เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2555
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
3D-QSAR studies of natural flavonoid compounds as reverse transcriptase inhibitors.
Phosrithong N, Samee W, Ungwitayatorn J*. Med Chem Res 2012; 21(5): 559-567
ผลงานจาก: . IF=1.2709999999999999 /h-index=18 Indexed in=Scopus,
2
A prospective, randomized, double dummy, placebo-controlled trial of oral cefditoren pivoxil 400 mg once daily as switch therapy after intravenous ceftriaxone in the treatment of acute pyelonephritis.
Monmaturapoj T, Montakantikul P, Mootsikapun P*, Tragulpiankit P. International Journal of Infectious Diseases 2012; 16(12): 843-849
ผลงานจาก: . IF=1.9379999999999999 Indexed in=scopus,Pubmed
3
Adverse drug events in rheumatoid arthritis and osteoarthritis ambulatory patients.
Tragulpiankit P*, Chulavatnatol S, Rerkpattanapipat T, Janwityanujit S, Somjarit S, Sirikhedgon U. International Journal of Rheumatic Diseases 2012; 15(3): 315-321
ผลงานจาก: . IF=0.80700000000000005 Indexed in=Scopus
4
Antibacterial activity of essential oils from citrus hystrix (makrut lime) against respiratory tract pathogens.
Srisukh V, Tribuddharat C, Nukoolkarn V, Bunyapraphatsara N, Chokephaibulkit K, Phoomniyom S, Chuanphung S, Srifuengfung S*. ScienceAsia 2012; 38(2): 212-217
ผลงานจาก: . IF=0.34399999999999997 Indexed in=Scopus
5
Anticholinesterase of essential oils and their constituents on purified and cellular enzymes.
Kitphati W, Wattanakamolkul K, Lomarat P, Phanthong P, Anantachoke N, Nukoolkarn V, Thirapanmethee K, Bunyapraphatsara N. JAASP 2012; 1(1): 58-67
ผลงานจาก: .
6
Anticoagulation control of pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand.
Saokaew S, Sapoo U, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, International Journal of Clinical Pharmacy 2012; 34(1): 105-112
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=ISI, Scopus
7
Anti-diarrheal activity and toxicity of learng pid samud recipe.
Sireeratawong S, Khonsung P, Nanna U, Vannasiri S, Lertprasertsuke N, Singhalak T, Soonthornchareonnon N, Jaijoy K. Afr J Tradit Complemment Altern Med 2012; 9(4): 519-529
ผลงานจาก: . IF=0.70699999999999996
8
Anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activities of chantateela recipe.
Sireeratawong S, Khonsung P, Piyabhan P, Nanna U, Soonthornchareonnon N, Jaijoy K. Afr J Tradit Complemment Altern Med 2012; 9(4): 485-494
ผลงานจาก: . IF=0.70699999999999996
9
Antimicrobial resistance(AMR) in Thailand: A systematic review.
Phodha T*, Riewpaiboon A, coyte PC, Thamlikitkul V. Value in Health 2012; 15: A602-A681.
ผลงานจาก: .
10
Antiosteoporotic effect of sequential extracts and freezedried juice of Cissus quadrangularis L. in ovariectomizedmice.
Pathomwichaiwat T, Suvitayavat W, Sailasuta A, Piyachaturawat P, Soonthornchareonnon N, Parthanturarug S. Asian Biomedicine 2012; 6(3): 377-384
ผลงานจาก: . IF=0.25600000000000001 Indexed in=Scopus
11
Antiproliferative activity of combination of Thai herbal remedy and chemotherapeutic agents on human cancer cell lines.
Kummalue T*, Suntiparpluacha M, Jiratchariyakul W. Journal of Medicinal Plants Research 2012; 6(2): 200-205
ผลงานจาก: . IF=0.58999999999999997 Indexed in=Scopus
12
Applications of cell-penetrating peptides for tumor targeting and future cancer therapies.
Regberg J*, Srimanee A, Langel U. Pharmaceuticals 2012; 5(9): 991-1007
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
13
Attributable Cost and Length of Stay for Patients with Enoxaparin-Associated Bleeding.
Saokaew S, Khaisombat N, Chaiyakunapruk N*, Likittanasombat K, Nathisuwan S. Value in Health Regional Issues 2012; 1(1): 41-45
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
14
Avian and pandemic human influenza policy in South-East Asia: The interface between economic and public health imperatives.
Pongcharoensuk P, Adisasmito W, Sat LM, Silkavute P, Muchlisoh L, Cong Hoat P, Coker R*. Health Policy and Planning 2012; 27(5): 374-383
ผลงานจาก: . IF=2.6509999999999998 Cited=1 Indexed in=scopus
15
Blockade of the Renin-Angiotensin System with Delphinidin, Cyanin, and Quercetin.
Parichatikanond W, Pinthong D, Mangmool S*. Planta Medica 2012; 78(15): 1626-1632
ผลงานจาก: . IF=2.153 Indexed in=Scopus
16
Centennial pharmacy education in Thailand.
Pongcharoensuk P*, Prakongpan S. JAASP 2012; 1(1): 8-15
ผลงานจาก: .
17
Chemical composition, toxicity and vasodilatation effect of the flowers extract of Jasminum sambac (L.) Ait.
Kunhachan P, Banchonglikitkul C, Kajsongkram T, Khayungarnnawee A, Leelamanit W*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012
ผลงานจาก: . IF=4.774 Indexed in=Scopus
18
Chemometrics-assisted UV spectrophotometric method for determination of lopinavir and ritonavir in syrup.
Phechkrajang CM*, Thin EE, Sratthaphut L, Nacapricha D, Wilairat P. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2012; 4(1): 492-496
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=Scopus
19
Chitosan-functionalized poly(methyl methacrylate) particles by spinning disk processing for lipase immobilization.
Jenjoba S*, Sunintaboona P, Inprakhonc P, Anantachoke N, Reutrakulb V. Carbohydrate Polymers 2012; 89(3): 842-848
ผลงานจาก: . IF=3.6280000000000001 Indexed in=ISI
20
Comparison between ethylcellulose aqueous colloidal dispersion and ethylcellulose ethanolic solution as rupturable coating materials for pulsatile release tablets.
Sungthongjeen S*, Puttipipatkhachorn S. Advanced Materials Research 2012; 506: 489-492
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
21
Complete genome sequence of the orange-red pigmented, radioresistant Deinococcus proteolyticus type strain (MRPT).
Copeland A, Zeytun A, Yasawong M, Nolan M, Lucas S, Hammon N, et al., Lapidus A*. Standards in Genomic Sciences 2012; 6(2): 240-250.
ผลงานจาก: . IF=1.621 Indexed in=Scopus
22
Damnacanthal, a noni component, exhibits antitumorigenic activity in human colorectal cancer cells.
Nualsanit T, Rojanapanthu P, Gritsanapan W, Lee S-H, Lawson D, Baek SJ*. Journal of Nutritional Biochemistry 2012; 23(8): 915-923
ผลงานจาก: . IF=3.891 Cited=1 Indexed in=Scopus
23
Dermal Pharmacokinetics of Terpinen-4-ol Following Topical Administration of Zingiber cassumunar (plai) Oil.
Chooluck K, Singh RP, Sathirakul K, Derendorf H*. Planta Medica 2012; 78(16): 1761-1766
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
24
Development of delayed-release proliposomes tablets for oral protein drug delivery.
Tantisripreecha C, Jaturanpinyo M, Panyarachun B, Sarisuta N*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2012; 38(6): 718-727
ผลงานจาก: . IF=1.494 Cited=1 Indexed in=Scopus
25
Development of mannosylated liposomes using synthesized N-octadecyl-D-mannopyranosylamine to enhance gastrointestinal permeability for protein delivery.
Witoonsaridsilp W, Paeratakul O, Panyarachun B, Sarisuta N*. AAPS PharmSciTech 2012; 13(2): 699-706
ผลงานจาก: . IF=1.4319999999999999 Indexed in=Scopus
26
Economic analysis for evidence-based policy-making on a national immunization program: A case of rotavirus vaccine in Thailand.
Muangchana C, Riewpaiboon A*, Jiamsiri S, Thamapornpilas P, Warinsatian P. Vaccine 2012; 30(18): 2839-2847
ผลงานจาก: . IF=3.766 Indexed in=Scopus
27
Economic evaluation of vaccination in southeast asian countries: a systematic review.
Endarti D*, Riewpaiboon A. Value in Health 2012; 15: A602-A681.
ผลงานจาก: .
28
Effects of Agrobacterium rhizogenes strains and other parameters on production of isoflavonoids in hairy roots of Pueraria candollei Grah. ex Benth. var. candollei.
Danphitsanuparn P, Boonsnongcheep P, Boriboonkaset T, Chintapakorn Y, Prathanturarug S*. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2012; 111(3): 315-322
ผลงานจาก: . IF=3.0899999999999999 Indexed in=Scopus
29
Effects of nanoparticle coatings on the activity of oncolytic adenovirus-magnetic nanoparticle complexes.
Tresilwised N, Pithayanukul P, Holm PS, Schillinger U, Plank C, Mykhaylyk O*. Biomaterials 2012; 33(1): 256-269
ผลงานจาก: . IF=7.4039999999999999 Cited=6 Indexed in=Scopus
30
Efficacy of Various Antidiabetic Agents as Add-On Treatments to Metformin in Type 2 Diabetes Mellitus:Systematic Review and Meta-Analysis.
Poolsup N, Suksomboon N, Setwiwattanakul W. ISRN Endocrinology 2012; 1-11
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
31
Factors Influencing Oral Coxibs utilization and Expenditure at a Thai Teaching Hospital, Fiscal Year 2007 to 2009.
Kaojarern S, Masaya-anon N, Pongcharoensuk P, Pattanaprateep O*. Value in Health Regional Issues 2012; 1(1): 3-6
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
32
From BACE1 Inhibitor to Multifunctionality of Tryptoline and Tryptamine Triazole Derivatives for Alzheimer’s Disease.
Jiaranaikulwanitch J, Govitrapong P, Fokin VV, Vajragupta O*. Molecules 2012; 17(7): 8312-8333
ผลงานจาก: . IF=2.3860000000000001 Indexed in=Scopus
33
Functionalized (poly(ฮต-caprolactone)) 2-poly(ethylene glycol) nanoparticles with grafting nicotinic acid as drug carriers.
Suksiriworapong J, Sripha K, Kreuter J, Junyaprasert VB*. International Journal of Pharmaceutics 2012; 423(2): 562-570
ผลงานจาก: . IF=3.3500000000000001 Cited=1 Indexed in=Scopus
34
Genetic algorithms-based approach for wavelength selection in spectrophotometric determination of vitamin B12 in pharmaceutical tablets by partial least-squares.
Sratthaphut L*, Ruangwises N. Procedia Engineering 2012; 32: 225-231.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
35
Genetic algorithms-based approach for wavelength selection in spectrophotometric determination of paracetamol and chlorzoxazone in tablet preparation by partial least-squares.
Sratthaphut L*, Phechkrajang C. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2012; 46(1): 59-65
ผลงานจาก: . IF=0.106 Indexed in=Scopus
36
HPLC Analysis of Stemokerrine and Oxystemokerrine in the Thai Medicinal Plant Stemona kerrii.
Kongkiatpaiboon S, Keeratinijakal V, Gritsanapan W* Natural Product Communications 2012; 7(10): 1277-1278
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus, ISI, Pubmed
37
HPLC Quantitative Analysis of Insecticidal Didehydrostemofoline and Stemofoline in Stemona collinsiae Root Extracts.
Kongkiatpaiboon S, Gritsanapan W*. Phytochemical Analysis 2012; 23(5): 554-558
ผลงานจาก: . IF=2.633 Indexed in=Scopus
38
In vitro antifungal activities of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed extract.
Rangkadilok N, Tongchusak S, Boonhok R, Chaiyaroj SC, Junyaprasert VB, Buajeeb W, Akanimanee J, Raksasuk T, Suddhasthira T, Satayavivad J*. Fitoterapia 2012; 83(3): 545-553
ผลงานจาก: . IF=1.8480000000000001 Cited=1 Indexed in=Scopus
39
In Vitro Antioxidant Activity Study of Novel Chromone Derivatives.
Phosrithong N, Samee W, Nunthanavanit P, Ungwitayatorn J*. Chemical Biology and Drug Design 2012; 79(6): 981-989
ผลงานจาก: . IF=2.282 Indexed in=Scopus
40
In vitro characterization of pluronic F127 and D-ฮฑ-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate mixed micelles as nanocarriers for targeted anticancer-drug delivery.
Butt AM, Amin MCIM*, Katas H, Sarisuta N, Witoonsaridsilp W, Benjakul R. Journal of Nanomaterials 2012; 2012
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=Scopus
41
In Vitro dry matter digestibility of feed additives from indigenous plant sources in the retion of diary animal.
Penjor S, Pattarajinda V, Thamrongyoswittayakul C, Gritsanapan W. SAARC J.Agri 2012; 10(1): 119-124
ผลงานจาก: .
42
In vitro propagation of Stemona hutanguriana W.Chuakul, an endangered medicinal plant.
Prathanturarug S*, Pheakkoet R, Jenjittikul T, Chuakul W, Saralamp P. Physiology and Molecular Biology of Plants 2012; 18(3): 281-286
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
43
In vivo and in vitro hemostatic activity of Chromolaena odorata leaf extract.
Pandith H, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Gritsanapan W*. Pharmaceutical Biology 2012; 50(9): 1073-1077
ผลงานจาก: . IF=0.878 Indexed in=Scopus
44
Incremental cost effectiveness analysis for Haemophilia Home-Based Care Programme in Thailand.
Sooksriwong C*, Boonkerd L, Chanjaruporn F, Chuansumrit A. Haemophilia 2012; 18(4): e362-e363
ผลงานจาก: . IF=2.597 Indexed in=Scopus
45
Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental tobacco smoke.
Chaichalotornkul S, Suvitayavat W, Sangalangkarn V, Nawa Y, Kikuchi K, Kawahara K, Saiwichai T, Narkpinit S, Singhasivanon P, Maruyama I, Tancharoen S*. EnvironmentAsia 2012; 5(1): 70-76
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
46
Inhibition of Wnt signaling by cucurbitacin B in breast cancer cells: Reduction of Wnt-associated proteins and reduced translocation of galectin-3-mediated ฮฒ-catenin to the nucleus.
Dakeng S, Duangmano S, Jiratchariyakul W, U-Pratya Y, Bogler O, Patmasiriwat P*. Journal of Cellular Biochemistry 2012; 113(1): 49-60
ผลงานจาก: . IF=2.8679999999999999 Cited=4 Indexed in=Scopus
47
Investigation on antioxidant, antimutagenic and cytotoxic properties of active fractions of Thai Long-Kong (Lansium domesticum Corr.) fruit.
Klungsupya P*, Suthepakul N, Laovitthayanggoon S, Thongdon-A J, Trangwacharakul S, Phornchirasilp S. Journal of Ethnobiology and Ethnopharmacology 2012; 1(1): 1-9.
ผลงานจาก: .
48
Involvement of p53 and Nuclear Factor-kappaB Signaling Pathway for the Induction of G1-Phase Cell Cycle Arrest of Cholangiocarcinoma Cell Lines by Isomorellin.
Hahnvajanawong C*, Ketnimit S, Pattanapanyasat K, Anantachoke N, Sripa B, Pinmai K, Seubwai W, Reutrakul V. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2012; 35(11): 1914-1925
ผลงานจาก: . IF=1.657 Indexed in=Scopus, ISI
49
Long-term effect of phytoestrogens from Curcuma comosa Roxb. on vascular relaxation in ovariectomized rats.
Intapad S, Saengsirisuwan V, Prasannarong M, Chuncharunee A, Suvitayavat W, Chokchaisiri R, Suksamrarn A, Piyachaturawat P*. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2012; 60(3): 758-764
ผลงานจาก: . IF=2.823 Cited=1 Indexed in=Scopus
50
Magnesium stearate as anti-tacking agent in acrylic polymer films intended for gas-entrapped floating delivery system.
Kriangkrai W, Puttipipatkhachorn S, Sriamornsak P, Pongjanyakul T, Sungthongjeen S*. Advanced Materials Research 2012; 506: 497-500
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
51
Mechanism of nanoparticle formation from ternary coground phenytoin and its derivatives.
Moribe K, Ogino A, Kumamoto T, Ishikawa T, Limwikrant W, Higashi K, Yamamoto K. Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 101(9): 3413-3424
ผลงานจาก: . IF=3.0550000000000002 Indexed in=pubmed
52
Mechanistic differences in permeation behavior of supersaturated and solubilized solutions of carbamazepine revealed by nuclear magnetic resonance measurements.
Ueda K, Higashi K, Limwikrant W, Sekine S, Horie T, Yamamoto K, Moribe K. Mol Pharm. 2012; 9(11): 3023-3033
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
53
Medicinal plants used with Thai Traditional Medicine in modern healthcare services: A case study in Kabchoeng Hospital, Surin Province, Thailand.
Chotchoungchatchai S, Saralamp P, Jenjittikul T, Pornsiripongse S, Prathanturarug S*. Journal of Ethnopharmacology 2012; 141(1): 193-205
ผลงานจาก: . IF=3.0139999999999998 Indexed in=Scopus
54
Meta-analysis of the comparative efficacy and safety of pitavastatin and atorvastatin in patients with dyslipidaemia.
Poolsup N*, Suksomboon N, Wongyaowarat K, Rungkanchananon B, Niyomrat P, Kongsuwan S. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2012; 37(2): 166-172
ผลงานจาก: . IF=1.5700000000000001 Cited=1 Indexed in=Scopus
55
Micropropagation of a Thai medicinal plant for women’s health, Curcuma comosa Roxb., via shoot and microrhizome inductions.
Lo-apirukkul S, Jenjittikul T, Saralamp P, Prathanturarug S*. Journal of Natural Medicines 2012; 66(2): 265-270
ผลงานจาก: . IF=1.389 Indexed in=ISI,
56
Mitochondrial Ca2+ uptake 1 (MICU1) and mitochondrial ca2+ uniporter (MCU) contribute to metabolism-secretion coupling in clonal pancreatic β-cells.
Alam MR, Groschner LN, Parichatikanond W, Kuo L, Bondarenko AI, Rost R, Waldeck-Weiermair M, Malli R, Graier WF. J Biol Chem. 2012;287(41):34445-54.
ผลงานจาก: .
57
Non-Cytotoxic Property and DNA Protective Activity against H2O2 and UVC of Thai GAC Fruit Extracts in Human TK6 Cells.
Klungsupya P*, Saenkhum J, Muangman T, Rerk-Am U, Laovitthayanggoon S, Leelamanit W. Journal of Applied Pharmaceutical Science 2012; 2(4): 4-8
ผลงานจาก: .
58
Novel Freeze-Drying Method for Preparation of a-Mangostin Dry Reconstitute Liposomal Powder.
Benjakul R, Moongkarndi P, Panyarachun B, Sarisuta N*. Advanced Science Letters 2012; 11(1): 120-125
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
59
One-step preparation of chitosan/sodium dodecyl sulfate-stabilized oil-in-water emulsion of Zingiber cassumunar Roxb. oil extract.
Sunintaboon P*, Pumduang K, Vongsetskul T, Pittayanurak P, Anantachoke N, Tuchinda P, Durand A. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2012; 414: 151-159
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
60
Physicochemical properties and skin permeation of Span 60/Tween 60 niosomes of ellagic acid.
Junyaprasert VB*, Singhsa P, Suksiriworapong J, Chantasart D. International Journal of Pharmaceutics 2012; 423(2): 303-311
ผลงานจาก: . IF=3.3500000000000001 Cited=1 Indexed in=Scopus
61
Population pharmacokinetics of vancomycin in Thai patients.
Purwonugroho TA, Chulavatnatol S*, Preechagoon Y, Chindavijak B, Malathum K, Bunuparadah P. The Scientific World Journal 2012; 2012
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
62
Potentially antioxidant compounds indicated from Mallotus and Phyllanthus species fingerprints.
Thiangthum S, Dejaegher B, Goodarzi M, Tistaert C, Gordien AY, Nguyen Hoai N, Chau Van M, Quetin-Leclercq J, Suntornsuk L*, Vander Heyden Y. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2012; 910: 114-121
ผลงานจาก: . IF=2.8879999999999999 Indexed in=Scopus
63
Prenylated caged xanthones: Chemistry and biology.
Anantachoke N, Tuchinda P, Kuhakarn C, Pohmakotr M, Reutrakul V. Pharmaceutical Biology 2012; 50(1): 78-91
ผลงานจาก: . IF=0.878 Indexed in=ISI
64
Prevalence and genotypic relatedness of carbapenem resistance among multidrug-resistant P. aeruginosa in tertiary hospitals across Thailand.
Khuntayaporn P, Montakantikul P, Mootsikapun P, Thamlikitkul V, Chomnawang MT*. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2012; 1-7.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scops
65
Purification and characterization of anti-HIV-1 protein from Canna indica L. leaves.
Thepouyporn A, Yoosook C, Chuakul W, Thirapanmethee K, Napaswad C, Wiwat C*. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012; 43(5): 1153-1159
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
66
Rapid separations of nile blue stained microorganisms as cationic charged species by chip-CE with LIF.
Nuchtavorn N, Bek F, Macka M, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. Electrophoresis 2012; 33(9-ต.ค.): 1421-1426
ผลงานจาก: . IF=3.3029999999999999 Cited=1 Indexed in=Scopus
67
Roll compaction/dry granulation: Comparison between roll mill and oscillating granulator in dry granulation.
Sakwanichol J, Puttipipatkhachorn S, Ingenerf G, Kleinebudde P*. Pharmaceutical Development and Technology 2012; 17(1): 30-39
ผลงานจาก: . IF=1.363 Indexed in=Scopus
68
Simultaneous analysis of biologically active pyridines in pharmaceutical formulations by capillary zone electrophoresis.
Nuchtavorn N, Suntornsuk L. J Chromatogr Sci 2012; 50(2): 151-156
ผลงานจาก: . IF=0.88400000000000001 Indexed in=Pubmed,Scopus
69
Standard cost list for economic evaluation in Thailand.
Riewpaiboon A* Value in Health 2012; 15: A602-A681.
ผลงานจาก: .
70
Standardization and toxicity evaluation of Cassia fistula pod pulp extract for alternative source of herbal laxative drug.
Sakulpanich A, Chewchinda S, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Pharmacognosy Journal 2012; 4(28): 6-12
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
71
Structure enhancement relationship of chemical penetration enhancers in drug transport across the stratum corneum.
Chantasart D, Kevin Li S*. Pharmaceutics 2012; 4(1): 71-92
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=Scopus
72
Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as antiangiogenic agents.
Sanphanya K, Wattanapitayakul SK, Prangsaengtong O, Jo M, Koizumi K, Shibahara N, Priprem A, Fokin VV, Vajragupta O*. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 2012; 22(8): 3001-3005
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
73
Systematic review of the effect of telmisartan on insulin sensitivity in hypertensive patients with insulin resistance or diabetes.
Suksomboon N, Poolsup N*, Prasit T. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2012; 37(3): 319-327
ผลงานจาก: . IF=1.5700000000000001 Cited=2 Indexed in=Scopus
74
Terahertz chemical imaging of a multicomponent tablet in pharmaceutical applications.
Ajito K*, Ueno Y, Song HJ., Kim JY, Tamechika E, Kukutsu N, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K. ECS Transactions 2012; 50(12): 109-116
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
75
The effect of crebanine on memory and cognition impairment via the alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor.
Rojsanga P, Boonyarat C, Utsintong M, Nemecz A, Yamauchi JG, Talley TT, Olson AJ, Matsumoto K, Vajragupta O*. Life Sciences 2012; 91(3 มิ.ย.): 107-114
ผลงานจาก: . IF=2.5270000000000001 Indexed in=Scopus
76
The effect of ingestion of egg and low density lipoprotein (LDL) oxidation on serum lipid profiles in hypercholesterolemic women.
Techakriengkra T*, Klangjareonchai T, Pakpeankitvatana V, Sritara P, Roongpisuthipong C. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2012; 34(2): 173-178
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
77
The PEI-introduced CS shell/PMMA core nanoparticle for silencing the expression of E6/E7 oncogenes in human cervical cells.
Saengkrit N*, Sanitrum P, Woramongkolchai N, Saesoo S, Pimpha N, Chaleawlert-umpon S, Tencomnao T, Puttipipatkhachorn S. Carbohydrate Polymers 2012; 90(3): 1323-1329
ผลงานจาก: . IF=3.6280000000000001 Indexed in=Scopus
78
Thin-layer chromatography-densitometry analysis of dimethoxyphenylbutadiene content in zingiber cassumunar rhizomes.
Tangyuenyongwatana P, Keeratinijakal V, Gritsanapan W*. Journal of AOAC International 2012; 95(6): 1614-1617
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
79
Total and Inorganic Arsenic in Freshwater Fish and Prawn in Thailand.
Saipan P, Ruangwises S, Tengjaroenkul B, Ruangwises N*. Food Protection Trends 2012; 75(10): 1890-1895
ผลงานจาก: . IF=1.9370000000000001 Indexed in=Scopus,ISI
80
Total and inorganic arsenic in rice and rice bran purchased in Thailand.
Ruangwises S*, Saipan P, Tengjaroenkul B, Ruangwises N. Journal of Food Protection 2012; 75(4): 771-774
ผลงานจาก: . IF=1.9370000000000001 Cited=2 Indexed in=Scopus
81
Total and inorganic arsenic in natural and aquacultural freshwater fish in thailand: A comparative study.
Ruangwises N, Saipan P, Ruangwises S*. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2012; 89(6): 1196-1200
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
82
Virtual screening against acetylcholine binding protein.
Utsintong M, Rojsanga P, Ho K-Y, Talley TT, Olson AJ, Matsumoto K, Vajragupta O*. Journal of Biomolecular Screening 2012; 17(2): 204-215
ผลงานจาก: . IF=2.0489999999999999 Cited=1 Indexed in=Scopus
83
Water-soluble ฮฒ-cyclodextrin grafted with chitosan and its inclusion complex as a mucoadhesive eugenol carrier.
Sajomsang W, Nuchuchua O, Gonil P, Saesoo S, Sramala I, Soottitantawat A, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. Carbohydrate Polymers 2012; 89(2): 623-631
ผลงานจาก: . IF=3.6280000000000001 Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Antibacterial Activity of Cc-CATH3 Peptide and its N-terminally Truncated Analogues against Gram-positive and Gram-negative Bacteria.
Ngamsaithong N, Pimthon J, Vajragupta O, Jittikoon J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(2): 1-6
ผลงานจาก: .
2
Antiproliferative Activity against Various cancer Cells and Phytochemical Components of Thai Herbal Formula.
Rungrojtrakool P, Siripong P, Yahuafai J, Chuaku W, Temsiririrkkul R* Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(2): 7-14
ผลงานจาก: .
3
Biological Activities of Medicinal Plants from Mangrove and Beach Forests.
Soonthornchareonnon N*, Wiwat C, Chuakul W. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(1): 9-18
ผลงานจาก: .
4
Clinical Efficacy of Chronic Hepatitis B Treatment for Patients with HBeAg-Positive Indirect Comparison: Indirect Comparison Meta-Analysis.
Tantai N, Lerdkiattikorn P, Chaikledkaew U*, Tanwandee T, Weerayingyong P, Teerawattananon Y. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(2): 37-40
ผลงานจาก: .
5
Determination of 2010 Reimbursed Drug price and Its Budget Impact in Public Hospitals in Thailand.
Pongcharoensuk P*, Saengnapakas A, Pattanaprateep O วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2012; (2): 1-2.
ผลงานจาก: .
6
Drug pricing measures for the reimbursement.
Sooksriwong C*, Ngam-Aroon W, Janto S. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2012; 6(2): 176.
ผลงานจาก: .
7
Economic and Clinical Outcomes of Easy Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Clinic at Wangtong Hospital, Phitsanulok.
Chalermpanchai N, Pongcharoensuk P*, Pattanaprateep O. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(3-4): 43-51.
ผลงานจาก: .
8
Extended Spectrum β-Lactamases: Critical Tools of Bacterial Resistance.
Thirapanmethee K*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(1): 1-8
ผลงานจาก: .
9
Fresh produce antibacterial rinse from Kaffir lime oil.
Srisukh V*, Bunyapraphatsara N, Pongpan A, Tungrugsasut W, Puttipipatkhachorn S, Oniam W, Karawamitr T, Bunsiriluk S, Thongbainoi W. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(2): 24-36.
ผลงานจาก: .
10
HPLC Analysis of Laxative Rhein Content in Cassia fistula Fruits of Different Provenances in Thailand.
Chewchinda S, Sakulpanich A, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Thai Journal of Agricultural Sciences 2012; 45(2): 121-125
ผลงานจาก: .
11
Insulin Glulisine: A Rapid-Acting Insulin Analogue.
Rabiablok A, Suksomboon N*. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2012; 7(4): 191-196.
ผลงานจาก: .
12
Molecular Dynamics and Experimental Investigations of Membrane Perturbation by Ceragenin CSA-13.
Jueati R, Jittikoon J, Vajragupta O, Pimthon J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 40(2): 25-32
ผลงานจาก: .
13
Probiotic Frozen Yogurt.
Tungrugsasut W*, Wiwat C, Srisukh V, Thoophaew K, Tippawat P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(3-4): 24-31.
ผลงานจาก: .
14
Quality of Life among Stage III Colon Cancer Patients Receiving Oral and Intravenous Chemotherapy Reimens in Thailand.
Lerdkiattikorn P, Tantai N, Chaikledkaew U*, Lausoontornsiri W, Khuhaprema T, Kingkaew P, Teerawattananon Y. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(2): 50-52
ผลงานจาก: .
15
Study of Medication Reconciliation Process in Pediatrics Medical Wards at Queen Sirikit National Institute of Child Helath.
Bhumibhamon N, Montakantikul P, Sangtawesin V, Suksomboon N. Thai Pediatric Journal 2012; 19(1): 23-30.
ผลงานจาก: .
16
Systematic Review of Economic Evaluation of The Surveillance Programs for Hepatocellular Carcinoma (HCC) in Chronic Hepatitis B Patients.
Sangmala P, Chaikledkaew U*, Tanwandee T. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(1): 33-37.
ผลงานจาก: .
17
Systematic Review of Economic Evaluation of Pharmacist Intervention Related to Adverse Drug Event Prevention among Patients with Hospitalization.
Uaviseswong T, Chaikledkaew U*, Tragulpiankit P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(1): 38-43.
ผลงานจาก: .
18
Systematic Review of Economic Evaluation of the First Line Treatment for Metastasis Renal Cell Carcinomo (mRCC).
Chanatittarat C, Chaikledkaew U*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(3-4): 39-42.
ผลงานจาก: .
19
The Evaluation of Outcomes and Determinants of Cervial Cancer Screening Programme Using Pap Smear and Visual Inspection with Acetic Acid in Thailand during 2005-2009.
Sirisamutr T, Butchon R, Putchong C, Sriplung H, Praditsitthikorn N, Ingsrisawang L, Suksomboon N, Tantivess S, Teerawattananon Y. Journal of Health Science 2012; 21: 538-556
ผลงานจาก: .
20
Utilization of Eggshell Powder as Excipient in Fast and Sustained Release Acetaminophen Tablets.
Than MM, Lawanprasert P*, Jateleela S. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 39(3-4): 32-38
ผลงานจาก: .
21
ผลกระทบต้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น.
ภาณุมาศ ภูมาศ, ตวงรัตน์ โพธะ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, อาทร ริ้วไพบูลย์, ภูษิต ประคองสาย, สุพล ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2012; 6(3): 352-360.
ผลงานจาก: .
22
ผลของสารสกัดรำข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ต่อการสะสมไขมันในช่องท้องในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง.
ริญญา วังเมือง, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์, นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ ธรรมศาสตร์เวชสาร 2012; 12(4): 740-748.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้