establishment and Overcoming Implementation.
Arwood MJ, Chumnumwat S, Cavallari LH, Nutescu EA, Duarte JD*. Clinical and Translational Science. 2016; :1–14.
ผลงานจาก: . IF=1.052
56
In vitro glucuronidation of methyl gallate and pentagalloyl glucopyranose by liver microsomes.
Jiamboonsri P, Pithayanukul P*, Bavovada R, Leanpolchareanchai J, Gao S, Hu M. Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 2016; 31(4): 292-303.
ผลงานจาก: . IF=1.764
57
In vitro study of anti-coccidial activity of essential oils from indigenous plants against.
Jitviriyanon S, Phanthong P, Lomarat P, Bunyapraphatsara N, Porntrakulpipat S, Paraksa N*. Veterinary Parasitology 2016; 228: 96-102
ผลงานจาก: . IF=2.242
58
Increased levels of bisphenol A (BPA) in Thai girls with precocious puberty.
Supornsilchai V*, Jantarat C, Nosoongnoen W, Pornkunwilai S, Wacharasindhu S, Soder O. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2016; 29(11): 1233-1239
ผลงานจาก: . IF=0.91200000000000003 Indexed in=Scopus
59
Iron distribution and histopathological study of the effects of deferoxamine and deferiprone in the kidneys of iron overloaded β-thalassemic mice.
Yatmark P, Morales NP, Chaisri U, Wichaiyo S, Hemstapat W, Srichairatanakool S, Svasti S, Fucharoen S Experimental and Toxicologic Pathology 2016; 68: 427–434.
ผลงานจาก: . IF=1.716
60
Knowledge of Adverse Drug Reaction Reporting Among Healthcare Professionals in Bhutan: A Cross-Sectional Survey.
Dorji C, Tragulpiankit P*, Riewpaiboon A, Tobgay T. Drug Safety 2016; 39(12): 1239-1250.
ผลงานจาก: . IF=3.206 Indexed in=Scopus
61
Lysine-derived Alkaloids: Overview and Update on Biosynthesis and Medicinal Applications with Emphasis on Quinolizidine Alkaloids.
Bunsupa S, Yamazaki M, Saito K. Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 2016; (Article in Press)
ผลงานจาก: . IF=2.8410000000000002
62
Measurement and Determinants of Quality of Life of Older Adults in Ho Chi Minh City, Vietnam.
Vo N.X., Vo T.Q., Watanapongvanich S., Witvorapong N*. Social Indicators Research 2019;142(3):1285-1303
ผลงานจาก: . Indexed in=scorpus
63
Mechanistic insight into the dramatic improvement of probucol dissolution in neutral solutions by solid dispersion in Eudragit e PO with saccharin.
Higashi K, Seo A, Egami K, Otsuka N, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2016; 68(5): 655-664
ผลงานจาก: . IF=2.363 Indexed in=Scopus
64
Microemulsion-based hydrogels of itraconazole: Evaluation of characteristics and stability.
Boonme P*, Kaewbanjong J, Sangduangyang S, Suksawat S, Teeranachaideekul V. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016; 11(1): 98-99.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
65
Microparticles and nanoparticles for cancer-targeting vaccines.
Morris AS, Wongrakpanich A*, Geary SM, Salem AK. Micro and Nanotechnology in Vaccine Development 2016; 171-183.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
66
Molecular evolution and functional characterization of a bifunctional decarboxylase involved in lycopodium alkaloid biosynthesis.
Bunsupa S*, Hanada K, Maruyama A, Aoyagi K, Komatsu K, Ueno H, Yamashita M, Sasaki R, Oikawa A, Saito K, Yamazaki M. Plant Physiology 2016; 171(4): 2432-2444
ผลงานจาก: . IF=6.2800000000000002 Indexed in=Scopus
67
Mucus secretion stimulation: a mechanism in gastroprotective effect of Zingiber officinale.
Chantharangsikul G, Kitpati W, Soonthornchareonnon N, Sailasuta A, Itharat A, Suvitayavat W*. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016; 40 (1): 1-8.
ผลงานจาก: .
68
Myofibroblasts and inflammatory cells as players of cardiac fibrosis.
Kurose H*, Mangmool S. Archives of Pharmacal Research. 2016; 1-14.
ผลงานจาก: . IF=2.4900000000000002
69
Nationwide survey of nutritional management in an Asian upper-middle income developing country government hospitals: Combination of quantitative survey and focus group discussion.
Chittawatanarat K, Tosanguan K, Chaikledkaew U, Tejavanija S, Teerawattananon Y. Clinical Nutrition ESPEN 2016; 14: 24-30
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
70
New metastable form of glibenclamide prepared by redispersion from ternary solid dispersions containing polyvinylpyrrolidone-K30 and sodium lauryl sulfate.
Thongnopkoon T*, Puttipipatkhachorn S. Drug Development and Industrial Pharmacy 2016; 42(1): 70-79
ผลงานจาก: . IF=2.101 Indexed in=Scopus, ISI
71
New: N -acyl amino acid-functionalized biodegradable polyesters for pharmaceutical and biomedical applications.
Taresco V, Suksiriworapong J, Styliari ID, Argent RH, Swainson SME, Booth J, Turpin E, Laughton CA, Burley JC, Alexander C, Garnett MC* RSC Advances 2016; 6(111): 109401-109405
ผลงานจาก: . IF=3.2890000000000001 Indexed in=Scopus
72
Optimizing intravenous fosfomycin dosing in combination with carbapenems for treatment of Pseudomonas aeruginosa infections in critically ill patients based on pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) simulation.
Asuphon O, Montakantikul P, Houngsaitong J, Kiratisin P, Sonthisombat P*. International Journal of Infectious Diseases 2016; 50: 23-29.
ผลงานจาก: . IF=2.2290000000000001 Indexed in=Scopus
73
Organ- and species-specific biological activity of rosmarinic acid.
Iswandana R, Pham BT, van Haaften WT, Luangmonkong T, Oosterhuis D, Mutsaers HAM, Olinga P*. Toxicology in Vitro 2016; 32: 261-268
ผลงานจาก: . IF=3.3380000000000001 Indexed in=Scopus
74
Pharmacokinetics of Compound D, the Major Bioactive Component of Zingiber cassumunar, in Rats.
Khemawoot P, Hunsakunachai N, Anukunwithaya T, Bangphumi K, Ongpipattanakul B, Jiratchariyakul W, Soawakontha R, Inthachart T, Dechatiwongse Na Ayudhya T, Koontongkaew S, Poachanukoon O. Planta Medica 2016; 82(13): 1186-1191
ผลงานจาก: . IF=1.99 Indexed in=Scopus
75
Phosphorylation of Src by phosphoinositide 3-kinase regulates beta-adrenergic receptor mediated EGFR transactivation.
Watson LJ, Alexander KM, Mohan ML, Bowman AL, Mangmool S, Xiao K, Prasad SV, Rockman HA*. Cellular Signalling. 2016; 28(10): 1580-1592
ผลงานจาก: . IF=4.3150000000000004 Indexed in=Scopus
76
Precision-cut human kidney slices as a model to elucidate the process of renal fibrosis.
Stribos EGD, Luangmonkong T, Leliveld AM, De Jong IJ, Van Son WJ, Hillebrands J-L, Seelen MA, Van Goor H, Olinga P*, Mutsaers HAM. Translational Research 2016; 170: 8-16
ผลงานจาก: . IF=4.5570000000000004 Indexed in=Scopus
77
Preparation and evaluation of alpha-mangostin solid self-emulsifying drug delivery system.
Sodalee K, Sapsuphan P, Wongsirikul R, Puttipipatkhachorn S*. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11(1): 225-226
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus, ISI
78
Preparation of fenofibrate dry emulsion and dry suspension using octenyl succinic anhydride starch as emulsifying agent and solid carrier.
Pongsamart K, Kleinebudde P, Puttipipatkhachorn S*. International Journal of Pharmaceutics 2016; 498(1-2): 347-354
ผลงานจาก: . IF=3.6499999999999999 Indexed in=Scopus
79
PRMT1-mediated methylation of MICU1 determines the UCP2/3 dependency of mitochondrial Ca2+ uptake in immortalized cells.
Madreiter-Sokolowski CT, Klec C, Parichatikanond W, Stryeck S, Gottschalk B, Pulido S, Rost R, Eroglu E, Hofmann NA, Bondarenko AI, Madl T, Waldeck-Weiermair M, Nature Comunications 2016; 7: 12897.
ผลงานจาก: . IF=11.329000000000001
80
Properties of acyl modified poly(glycerol-adipate) comb-like polymers and their self-assembly into nanoparticles.
Taresco V, Suksiriworapong J, Creasey R, Burley JC, Mantovani G, Alexander C, Treacher K, Booth J, Garnett MC*. Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry 2016; 54(20): 3267-3278.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
81
Rapid test for detection of Hepatitis B virus in Human Breastmilk.
Dodgson W*, Siriwatanamethanon N, Maneerat S, Dodgson JLA. Journal of Pure and Applied Microbiology 2016; 10(2): 1-3.
ผลงานจาก: .
82
Resveratrol specifically kills cancer cells by a devastating increase in the Ca2+ coupling between the greatly tethered endoplasmic reticulum and mitochondria.
Madreiter-Sokolowski CT, Gottschalk B, Parichatikanond W, Eroglu E, Klec C, Waldeck-Weiermair M, Malli R, Graier WF*. Cellular Physiology and Biochemistry 2016; 39(4): 1404-1420.
ผลงานจาก: . IF=4.6520000000000001 Indexed in=Scopus, Pubmed
83
Rhizobium puerariae sp nov., an endophytic bacterium from the root nodules of the medicinal plant Pueraria candollei var. candollei.
Boonsnongcheep P, Prathanturarug S*, Takahashi Y, Matsumoto A. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2016; 66: 1236-1241.
ผลงานจาก: . IF=2.5110000000000001
84
Role of scavenger receptors in peptide-based delivery of plasmid DNA across a blood-brain barrier model.
Srimanee A*, Regberg J, Hällbrink M, Vajragupta O, Langel Ü. International Journal of Pharmaceutics 2016; 500(1): 128-135.
ผลงานจาก: . IF=3.6499999999999999 Indexed in=Scopus
85
Screening for Antibacterial and Antioxidant Activities and Phytochemical Analysis of Oroxylum indicum Fruit Extracts.
Sithisarn P, Nantateerapong P, Rojsanga P, Sithisarn P*. Molecules 2016; 21: 4
ผลงานจาก: . IF=2.4649999999999999 Indexed in=Scopus
86
Separation of dynorphin peptides by capillary electrochromatography using a polydiallyldimethylammonium chloride gold nanoparticle-modified capillary.
Al-Hossaini AM, Suntornsuk L, Lunte SM*. Electrophoresis 2016; 37(17-18): 2297-2304.
ผลงานจาก: . IF=3.028 Indexed in=Scopus
87
Size-dependent cytotoxicity of copper oxide nanoparticles in lung epithelial cells.
Wongrakpanich A, Mudunkotuwa IA, Geary SM, Morris AS, Mapuskar KA, Spitz DR, Grassian VH, Salem AK*. Environmental Science: Nano 2016; 3(2): 365-374
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
88
Surfactant effect on the physicochemical characteristics of γ-oryanol-containing solid lipid nanoparticles.
Karn-orachai K, Smith SM, Saesoo S, Treethong A, Puttipipatkhachorn S, Pratontep S, Ruktanonchai UR*. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2016; 488: 118-128
ผลงานจาก: . IF=2.7519999999999998 Indexed in=Scopus,
89
Sustained βAR Stimulation Mediates Cardiac Insulin Resistance in a PKA-Dependent Manner.
Mangmool S*, Denkaew T, Phosri S, Pinthong D, Parichatikanond W, Shimauchi T, Nishida M. Molecular Endocrinology. 2016; 30(1): 118-32.
ผลงานจาก: . IF=4.0220000000000002
90
Synergism and the mechanism of action of the combination of α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. and oxacillin against an oxacillin-resistant Staphylococcus saprophyticus.
Phitaktim S, Chomnawang M, Sirichaiwetchakoon K, Dunkhunthod B, Hobbs G, Eumkeb G*. BMC Microbiology 2016; 16(1): 95.
ผลงานจาก: . IF=2.581 Indexed in=Scopus
91
Synthesis and biological evaluation of simplified analogs of lophocladine B as potential antitumor agents.
Theeramunkong S*, Vajragupta O, Mudjupa C. Medicinal Chemistry Research 2016; 25(12): 2959-2964.
ผลงานจาก: . IF=1.4359999999999999 Indexed in=Scopus
92
The Modification Effect of Influenza Vaccine on Prognostic Indicators for Cardiovascular Events after Acute Coronary Syndrome: Observations from an Influenza Vaccination Trial.
Sribhutorn A, Phrommintikul A*, Wongcharoen W, Chaikledkaew U, Eakanunkul S, Sukonthasarn A. Cardiology Research and Practice 2016; 2016:4097471.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
93
Two new species of Scutellaria (Lamiaceae) from Thailand and Burma.
Paton A*, Suddee S, Bongcheewin B. KEW BULLETIN. 2016; 71(3).
ผลงานจาก: . IF=0.35899999999999999
94
Varying Chirality Across Nicotinic Acetylcholine Receptor Subtypes: Selective Binding of Quinuclidine Triazole Compounds.
Sarasamkan J, Scheunemann M, Apaijai N, Palee S, Parichatikanond W, Arunrungvichian K, Fischer S, Chattipakorn S, Deuther-Conrad W, Schüürmann G, Brust P, Vajragupta O. ACS Medicinal Chemistry Letters 2016; 7(10): 890-895.
ผลงานจาก: . IF=3.355 Indexed in=Pubmed
95
What criteria do decision makers in Thailand use to set priorities for vaccine introduction?.
Pooripussarakul S, Riewpaiboon A*, Bishai D, Muangchana C, Tantivess S. BMC Public Health 2016; 16(1): 684.
ผลงานจาก: . IF=2.2090000000000001 Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
A review of new ultra-long-acting basal insulin: insulin glargine 300 units.
Paw NJ*, Suksomboon N. Thai Pharm Health Sci J. 2016;11(3):113-117.
ผลงานจาก: .
2
Antiproliferative effect on breast cancer cells of seed proteins from Momordica charantia L.
Thubthed S, Jiratchariyakul W*, Kummalue T, Sinchaipanid N. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (3): 193-202
ผลงานจาก: .
3
Cytotoxic activity of marcanine C and some other aminoquinone derivatives against MCF-7 cells.
Thanuphol P, Noulsri E, Suwanborirux K, Soonthornchareonnon N, Pattanapanyasat K*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (4): 203-210
ผลงานจาก: .
4
Development and validation of high-performance liquid chromatography method for determination of miconazole, triamcinolone, methylparaben and propylparaben in cream.
Ei ZZ, Pimthon J, Vajragupta O, Leanpolchareanchai J, Phechkrajang CM*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (4): 211-221
ผลงานจาก: .
5
Effect of costing methods on unit cost of hospital medical services; A case of capital cost.
Riewpaiboon A*, Rajbhandari S, Coyte PC. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (2): 97-105
ผลงานจาก: .
6
Effect of polymeric micelles on the characteristics and stability of diazepam-loaded hydrophilic and lipophilic suppositories.
Siriratawan W, Narapanich K, Tungthanabordee A, Ratanasawetasak T, Chantasart D, Suksiriworapong J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016; 43 (1): 28-36.
ผลงานจาก: .
7
Evaluation of drug management competency: A comparison between the 360-degree appraisal and manager assessment.
Chanjaruporn F*, Prasert V, Anuratpanich L, Sooksriwong C. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (4): 165-172
ผลงานจาก: .
8
Quantitative analysis of behavior in Rotenone-Induced Parkinsonism in Rats Using Force Plate Actimeter.
Shrestha S, Phornchirasilp S, Nakornchai S, Thisayakorn K*. Thai Journal of Pharmacology. 2016; 38(1).
ผลงานจาก: .
9
Setting priorities for introducing new vaccines into the national immunization program; a systematic review.
Pooripussarakul S, Riewpaiboon A*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (3): 135-142.
ผลงานจาก: .
10
Simultaneous determination of ciprofloxacin hydrochloride and dexamethasone in ophthalmic solution by high performance liquid chromatography and derivative spectrophotometry.
Bantarapiwat K, Rojsanga P, Ruangwises N, Buranaphalin S*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (4): 183-192
ผลงานจาก: .
11
Validated TLC-densitometric method for determination of oxyresveratrol contents in ma-haad (Artocarpus lakoocha) heartwood extracts.
Rojsanga P*, Sithisarn P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 43 (2): 91-96
ผลงานจาก: .
12
การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ.
ชุติมา คำดี, อินทิรา ยมาภัย, ศิตาพร ยังคง, สุธาสินี คำหลวง, ทรงยศ พิลาสันต์, พิศพรรณ วีระยิ่งยง, ธนพร บุษบาวไล, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, ยศ ตีระวัฒนานนท์. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2016; 3: 250-261.
ผลงานจาก: .
13
การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย.
สุธาสินี คำหลวง, ศิตาพร ยังคง, อินทิรา ยมาภัย, ชุติมา คำดี, ทรงยศ พิลาสันต์, พิศพรรณ วีระยิ่งยง, ธนพร บุษบาวไล, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, ยศ ตีระวัฒนานนท์. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2016; 3: 230-249.
ผลงานจาก: .
14
ความชุก และลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ชนิดที่มีอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไทย ที่เป็นโรคพาร์กินสัน.
สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี*, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ. วารสารเภสัชกรรมไทย 2016; 8(1): 156-168.
ผลงานจาก: .
15
เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์: ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต.
ทรงยศ พิลาสันต์, อินทิรา ยมาภัย, สุธาสินี คำหลวง, ชุติมา คำดี, ธนพร บุษบาวไล, พิศพรรณ วีระยิ่งยง, ศิตาพร ยังคง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, ยศ ตีระวัฒนานนท์. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2016; 3: 215-229.
ผลงานจาก: .
16
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2576.
อินทิรา ยมาภัย, สุธาสินี คำหลวง, ชุติมา คำดี, ศิตาพร ยังคง, ทรงยศ พิลาสันต์, พิศพรรณ วีระยิ่งยง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, ยศ ตีระวัฒนานนท์. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2016; 3: 201-214.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้