เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2552
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
5-substituted pyrido[2,3-d]pyrimidine, an inhibitor against three receptor.
Kammasud N, Boonyarat C, Sanphanya K, Utsintong M, Tsunoda S, Sakurai H, Saiki I, André I, Grierson DS, Vajragupta O*. Bioorg Med Chem lett 2009 ;19(3):745-50.
ผลงานจาก: . IF=2.6499999999999999 /h-index=74 Cited=8 Indexed in=Scopus, ISI-WOS, Pubmed
2
Alcohol, illicit and non-illicit psychoactive drug use and road traffic injury in Thailand: A case-control study.
Woratanarat P*, Ingsathit A, Suriyawongpaisal P, Rattanasiri S, Chatchaipun P, Wattayakorn K, Anukarahanonta T Accident Anal Prev 2009; 41(3): 651-657.
ผลงานจาก: . /h-index=53 Cited=13 Indexed in=Scopus,
3
All-atom molecular dynamics simulation studies of fully hydrated gel phase DPPG and DPPE bilayer.
Pimthon J, Willumeit R, Lendlein A, Hofmann D*. J Mol Struct 2009; 921(1-3): 38-50.
ผลงานจาก: . IF=1.5509999999999999 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
4
An appropriate solvent for the preparation of Prasaplai extract.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W*. Songklanakarin J Sci Technol 2009; 31(5): 527-531.
ผลงานจาก: . IF=8.9999999999999997E-2 /h-index=5 Indexed in=Scopus, pubmed
5
Anti-acne inducing bacteria activity and α-mangostin content of Garcinia mangostana fruit rind extracts from different provenience.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Gritsanapan W*. Songklanakarin J Sci Technol 2009; 31(1): 41-47.
ผลงานจาก: . IF=8.9999999999999997E-2 /h-index=5 Indexed in=Scopus,
6
Antibacterial Activity of Thai Medicinal Plants against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Chomnawang MT*, Surassmo S, Wongsariya K, Bunyapraphatsara N. Fitoterapia 2009; 80(2): 102-104.
ผลงานจาก: . IF=1.363 /h-index=37 Cited=11 Indexed in=Scopus,
7
Antigen-specific suppression of inflammatory arthritis using liposomes.
Capini C, Jaturanpinyo M, Chang HI, Mutalik S, McNally A, Street S, Steptoe R, O'Sullivan B, Davies N, Thomas R*. J Immunol 2009; 182(6): 3556-65.
ผลงานจาก: . /h-index=7 Cited=14 Indexed in=Scopus,
8
Anti-inflammatory, analgesic and wound healing activities of the leaves of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Rattanamanee K, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Adolf Nahrstedt. Journal of Ethnopharmacology 2009; 121(2): 278-281.
ผลงานจาก: . IF=2.3220000000000001 /h-index=74 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
9
Anti-necrosis potential of polyphenols against snake venoms.
Leanpolchareanchai J, Pithayanukul P*, Bavovada R. Immunopharm Immunot 2009; 31(4): 556-562.
ผลงานจาก: . IF=0.89400000000000002 /h-index=23 Cited=4 Indexed in=Scopus,
10
Antioxidant activity and lipid-lowering effect of essential oils extracted from Ocimum sanctum L. leaves in rats fed with a high cholesterol diet.
Suanarunsawat T*, Devakul Na Ayutthaya W, Songsak T, Thirawarapan S, Poungshompoo S. J Clin Biochem Nutr. 2009;45:1-8.
ผลงานจาก: .
11
Antioxidant and hepatoprotective activities of Thai mango seed kernel extract.
Nithitanakool S, Pithayanukul P*, Bavovada R. Planta Med 2009; 75(10): 1118-1123.
ผลงานจาก: . IF=2.0369999999999999 /h-index=58 Cited=10 Indexed in=Scopus,
12
Application of biorelevant dissolution tests to the prediction of in vivo performance of diclofenac sodium from an oral modified-release pellet dosage form.
Jantratid E, De Maio V, Ronda E, Mattavelli V, Vertzoni M, Dressman JB. Eur J Pharm Biopharm 2009; 37(3-4): 434-441.
ผลงานจาก: . IF=3.1509999999999998
13
Application of gelatin-coated magnetic particles for isolation of genomic DNA from bacterial cells.
Intorasoot S*, Srirung R, Intorasoot A, Ngamratanapaiboon S. Anal Biochem 2009; 386(2):291-292.
ผลงานจาก: . IF=3.2869999999999999 /h-index=112 Cited=5 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
14
Aqueous extract of Abutilon indicum Sweet inhibits glucose absorption and stimulates insulin secretion in rodents.
Krisanapun C, Peungvicha P*, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y. Nutri Res 2009; 29(8): 579-587.
ผลงานจาก: . IF=1.1970000000000001 /h-index=40 Cited=8 Indexed in=Scopus,
15
Bioequivalence study of 50 mg sertraline tablets in healthy Thai volunteers.
Niyomnaitham S*, Chatsiricharoenkul S, Sathirakul K, Pongnarin P, Kongpatanakul S. J Med Assoc Thai 2009; 92(9): 1229-1233.
ผลงานจาก: . /h-index=19 Indexed in=Scopus,
16
Bioequivalence study of 500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteers.
Akarasereenont P*, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpatanakul S. J Med Assoc Thai 2009; 92(9): 1234-1239.
ผลงานจาก: . /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus,
17
Biological and chemical stability of mangosteen fruit rind extract.
Pothitirat W, Pithayanukul P, Chomnawang MT, Supabphol R, Gritsanapan W*. Funct Plant Sci Biotech 2009; 3(1): 16-18.
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed,
18
Capillary zone electrophoresis for enumeration of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus in yogurt.
Lim O, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. J Chromatogra B 2009; 877(8-9): 710-718.
ผลงานจาก: . IF=2.7770000000000001 /h-index=83 Cited=8 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
19
Cellular transport of anti-inflammatory pro-drugs originated from a herbal formulation of Zingiber cassumunar and Nigella sativa.
Tangyuenyongwatana P, Kowapradit J, Opanasopit P, Gritsanapan W*. Chin Med 2009; 4(1): 19.
ผลงานจาก: . IF=0.95199999999999996 /h-index=8 Indexed in=Scopus,
20
Cellular transport of fatty acid esters originated from mixture of Zingiber cassumunar and Nigella sativa in traditional medicine.
Tangyuenyongwatana P, Kowapradit J, Opanasopit P, Gritsanapan W*. Chin Med 2009; 4: 19
ผลงานจาก: . IF=0.95199999999999996 /h-index=8 Indexed in=ISI-WOS, pubmed
21
Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion.
Sakulku U, Nuchuchua O, Uawongyart N, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U*. Int J Pharm 2009; 372(2): 105-111.
ผลงานจาก: . IF=2.9620000000000002 /h-index=84 Cited=25 Indexed in=Scopus,
22
Co- and counter-electroosmotic flow capillary electrophoresis of anionic phenols using UV and MS detection.
Suntornsuk L*. J Liq Chromatogr R T 2009;32(15):2176-92.
ผลงานจาก: . IF=0.998 /h-index=29 Indexed in=Scopus,
23
Comparison of bioactive compounds content, free radical scavenging and anti-acne inducing bacteria activities of extracts from the mangosteen fruit rind at two stages of maturity.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Supabphol R, Gritsanapan W*. Fitoterapia 2009; 80(7): 442-447.
ผลงานจาก: . IF=1.363 /h-index=37 Cited=13 Indexed in=Scopus,
24
Computational modeling of anionic and zwitterionic lipid bilayers for investigating surface activities of bioactive molecules.
Pimthon J, Willumeit R, Lendlein A, Hofmann D*. Materials Research Society Symposium Proceedings 2009; 1140: 37-42.
ผลงานจาก: . /h-index=34 Cited=1 Indexed in=Scopus,
25
Cytotoxic Properties of Root Extract and Fruit Juice of Trichosanthes cucumerina.
Kongtun S, Jiratchariyakul W*, Kummalue T, Tan-Ariya P, Kunnachak S, Wilhelm Frahm A. Planta Med 2009; 75(8): 839-842
ผลงานจาก: . IF=2.0369999999999999 /h-index=58 Cited=12 Indexed in=Scopus, Pubmed
26
Determination of anthraquinone glycoside content in Cassia fistula leaf extracts for alternative source of laxative drug.
Sakulpanich A, Gritsanapan W*. International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2009; 3(1): 42-45.
ผลงานจาก: .
27
Development of mannosylated liposomes for bioadhesive oral drug delivery via M cells of Peyer.
Pukanud P, Peungvicha P, Sarisuta N*. Drug Deliv 2009;16(5): 289-94.
ผลงานจาก: . IF=1.413 Cited=4 Indexed in=Scopus,Pubmed,ISI-WOS
28
Economic evaluations of hepatitis B vaccination for developing countries.
Tu H-AT, Woerdenbag HJ, Kane S, Riewpaiboon A, Van Hulst M, Postma MJ*. Expert Rev Vaccines 2009; 8(7): 907-920.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus,
29
Economic impact on health care costs related to major diseases including HIV/AIDS due to alcohol drinking among Thai populations.
Neramitpitagkul P, Lertpitakpong C, Yothasamut J, Thavorncharoensap M, Chaikledkaew U*, Teerawattananon Y. Value Health 2009; 12(Sp.lss.2 Suppl.3): S97-S100.
ผลงานจาก: . IF=3.032 /h-index=35 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
30
Economic valuation of informal care in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand.
Riewpaiboon A*, Riewpaiboon W, Ponsoongnern K, Van den Berg B. Soc Sci Med 2009; 69(4): 648-653.
ผลงานจาก: . /h-index=112 Cited=3 Indexed in=Scopus,
31
Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded lipid nanoparticles.
Sakulkhu U*, Bejrapha P, Opanasopit P, Bunyapraphatsara N, Junyaprasert V, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U. J Microencapsul 2009; 26(7): 614-626.
ผลงานจาก: . IF=1.8899999999999999 /h-index=37 Cited=2 Indexed in=Scopus,
32
Effects of changes in patients’ nutritional status upon complications, clinical outcomes, length of hospital stay and hospital expense.
Chindavijak B, KomindrS, Ritsri W , Montakantikul P. Thai Journal of Clinical Nutrition 2009; 3(2): 81-5.
ผลงานจาก: .
33
Effects of oxygen-containing terpenes as skin permeation enhancers on the lipoidal pathways of human epidermal membrane.
Chantasart D*, Pongjanyakul T, Higuchi WI, Li SK. Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 98(10): 3617-3632.
ผลงานจาก: . IF=2.9060000000000001 /h-index=38 Cited=4 Indexed in=Scopus, PubMed
34
Efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.).
Charoendat U, Areechon N*, Srisapoome P, Chantasart D. Kasetsart Journal - Natural Science 2009; 43(suppl.5): 132-140.
ผลงานจาก: . IF=9.7000000000000003E-2 /h-index=2 Cited=1 Indexed in=Scopus,
35
Expression and immunoprotective property of a 39-kDa PlpB protein of Pasteurella multocida.
Chomnawang MT*, Nabnuengsap J, Kittiworakarn J, Pathanasophon P. J Vet Med Sci 2009; 71(11): 1479-1485.
ผลงานจาก: . IF=0.71299999999999997 /h-index=30 Indexed in=Scopus
36
Extraction method for high free radical scavenging activity of Siamese neem tree flowers.
Chaisawangwong W, Gritsanapan W*. Songklanakarin J Sci Technol 2009; 31(4): 419-423.
ผลงานจาก: . IF=8.9999999999999997E-2 /h-index=5 Cited=1 Indexed in=Scopus,
37
Free radical scavenging activity determination and quantitative analysis of curcuminoids in Curcuma zedoaria rhizome extract by HPLC method.
Paramapojn S, Gritsanapan W*. Curr Sci 2009; 97(7): 1069-1073.
ผลงานจาก: . IF=0.78200000000000003 /h-index=47 Cited=3 Indexed in=Scopus, Pubmed,
38
Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol use disorders.
Rehm J*, Mathers C, Patra J, Popova S, Thavorncharoensap M, Teerawattanaon Y. The Lancet 2009; 373(9682): 2223-2233.
ผลงานจาก: . IF=30.757999999999999 Cited=359 Indexed in=Scopus,
39
Growth Characteristics of the H5N1 Avian Influenza Virus in Chicken Embryonic Eggs and MDCK Cells.
Wanasawaeng W, Bunpapong N, Leelamanit W, Thanawongnuwech R*. Thai J Vet Med 2009; 39(3): 281-286.
ผลงานจาก: . /h-index=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
40
Hepatoprotective potential of extracts from seeds of Areca catechu and Nutgalls of Quercus infectoria.
Pithayanukul P*, Nithitanakool S, Bavovada R. Molecules 2009; 14(12): 4987-5000.
ผลงานจาก: . IF=1.738 /h-index=33 Cited=16 Indexed in=Scopus,
41
High-performance liquid chromatographic analysis of selected bioactive components in Zingiber cassumunar Roxb.
Paramapojn S, Tip-pyang S, Gritsanapan W*. International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 2009; 3(1): 34-38.
ผลงานจาก: .
42
High-performance liquid chromatographic analysis of anthraquinone compounds in the Laurera benguelensi.
Manojlovic N*, Markovic Z, Gritsanapan W, Boonpragob K. Rus J Phys Chem A 2009; 83(9): 1554-1557.
ผลงานจาก: . IF=0.438 /h-index=11 Indexed in=Scopus,
43
How the blind cope with problems of medicine utilization: a study in Bangkok, Thailand.
Riewpaiboon A*. Pharmacoepidem Dr S 2009; 18(8): 708-12.
ผลงานจาก: . IF=2.5270000000000001 /h-index=37 Indexed in=Scopus, Pubmed,
44
HPLC Quantitative analysis method for the determination of alpha-mangostin in mangosteen fruit rind extract.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. Thai J Agri Sci 2009; 42(1): 7-12.
ผลงานจาก: .
45
In vitro antigonococcal activity of Coscinium fenestratum stem extract.
Chomnawang MT, Trinapakul C, Gritsanapan W*. Journal of Ethnopharmacology 2009; 122(3): 445-449.
ผลงานจาก: . IF=2.3220000000000001 /h-index=74 Cited=8 Indexed in=Scopus,
46
In vitro antineoplastic effect of Ficus hispida L. plant against breast cancer cell lines.
Pratumvinit B, Srisapoomi T, Worawattananon P, Opartkiattikul N, Jiratchariyakul W, Kummalue T*. J Med Plants Res 2009; 3(4): 255-261.
ผลงานจาก: . IF=0.58999999999999997 /h-index=3 Cited=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
47
In vitro characterization and mosquito (Aedes aegypti) repellent activity of essential-oils-loaded nanoemulsions.
Nuchuchua O, Sakulku U, Uawongyart N, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U*. AAPS Pharm Sci Tech 2009; 10(4): 1234-1242.
ผลงานจาก: . IF=1.1899999999999999 /h-index=21 Cited=7 Indexed in=Scopus,
48
In vitro interactions between cotrimoxazole and doxycycline in Burkholderia pseudomallei: How important is this combination in maintenance therapy of melioidosis?.
Saraya S, Soontornpas C, Chindavijak B, Mootsikapun P*. Indian J Med Microbiol 2009; 27: 88-9.
ผลงานจาก: . /h-index=16 Indexed in=Scopus,
49
Inhibition of gastric acid secretion by Ya-Hom in isolated mouse whole stomach.
Chantharangsikul D, Thirawarapan SS, Bunyapraphatsara N, Suvitayavat W.* Asian Biomed 2009; 3(6): 663-673.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS,
50
Laxative anthraquinone contents in fresh and cooked senna siamea leaves.
Sakulpanich A, Gritsanapan W*. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009; 40(4): 835-839.
ผลงานจาก: . IF=7.9000000000000001E-2 /h-index=24 Cited=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
51
Medicine prices in thailand: a result of no medicine pricing policy.
Sooksriwong C, Yoongthong W, Suwattanapreeda S, Chanjaruporn F. Southern Med Review 2009;2(2):10-14.
ผลงานจาก: .
52
Membrane association and selectivity of the antimicrobial peptide NK-2: a molecular dynamics simulation study.
Pimthon J, Willumeit R, Lendlein A, Hofmann D*. J Pep Sci 2009; 15(10): 654-667.
ผลงานจาก: . IF=1.8069999999999999 /h-index=35 Cited=7 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
53
Meta-analysis of the benefits of self-monitoring of blood glucose on glycemic control in type 2 diabetes patients: an update.
Poolsup N, Suksomboon N*, Rattanasookchit S. Diabetes Technol Ther 2009; 11(12): 775-783.
ผลงานจาก: . IF=2.6200000000000001 Indexed in=ISI-WOS
54
Microemulsions and nanoemulsions: Novel vehicles for whitening cosmeceuticals.
Boonme P*, Junyaprasert VB, Suksawad N, Songkro S. J Biomed Nanotech 2009; 5(4): 373-383.
ผลงานจาก: . IF=1.5880000000000001 /h-index=9 Cited=7 Indexed in=Scopus,
55
Molecular docking studies and anti-snake venom metalloproteinase activity of Thai mango seed kernel extract.
Pithayanukul P*, Leanpolchareanchai J, Saparpakorn P. Molecules 2009; 14(9): 3198-3213.
ผลงานจาก: . IF=1.738 /h-index=33 Cited=6 Indexed in=Scopus,
56
Molecular docking studies and anti-tyrosinase activity of Thai mango seed kernel extract.
Nithitanakool S, Pithayanukul P*, Bavovada R, Saparpakorn P. Molecules 2009; 14: 257-265.
ผลงานจาก: . IF=1.738 /h-index=33 Cited=15 Indexed in=Scopus,
57
Molecular docking studies and anti-enzymatic activities of Thai mango seed kernel extract against snake venoms.
Leanpolchareanchai J, Pithayanukul P*, Bavovada R and Saparpakorn P. Molecules 2009; 14 (4): 1404-1422.
ผลงานจาก: . IF=1.738 /h-index=33 Cited=10 Indexed in=Scopus,
58
N-acetylcysteine inhibits proliferation, adhesion, migration and invasion of human bladder cancer cells.
Supabphol A, Muangman V, Chavasiri W, Supabphol R, Gritsanapan W*. J Med Assoc Thai 2009; 92(9): 1171-1177.
ผลงานจาก: . /h-index=19 Cited=1 Indexed in=Scopus,
59
Occurrence of aflatoxin M1 in pasteurized milk of the school milk project in Thailand.
Ruangwises S*, Ruangwises N. J Food Prot 2009; 72(8): 1761-1763.
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=75 Cited=5 Indexed in=Scopus,
60
Pharmacist Participation in the Reduction of Preventable Adverse Drug Reactions in Thai Hospitalised Patients.
Tragulpiankit P, Kaojarern S, Pummangura C, Wananukul W, Luscombe DK. Journal of Applied Therapeutic Research 2009;7(1)
ผลงานจาก: .
61
Physicochemical characteristics, cytotoxicity, and antioxidant activity of three lipid nanoparticulate formulations of alpha-lipoic acid.
Ruktanonchai U*, Bejrapha P, Sakulkhu U, Opanasopit P, Bunyapraphatsara N, Junyaprasert VB, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2009; 10(1): 227-234.
ผลงานจาก: . IF=1.1899999999999999 /h-index=21 Cited=18 Indexed in=Scopus,
62
Physicochemical characterizations and release studies of nicotine-magnesium aluminum silicate complexes.
Pongjanyakul T*, Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S. Appl Clay Sci 2009; 44(3-4): 242-250.
ผลงานจาก: . IF=2.7839999999999998 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus,
63
Physicochemical investigation and molecular modeling of cyclodextrin complexation mechanism with eugenol.
Nuchuchua O, Saesoo S, Sramala I, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U*. Food Res Int 2009; 42(8): 1178-1185.
ผลงานจาก: . IF=2.4140000000000001 /h-index=51 Cited=3 Indexed in=Scopus,
64
Polymer-magnesium aluminum silicate composite dispersions for improved physical stability of acetaminophen suspensions.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2009; 10(20): 346-354.
ผลงานจาก: . IF=1.1899999999999999 /h-index=21 Cited=1 Indexed in=Scopus,
65
Potential cost-effectiveness of a rotavirus immunization program in rural China.
Wang X-Y*, Riewpaiboon A, Von Seidlein L, Chen X-B, Kilgore PE, Ma J-C, Qi S-X, Zhang Z-Y, Hao Z-Y, Chen J-C, Xu Z-Y. Clin Infect Dis 2009; 49(8): 1202-1210.
ผลงานจาก: . IF=8.1950000000000003 Cited=9 Indexed in=Scopus,
66
Prevalence of psychoactive drug use among drivers in Thailand: A roadside survey.
Ingsathit A*, Woratanarat P, Anukarahanonta T, Rattanasiri S, Chatchaipun P, Wattayakorn K, Lim S, Suriyawongpaisal P. Accident Anal Prev 2009; 41(3): 474-478.
ผลงานจาก: . /h-index=53 Cited=8 Indexed in=Scopus,
67
Provider-initiated HIV/AIDS counseling and testing at healthcare facilities in Thailand: a cluster-randomisation trial.
Teerawattananon Y, Leelukkanaveera Y, Thavorncharoensap M, Hanvoravongchai P, Ingsrisawang L, Tantives S, Chaikledkaew U, Mohara A, Lertpiriyasuwat C, Pimsawan N Journal of development effectiveness 2009:1(4):450-469.
ผลงานจาก: .
68
Q10-loaded NLC versus nanoemulsions: Stability, rheology and in vitro skin permeation.
Junyaprasert VB*, Teeranachaideekul V, Souto EB, Boonme P, Müller RH. Int J Pharm 2009; 37(1-2): 207-214.
ผลงานจาก: . IF=2.9620000000000002 /h-index=84 Cited=28 Indexed in=Scopus,
69
Quality of cold storage drug transportation and delivery to Thai hospitals.
Sooksriwong C*, Bussaparoek W. J Med Assoc Thai 2009; 92(12): 1681-5.
ผลงานจาก: . /h-index=19 Indexed in=Scopus, Pubme,
70
Rapid capillary electrophoretic analysis of berberine in the stem extracts of Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.
Rojsanga P, Suntornsuk L, Gritsanapan W.* International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2009; 3(1): 39-41.
ผลงานจาก: .
71
Rediocides A and G as potential antitoxins against cobra venom.
Utsintong M, Kaewnoi A, Leelamanit W, Olson AJ, Vajragupta O*. Chem Biodivers 2009; 6(9): 1404-1414.
ผลงานจาก: . IF=1.9259999999999999 /h-index=25 Cited=2 Indexed in=Scopus,
72
Small dense low-density lipoprotein concentration and oxidative susceptibility changes after consumption of soybean oil, rice bran oil, palm oil and mixed rice bran/palm oil in hypercholesterolaemic women.
Utarwuthipong T, Komindr S*, Pakpeankitvatana V, Songchitsomboon S, Thongmuang T. J Int Med Res 2009; 37(1): 96-104.
ผลงานจาก: . IF=0.93799999999999994 /h-index=28 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,
73
Standardized Senna alata leaf extract.
Gritsanapan W*, Mangmeesri P. J Health Res 2009; 23(2): 59-64.
ผลงานจาก: . /h-index=1 Indexed in=Scopus,
74
The current capacity and future development of economic evaluation for policy decision making: a survey among researchers and decision makers in Thailand.
Chaikledkaew U*, Lertpitakpong C, Teerawattananon Y, Thavorncharoensap M, Tangcharoensathien V. Value Health 2009; 12(Sp.Iss.2 Suppl.3): S31-S35.
ผลงานจาก: . IF=3.032 /h-index=35 Cited=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
75
The Economic impact of alcohol consumption: A systematic review.
Thavorncharoensap M*, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, Chaikledkaew U. Subst Abuse Treat Prev Policy 2009; 4: 20
ผลงานจาก: . /h-index=8 Cited=15 Indexed in=Scopus,
76
The mutagenic and antimutagenic effects of the traditional phytoestrogen-rich herbs, Pueraria mirifica and Pueraria lobata.
Cherdshewasart W*, Sutjit W, Pulcharoen K, Chulasiri M. Braz J Med Biol Res 2009; 42(9): 816-823.
ผลงานจาก: . IF=1.7050000000000001 /h-index=45 Cited=5 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
77
The role of mucoadhesion of trimethyl chitosan and pygylated trimethyl chitosan and pegylated trimethyl chitosan nanocomplexes in insulin uptake.
Jintapatanakit A, Junyaprasert VB*, Kissel T. Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 98(12): 4818-4830.
ผลงานจาก: . IF=2.9060000000000001 /h-index=38 Cited=16 Indexed in=Scopus, Pubmed,
78
Total phenolic and flavonoid contents and free radical-scavenging capacity of Siamese neem flower extracts.
Chaisawangwong W, Gritsanapan W*. Philipp Agri Sci 2009; Article in Press
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
79
Treatment cost of typhoid fever at two hospitals in Kolkata, India.
Sur D, Chatterjee S*, Riewpaiboon A, Manna B, Kanungo S, Bhattacharya SK. J Health Pop Nutr 2009; 27(6): 725-32.
ผลงานจาก: . IF=0.85899999999999999 Cited=1 Indexed in=ISI-WOS,
80
Use of spray-dried chitosan acetate and ethylcellulose as compression coats for colonic drug delivery: Effect of swelling on triggering in vitro drug release.
Nunthanid J*, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Limmatvapirat S, Huanbutta K, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2009; 71(2): 356-361.
ผลงานจาก: . IF=3.1509999999999998 Indexed in=Scopus,
81
Virtual screening against {alpha}-cobratoxin.
Utsintong M, Talley TT, Taylor PW, Olson AJ, Vajragupta O*. J Biomol Screen 2009; 14(9): 1109-1118.
ผลงานจาก: . IF=2.395 Cited=6 Indexed in=Scopus, Pubmedผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Applicable “Click Chemistry” on Conjugation of Ibuprofen and Indomethacin on Poly(eCL) and Poly (eCL)-co-Peg-co-Poly (eCL).
Roopyai K, Changpoon P, Suksiriworapong J, Junyaprasert VB, Sripha K*. Thai J Pharm Sci. 2009; 33(Suppl.)
ผลงานจาก: .
2
Application of Spectrophotometry for the Analysis of b-Carotene in Carrot.
Pongsakorn Karnjanawipakul, Watcharapong Nittayenuntawech, Leena Suntornsuk, Piyanuch Rojsanga. Thai J.Pharm.Sci. 2009;33 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
3
Assessing enforcement of policy on limiting alcohol accessibility and alcohol purchasing. ;.
Lertpitakpong C, Teerawattananon Y, Thavorncharoensap M, Thitiboonsuwan K, Yothasamut J, Chaikledkaew U. J Health Science 2009;18: 537-49.
ผลงานจาก: . /h-index=1 Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
4
Community pharmacy model under the universal coverage scheme in Thailand.
Lochid-ammuay S, Waiyakarn S, Pongcharoensuk P, Koh-Knox CP, Keokitichai S. Thai J Hosp Pharm 2009; 19(2):110-122.
ผลงานจาก: .
5
Cost of productivity loss due to premature mortality related to alcohol drinking in Thailand.
Lertpitakpong C, Thavorncharoensap M, Neramitpitagkul P,Chaikledkaew U, Teerawattananon Y. J Health Science 2009:18:3:322-332.
ผลงานจาก: . Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
6
Development of a DNA- probe for detection of enterotoxic Bacillus cereus isolated from foods in Thailand.
Wiwat C*, Boonchaisuk R. Mahidol J Pharm Sci 2009; 36(1-4): 22-33.
ผลงานจาก: .
7
Implementation and evaluation of pharmaceutical care service for outpatients in refill clinic at Ramathibodi hospital.
Sripathomsawatdi O, Pongcharoensuk P, Kasemsup V. Rama Med J 2009; 32:86-94.
ผลงานจาก: .
8
Incidence of Medication Errors in Medication Reconciliation at General Medical Wards, Ramathibodi Hospital.
Paiboonvong T, Montakantikul P*, Chansirikarnjana S, Tragulpiankit P. Mahidol J Pharm. Sci 2009; 36(1-4): 44-49.
ผลงานจาก: .
9
Overview of data mining in hospital information system.
Pattanaprateep O, Pongcharoensuk P, Kaojarern S. Rama Med J 2009; 32:95-100.
ผลงานจาก: .
10
Quantitative determination of lopinavir and ritonavir in syrup preparation by liquid chromatography.
Phechkrajang CM*, Thin EE, Sratthaphut L, Nacapricha D, Wilairat P. Mahidol J Pharm. Sci 2009; 36(1-4): 1-12.
ผลงานจาก: .
11
Sappan wood extract used as preservative in chili paste.
Saraya S*, Temsiririrkkul R, Manamuti C, Wongkrajang Y, Cheewansirisuk C. Mahidol J Pharm. Sci 2009; 36(1-4): 13-21.
ผลงานจาก: .
12
Screening Test for Enrofloxacin Residues in Chicken Meat by Planar Chromatography.
Jerawan Tansiri, Nongluck Ruangwises, Piyanuch Rojsanga and Tasanee Chokcharoenrat. Thai J.Pharm.Sci. 2009;33 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
13
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี.
นพดล สหสุนทรวุฒิ, ปัทมาพร เย็นบำรุง, เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. Thai Pharm Health Sci J 2009; 4(4):500-507.
ผลงานจาก: .
14
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์มอร์ฟีนในพลาสมามนุษย์โดยการใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบเคมีไฟฟ้าชนิดคูลอมเมตริก.
ธานี เทศศิริ, วิโรจน์ สุ่มใหญ่, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, พจน์ กุลวานิช, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ศิริกุล อำพล, วีรวรรณ อุชายอภิชาติ, เดชพล ปรีชากุล วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2552; 5(2): 123-130
ผลงานจาก: . Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
15
การศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน: สะทอน.
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, ยุวดี วงษ์กระจ่าง, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, สุมาลย์ สาระยา, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ, อุไรรัตน์ กาญจนขุนดี วารสารอาหารและยา 2552; 16(1): 53-64.
ผลงานจาก: .
16
ชื่อท้องถิ่นของพรรณไม้ไทย.
วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, อุบลวรรณ บุญเปล่ง ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2552; 4(1): 1-8
ผลงานจาก: . Cited=3 Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
17
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์.
กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์, ชนิดา เลิศพิทักษ์พงษ์, จอมขวัญ โยธาสมุทร, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2552; 3(1): 102-112
ผลงานจาก: . Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
18
โปรตีนต้านเซลล์มะเร็งจากมะระจีนที่พบในประเทศไทย.
ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2552; 5(1): 89-90
ผลงานจาก: . Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้