เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2551
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
3D-QSAR investigation of synthetic antioxidant chromone derivatives by molecular field analysis.
Samee W, Nunthanavanit P, Ungwitayatorn J Int J Mol Sci. 2008; 9(3): 235-246
ผลงานจาก: . IF=0.97799999999999998 /h-index=17 Cited=11 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
2
3D-QSAR studies on chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitors: application of molecular field analysis.
Nunthanavanit P, Anthony NG, Johnson BF, Mackay SP, Ungwitayatorn J Arch Pharm. 2008; 341(6): 357-364
ผลงานจาก: . IF=1.429 /h-index=23 Cited=7 Indexed in=Scopus,
3
A cost function analysis of shigellosis in Thailand.
Riewpaiboon A, Youngkong S, Sreshthaputra N, Stewart JF, Samosornsuk S, Chaicumpa W, von Seidlein L, Clemens JD Value Health 2008;11 (Suppl 1) Mar: S75-S83.
ผลงานจาก: . IF=3.0089999999999999 Cited=4 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
4
A determination of topics for health technology assessment in Thailand: making decision makers involved.
Lertpitakpong C, Chaikledkaew U, Thavorncharoensap M, Tantivess S, Praditsitthikorn N, Youngkogn S, Yothasamut J, Udomsuk K, Sinthitichai K, Teerawattananon Y J Med Assoc Thai 2008;91(Suppl 2):S100-9.
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18 Indexed in=Scopus
5
A drug cost model for injuries due to road traffic accidents.
Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Srijariya W, Chaikledkaew U Pharmacy Practice. 2008; 6(1) Jan: 9-14.
ผลงานจาก: . /h-index=2 Indexed in=Scopus,
6
A Measurement of clinical effects.
Teerawattananon Y, Thavorncharoensap M, Mohara M. J Med Assoc Thai. 2008;91(Suppl 2):S38-42.
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18
7
A new source of whitening agent from a Thai Mulberry plant and its betulinic acid quantitation.
Nattapong S, Luanratana O Nat Prod Res. 2008; 22(9): 727-734.
ผลงานจาก: . IF=0.78200000000000003 /h-index=10 Cited=4 Indexed in=Scopus,
8
A randomized, open-label, 2-period, crossover bioequivalence study of two oral formulations of 75 mg oseltamivir in healthy Thai volunteers.
Kongpatanakul S, Chatsiricharoenkul S, Panich U, Sathirakul K, Pongnarin P, Sangvanich P Int J Clin Pharm Th 2008; 46(12): 654-662.
ผลงานจาก: . IF=1.2989999999999999 Cited=3 Indexed in=Scopus,
9
A study on artifacts formation in the Thai traditional medicine Prasaplai.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W Planta Med 2008; 74(11): 1403-1405 Sep.
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Cited=4 Indexed in=Scopus,
10
Activity of Garcinia mangostana fruit rind extracts from various locations of Thailand against acne-inducing bacteria.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Gritsanapan W Planta Med 2008; 74(9): 1127-1127.
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
11
Acute toxicity study on artifacts from Prasaplai preparation, a Thai traditional medicine.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W Planta Med 2008; 74(9): 1139-1139
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
12
Aerosol OT microemulsions as carriers for transdermal delivery of hydrophobic and hydrophilic local anesthetics.
Junyaprasert VB, Boonme P, Wurster D.E, Rades T. Drug Deliv 2008; 15(5): 323-330 June
ผลงานจาก: . IF=1.55 /h-index=22 Cited=5 Indexed in=Scopus,
13
Alginate-based pellets prepared by extrusion/spheronization: Effect of the amount and type of sodium alginate and calcium salts.
Sriamornsak P*, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Weerapol Y, Puttipipatkhachorn S Eur J Pharm Biopharm 2008; 69(1): 274-284 May
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Cited=13 Indexed in=Scopus,
14
Alginate-magnesium aluminum silicate composite films: Effect of film thickness on physical characteristics and permeability.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S Int J Pharm 2008; 346(1-2): 1-9.Jan
ผลงานจาก: . IF=3.0609999999999999 /h-index=68 Cited=17 Indexed in=Scopus,
15
Analysis of naphthoquinone derivatives in the Asian medicinal plant Eleutherine americana by RP-HPLC and LC-MS .
Paramapojn S, Ganzera M*, Gritsanapan W, Stuppner H. J Pharmaceut Biomed Anal 2008; 47(4-5): 990-993 August
ผลงานจาก: . IF=2.629 /h-index=49 Cited=11 Indexed in=Scopus,
16
Anti-leukemic activity-guided fractionation of Mammea siamensis flowers.
Noysang C, Kunert O, Efferth T, Luanratana O, Bauer R*. Planta Med 2008; 74(9): 1020-1020
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
17
Antimutagenic potential of the Thai herb, Mucuna collettii Lace.
Cherdshewasart W*, Sutjit W, Pulcharoen K, Panriansaen R, Chulasiri M. Journal of Ethnopharmacology 2008;115(1): 96-103
ผลงานจาก: . IF=2.2599999999999998 /h-index=54 Cited=10 Indexed in=Scopus,
18
Anti-proliferative activity of Thai Noni (Morinda citrifolia linn.) leaf extract.
Thani W, Luanratana O*, Siripong P, Ruangwises N. Planta Med 2008; 74(9): 970-970
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
19
Antituberculosis agents from Prasa Phlai, a Thai traditional medicine.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008; 786: 41-46
ผลงานจาก: . /h-index=5 Indexed in=Scopus,
20
Atomic force microscopy imaging of novel self-assembling pectin-liposome nanocomplexes.
Sriamornsak P*, Thirawong N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S, Thongborisute J, Takeuchi H. Carbohyd Polym 2008; 71(2): 324-329. Jan
ผลงานจาก: . IF=2.6440000000000001 Cited=15 Indexed in=Scopus,
21
Aurocitrin and related polyketide metabolites from the wood-decay fungus Hypocrea sp. BCC 14122 .
Berkaew P, Soonthornchareonnon N, Salasawadee K, Chanthaket R, Isaka M*. J Nat Prod 2008; 71(5): 902-904. May
ผลงานจาก: . IF=2.843 /h-index=54 Cited=6 Indexed in=Scopus,
22
Bioactive Metabolites of the Endophytic Fungus Gues 34 Isolated From Guettarda Speciosa L.
Benjamas Sangfai, Sutunya Norasarunyou, Suthep Wiyakrutta, Nongluksna Sriubolmas, Surattana Amnuaypol, Khanit Suwanborirux, Veena Nukoolkarn. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008
ผลงานจาก: .
23
Characterization of drug-chitosan interaction by H-1 NMR, FTIR and isothermal titration calorimetry.
Boonsongrit Y, Mueller BW, Mitrevej A*. Eur J Pharm Biopharm 2008; 68: 253-259.
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
24
Characterization of Yaa Chud medicine on the Thailand-Myanmar border: Selecting for drug-resistant malaria and threatening public health.
Newton PN*, Hampton CY, Alter-Hall K, Teerwarakulpana T, Prakongpan S, Ruangveerayuth R, White NJ, Day NPJ, Tudino MB, Mancuso N, Fernández FM. Am J Trop Med Hyg 2008; 79(5): 662-669. Nov
ผลงานจาก: . IF=2.4500000000000002 /h-index=69 Cited=12 Indexed in=Scopus,
25
Chitosan-magnesium aluminum silicate composite dispersions: Characterization of rheology, flocculate size and zeta potential.
Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T*. Int J Pharm 2008; 351(1-2): 227-235. Mar
ผลงานจาก: . IF=3.0609999999999999 /h-index=68 Cited=12 Indexed in=Scopus,
26
Combination chemotherapy and photodynamic therapy with Fab" fragment targeted HPMA copolymer conjugates in human ovarian carcinoma cells.
Hongrapipat J, Kopečková P, Liu J, Prakongpan S, Kopeček J.* Mol Pharm 2008;5 (5),pp. 696-709
ผลงานจาก: . IF=4.5650000000000004 Cited=2 Indexed in=Scopus,
27
Computational Approaches for the Study of Serotonin and Its Membrane Transporter SERT: Implications for Drug Design in Neurological Sciences.
Pratuangdejkul J, Schneider B, Launay JM, Kellermann O, Manivet P*. Curr Med Chem 2008;15(30):3214-3227
ผลงานจาก: . IF=4.8230000000000004 /h-index=74 Indexed in=ISI-WOS,
28
Cost-effectiveness analysis of thiazolidinediones in uncontrolled type 2 diabetic patients receiving sulfonylureas and metformin in Thailand.
Chirakup S, Chaiyakunapruk N*, Chaikledkeaw U, Pongcharoensuk P, Ongphiphadhanakul B, Roze S, Valentine WJ, Palmer AJ. Value Health 2008; 11(suppl. 1): S43-S51. Mar
ผลงานจาก: . IF=3.0089999999999999 Cited=8 Indexed in=Scopus,
29
Dependence of reactive oxygen species and FLICE inhibitory protein on Lipofectamine-induced apoptosis in human lung epithelial cells.
Kongkaneramit L, Sarisuta N, Azad N, Lu Y, Iyer AKV, Wang L, Rojanasakul Y. J Pharmacol Exp Ther 2008; 325(3): 969-977. June
ผลงานจาก: . IF=4.3090000000000002 /h-index=118 Indexed in=Scopus,
30
Design and evaluation of floating multi-layer coated tablets based on gas formation .
Sungthongjeen S*, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2008; 69(1): 255-263. May
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Cited=24 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
31
Determination of furanocoumarins in Citrus hystrix by HPLC photodiode array.
Paramapojn S, Gritsanapan W, Ganzera M, Stuppner H. Planta Med 2008; 74(9): 1089-1089
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
32
Development of ascorbyl palmitate nanocrystals applying the nanosuspension technology.
Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB, Souto EB, Muller RH Int J Pharm 2008; 354(1-2): 227-234. Apr
ผลงานจาก: . IF=3.0609999999999999 /h-index=68 Cited=41 Indexed in=Scopus,
33
Development of time-, pH-, and enzyme-controlled colonic drug delivery using spray-dried chitosan acetate and hydroxypropyl methylcellulose.
Nunthanid J, Huanbutta K, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2008; 68(2): 253-259. Feb
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Indexed in=Scopus,
34
Economic burden of road traffic injuries: A micro-costing approach.
Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Chaikledkaew U Southeast Asia J Trop Med Public Health 2008; 39(6): 1139-1149.
ผลงานจาก: . IF=0.10199999999999999 Cited=7 Indexed in=Scopus,
35
Effect of Charged and Non-ionic Membrane Additives on Physicochemical Properties and Stability of Niosomes.
Junyaprasert VB, Teeranachaideekul V, Supaperm T. AAPS Pharm Sci Tech 2008; 9(3):851-859
ผลงานจาก: . IF=1.4450000000000001 /h-index=13 Cited=15 Indexed in=Scopus,
36
Effect of fenofibrate therapy on paraoxonase1 status in patients with low HDL-C levels.
Phuntuwate W, Suthisisang C*, Koanantakul B, Chaloeiphap P, Mackness B, Mackness M. Atherosclerosis. 2008; 196(1): 122-128. Jan
ผลงานจาก: . IF=4.601 /h-index=89 Cited=18 Indexed in=Scopus,
37
Effect of tripolyphosphate on physical and enzymatic stabilities of insulin loaded nanoparticles of N-trimethyl chitosa.
Jintapattanakit A, Kissel T, Junyaprasert VB. Frontiers in Plant Science 2008; 35(1-4): 1-7
ผลงานจาก: .
38
Elucidation of the natural artemisinin decomposition route upon iron interaction: A fine electronic redistribution promotes reactivity.
Nosoongnoen W, Pratuangdejkul J, Sathirakul K, Jacob A, Conti M, Loric S, Launay J.-M, Manivet P*. Phys Chem Chem Phys 2008; 10(33): 5083-5093
ผลงานจาก: . IF=4.0640000000000001 /h-index=66 Cited=4 Indexed in=Scopus,
39
Enhanced antitumor activity of combinations of free and HPMA copolymer-bound drugs.
Hongrapipat J, Kopec?kova? P, Prakongpan S, Kopec?ek J. Int J Pharm 2008; 351(1-2): 259-270. Mar
ผลงานจาก: . IF=3.0609999999999999 /h-index=68 Indexed in=Scopus,
40
Estrogenic activity of the dichloromethane extract from Pueraria mirifica.
Sookvanichsilp N*, Soonthornchareonnon N, Boonleang C. Fitoterapia 2008; 79(7-8): 509-514
ผลงานจาก: . IF=1.2 /h-index=28 Cited=2 Indexed in=Scopus,
41
Evaluation of curricula content based on Thai pharmacy competency standards.
Kapol N*, Maitreemit P, Pongcharoensuk P, Armstrong EP. Am J Pharm Educ 2008; 72(1) Art. no.9 
ผลงานจาก: . IF=0.93600000000000005 /h-index=13 Cited=3 Indexed in=Scopus,
42
Factors affecting health-care costs and hospitalizations among diabetic patients in Thai public hospitals.
Chaikledkaew U*, Pongcharoensuk P, Chaiyakunapruk N, Ongphiphadhanakul B. Value Health 2008; 11(Suppl.1): S69-S74. Mar
ผลงานจาก: . IF=3.0089999999999999 Cited=8 Indexed in=Scopus,
43
Floating properties and release characteristics of hollow microspheres of acyclovir.
Junyaprasert VB*, Pornsuwannapha S. Drug Deliv 2008; 15(5): 331-341. June
ผลงานจาก: . IF=1.55 /h-index=22 Cited=8 Indexed in=Scopus,
44
Forensic detection of marijuana trace.
Kitpipit T, Panvisavas N*, Bunyapraphatsara N. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2008; 1(1): 600-602. Aug
ผลงานจาก: . /h-index=2 Cited=1 Indexed in=Scopus,
45
Formation of shellac succinate having improved enteric film properties through dry media reaction .
Limmatvapirat S*, Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Nunthanid J, Luangtana-Anan M, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2008; 70(1): 335-344. Sep
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Cited=6 Indexed in=Scopus,
46
Formation, physical stability and in vitro antimalarial activity of dihydroartemisinin nanosuspensions obtained by co-grinding method .
Chingunpitak J, Puttipipatkhachorn S*, Chavalitshewinkoon-Petmitr P,Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 2008; 34(3): 314-322.
ผลงานจาก: . IF=1.1040000000000001 /h-index=33 Cited=17 Indexed in=Scopus,
47
Influence of oil content on physicochemical properties and skin distribution of Nile red-loaded NLC .
Teeranachaideekul V, Boonme P, Souto EB, Muller RH, Junyaprasert VB*. J Control Release 2008; 128(2): 134-141. Jun
ผลงานจาก: . IF=5.6900000000000004 /h-index=93 Cited=40 Indexed in=Scopus,
48
Isolation of ergosterol peroxide from Nomuraea rileyi infected larvae of tobacco cutworm.
Prompiboon P, Bhumiratana A, Ruchirawat S, Boucias D.G., Wiwat C*. World J Microb Biot 2008; 24(12): 2909-2917
ผลงานจาก: . IF=0.94499999999999995 /h-index=27 Cited=2 Indexed in=Scopus,
49
Making health technology assessment information available for decision making: the development of a Thai database.
Kapol N, Maitreemit P, Chalongsuk R, Amrumpai Y, Sribundit N, Thavorncharoensap M, Chaikledkaew U, Teerawattananon Y. J Med Assoc Thai 2008;91(Suppl 2):S8-10
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18 Indexed in=Scopus
50
Measurement of costs.
Riewpaiboon A J Med Assoc Thai 2008; 91 (Suppl.2): S28-S37
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18 Cited=4 Indexed in=Scopus,
51
Micronization of dihydroartemisinin by rapid expansion of supercritical solutions .
Chingunpitak J, Puttipipatkhachorn S*, Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 2008; 34(6): 609-617. Jun
ผลงานจาก: . IF=1.1040000000000001 /h-index=33 Cited=11 Indexed in=Scopus,
52
Modulation of drug release kinetics of shellac-based matrix tablets by in-situ polymerization through annealing process .
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Puttipipatkhachorn S, Nunthanid J, Luangtana-Anan M, .Sriamornsak P*. Eur J Pharm Biopharm 2008; 69(3): 1004-1013. Aug
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Cited=9 Indexed in=Scopus,
53
Molecular authentication of Thai medicinal plant Khamin khruea by PCR-RFLP analysis.
Rojsanga P, Gritsanapan W, Leelamanit W, Sukrong S. Planta Med 2008; 74(9): 1089-1090
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
54
Molecular dynamic simulations analysis of ritronavir and lopinavir as SARS-CoV 3CLpro inhibitors.
Nukoolkarn V, Lee V.S., Malaisree M, Aruksakulwong O, Hannongbua S*. J Theor Biol 2008; 254(4): 861-867
ผลงานจาก: . IF=2.4540000000000002 /h-index=60 Cited=2 Indexed in=Scopus,
55
Mucoadhesion of pectin as evidence by wettability and chain interpenetration .
Sriamornsak P*, Wattanakorn N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S. Carbohyd Polym 2008; 74(3): 458-467
ผลงานจาก: . IF=2.6440000000000001 Cited=19 Indexed in=Scopus,
56
Petrosamine, a potent anticholinesterase pyridoacridine alkaloid from a Thai marine sponge Petrosia n. sp .
Nukoolkarn V.S, Saen-oon S, Rungrotmongkol T, Hannongbua S, Ingkaninan K, Suwanborirux K*. Bioorg Med Chem 2008; 16(13): 6560-6567. Jul
ผลงานจาก: . IF=3.0750000000000002 /h-index=56 Cited=7 Indexed in=Scopus,
57
Pharmacist perceptions of new competency standards.
Maitreemit P*, Pongcharoensuk P, Kapol N, Armstrong E.P. Pharmacy Practice. 2008; 6(3): 113-120.
ผลงานจาก: . /h-index=2 Cited=3 Indexed in=Scopus,
58
Physicochemical characterization and in vitro release studies of ascorbyl palmitate-loaded semi-solid nanostructured lipid carriers (NLC gels).
Teeranachaideekul V, Souto EB, Müller RH, Junyaprasert VB*. J Microencapsul 2008; 25(2): 111-120. Mar
ผลงานจาก: . IF=1.3140000000000001 /h-index=31 Cited=9 Indexed in=Scopus,
59
Physicochemical properties and biocompatibility of N-trimethyl chitosan: Effect of quaternization and dimethylation.
Jintapattanakit A, Mao S, Kissel T, Junyaprasert VB*. Eur J Pharm Biopharm 2008; 70(2): 563-571
ผลงานจาก: . IF=3.3439999999999999 /h-index=46 Cited=30 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
60
Predicting the treatment cost of bacterial diarrhoea at a regional hospital in Thailand.
Riewpaiboon A, Intraprakarn K, Phoungkatesunthorn S J Health Pop Nutr 2008; 26(4): 442-50
ผลงานจาก: . IF=0.84699999999999998 /h-index=15 Cited=4 Indexed in=Scopus,
61
Presentation of economic evaluation results.
Chaikledkaew U*, Teerawattananon Y. J Med Assoc Thai 2008; 91 Suppl 2: S66-73
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18 Indexed in=Scopus,
62
Prevalence and characteristics of adverse drug events in rheumatoid arthritis and osteoarthritis ambulatory patients at a large teaching hospital, Thailand.
Limsuwan T, Tragulpiankit P, Chulavatnatol S, Janwityanujit S, Sirikhedgon U, Somjarit S. European Journal of Dermatology 2008;18:262-3.
ผลงานจาก: . IF=1.968 /h-index=33
63
Quantitative analysis of curcuminoids in Curcuma zedoaria rhizomes in Thailand by HPLC method.
Paramapojn S, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008; 786: 169-174
ผลงานจาก: . /h-index=5 Cited=2 Indexed in=Scopus,
64
Quercetin and rutin contents in Siamese neem flower extracts prepared by different extraction methods.
Chaisawangwong W, Gritsanapan W*. Planta Med 2008; 74(9): 1088-1088
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOS
65
Release profile comparison and stability of diltiazem-resin microcapsules in sustauned release suspensions.
Junyaprasert VB*, Manwiwattanakul G. Int J Pharm 2008; 352(1-2): 81-91. Mar
ผลงานจาก: . IF=3.0609999999999999 /h-index=68 Cited=18 Indexed in=Scopus,
66
Study on cytotoxicity and nucleotide sequences of enterotoxin FM of Bacillus cereus isolated from various food sources.
Boonchai N, Asano S.-I, Bando H, Wiwat C*. J Med Assoc Thai 2008; 91(9): 1425-1432.
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18 Cited=4 Indexed in=Scopus,
67
Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: Doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells.
Pinmai K*, Chunlaratthanabhorn S, Ngamkitidechakul C, Soonthornchareon N, Hahnvajanawong C. World J Gastroenterology 2008; 14(10): 1491-1497.
ผลงานจาก: . IF=2.081 /h-index=43 Cited=16 Indexed in=Scopus,
68
Synthesis and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity of non-nucleoside phthalimide derivatives.
Ungwitayatorn J*, Wiwat C, Matayatsuk C, Pimthon J, Piyaviriyakul S. Chinese J Chem 2008; 26(2): 379-387. Feb
ผลงานจาก: . IF=0.94499999999999995 /h-index=18 Cited=1 Indexed in=Scopus,
69
System dynamic modeling: An alternative method for budgeting.
Srijariya W, Riewpaiboon A, Chaikledkaew U. Value Health 2008; 11(Suppl.1): S115-S123. Mar
ผลงานจาก: . IF=3.0089999999999999 Indexed in=Scopus,
70
Systematic review of the benefits of self-monitoring of blood glucose on glycemic control in type 2 diabetes patients .
Poolsup N, Suksomboon N*, Jiamsathit W. Diabetes Technol Ther 2008; 10(Suppl.1): S51-S66. Jun
ผลงานจาก: . IF=2.1269999999999998 /h-index=32 Cited=22 Indexed in=Scopus,
71
The cost-effectiveness of typhoid Vi vaccination programs: Calculations for four urban sites in four Asian countries.
Cook J, Jeuland M, Whittington D, Poulos C, Clemens J, Riewpaiboon A Vaccine 2008;26:6305-16
ผลงานจาก: . IF=3.298 /h-index=79 Indexed in=Scopus, PUBMED
72
The effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles.
Ruktanonchai U*, Limpakdee S, Meejoo S, Sakulkhu U, Bunyapraphatsara N, Junyaprasert VB, Puttipipatkhachorn S. Nanotechnology. 2008; 19(9): art.no.095701. Feb
ผลงานจาก: . IF=3.4460000000000002 /h-index=61 Cited=6 Indexed in=Scopus,
73
The in vitro and ex vivo antioxidant properties, hypolipidaemic and antiatherosclerotic activities of water extract of Moringa oleifera Lam. leaves.
Chumark P, Khunawat P, Sanvarinda Y*, Phornchirasilp S, Morales NP, Phivthong-ngam L, Ratanachamnong P, Srisawat S, Pongrapeeporn K. Journal of Ethnopharmacology 2008; 116(3): 439-446.
ผลงานจาก: . IF=2.2599999999999998 /h-index=54 Cited=25 Indexed in=Scopus,
74
The smoothness of blood pressure control of ramipril in essential hypertensive Thai patients evaluation by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring.
Uchaipichat V, Koanantakul B, Suthisisang C*. J Med Assoc Thai 2008; 91(9):1468-1477.
ผลงานจาก: . IF=0.23899999999999999 /h-index=18 Indexed in=Scopus,
75
Thin-layer chromatography-densitometric analysis of α-mangostin content in Garcinia mangostana fruit rind extracts.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. J AOAC Int 2008; 91(5); 1145-1148. Sep
ผลงานจาก: . IF=1.1220000000000001 Cited=3 Indexed in=Scopus,
76
Topical application of Garcinia mangostana L. pericarp gel as an adjunct to periodontal treatment.
Rassameemasmaung S*, Sirikulsathean A, Amornchat C, Maungmingsook P, Rojanapanthu P, Gritsanaphan W. Complement Ther Med 2008; 16(5): 262-267
ผลงานจาก: . IF=1.841 /h-index=23 Cited=1 Indexed in=Scopus,
77
Tuning of oncolytic adenovirus magnetic complexes: Tumor-killing effect on CAR-deficient multidrug-resistant cancer cells.
Tresilwised N, Mykhaylyk O, Anton M, Holzmueller R, Pithayanukul P*, Holm PS, Plank C. Hum Gene Ther 2008; 19(10): 1163-1163
ผลงานจาก: . IF=4.1040000000000001 /h-index=103 Indexed in=ISI-WOS
78
Type 1 diabetes and hypercholesterolaemia reveal the contribution of endothelium-derived hyperpolarizing factor to endothelium-dependent relaxation of the rat aorta.
Malakul W, Thirawarapan S, Suvitayavat W, Woodman OL*. Clin Exp Pharmacol P 2008; 35(2): 192-200. Feb
ผลงานจาก: . IF=2.1960000000000002 /h-index=52 Cited=12 Indexed in=Scopus,
79
Variability of antioxidative quercetin content in Siamese neem tree leaves in Thailand by TLC-densitometry.
Sithisarn P, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008;786: 161-168
ผลงานจาก: . /h-index=5 Cited=1 Indexed in=Scopus,
80
Variability of curcuminoids: Antioxidative components in ethanolic turmeric extract determined by UV and HPLC methods.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008; 786: 175-184
ผลงานจาก: . /h-index=5 Cited=1 Indexed in=Scopus,
81
Variation of anthraquinone content in the leaves and pods of Cassia fistula.
Gritsanapan W*, Nualkaew S. Planta Med 2008; 74(9): 1085-1085
ผลงานจาก: . IF=1.96 /h-index=48 Indexed in=ISI-WOSผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Aloe ice cream and sherbet.
Srisukh V*, Tungrugsasut W, Bunyapraphatsara N, Khuwattanasil S, Wongpoomchai S. Thai J Phytopharmacy 2006-2008; 13(2)-15(1): 1-12.
ผลงานจาก: .
2
Comparison of Hydro-Distillation and Solvent Free Microwave Extraction for The Isolation of Essential Oils From Peel of Citrus.
Ngamratanapaiboon S, Leelamanit W. Thai J. Pharm. Sci. 2008;32 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
3
Desired competency of pharmacy graduates.
Maitreemit P, Pongcharoensuk P, Kapol N. Thai Pharm Health Sci J. 2008; 3(1): 121-126
ผลงานจาก: .
4
Effect of acidic medium on swelling and release behaviors of chitosan-reinforced calcium pectinate gel beads.
Sriamornsak P, Burapapadh K, Puttipipatkhachorn S, Nunthanid J. Silpakorn University Science and Technology Journal 2008; 2: 37-44
ผลงานจาก: .
5
Extraction method for high content of anthraquinones from Cassia fistula pods.
Sakulpanich A, Gritsanapan W. Thai Journal Health Research 2008; 18(1):
ผลงานจาก: .
6
Factors affecting preparations of chitosan microcapsules for colonic drug delivery.
Huanbutta K, Luangtana-Anan M, Sriamornsak P, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S, Nunthanid J. Journal of Metals, Materials and Minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่) 2008;18(2): 79-83.
ผลงานจาก: .
7
Ganoderma Lucidum Spore: The Reason Why Its Wall Should be Broken for Medicinal Use.
Noppamas Soonthornchareonnon Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2008; 6(3): 321-
ผลงานจาก: .
8
Microbiological Assays for Detection of Antibiotics.
Pintarasri S, Yawyuan P, Leelamanit W. Thai J. Pharm. Sci. 2008; 32 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
9
Price control system: impact on medicine price and expenditure.
Chanjaruporn F, Sooksriwong C. Journal of Health Science 2008; 17(5): 695-705
ผลงานจาก: .
10
Quantitative analysis of total mangostins in Garcinia mangostana fruit rind.
Pothitirat W, Gritsanapan W. Thai Journal Health Research 2008; 18(1):
ผลงานจาก: .
11
Ribosome Inactivating Proteins from The Seed of Momordica Cochinchinensis: Cloning, Expression and Anticancer Activity.
Leelamanit W, Chuethong J, Sakurai H, Saiki I, Robinson RC Thai J. Pharm. Sci. 2008; 32 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
12
The Evaluation of Thai Herbs as Dietary Supplements in Broiler Chicken Production: Alternatives as Anti-Microbial Growth Promotors.
Wannasawaeng W, Boonroeng U, Leelamanit W. Thai J. Pharm. Sci. 2008; 32 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
13
Thin Layer Chromatography-Bioautography for Detection of Antibiotics.
Saeher V, Yawyuan P, Jittikoon J, Leelamanit W. Thai J. Pharm. Sci. 2008; 32 (Suppl.)
ผลงานจาก: .
14
การคัดเลือกหัวข้อสำหรับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในประเทศ: กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมโดยผู้กำหนดนโยบาย.
ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร, ศิตาพร ยังคง, จอมขวัญ โยธาสมุทร, กาญจนาถ อุดมสุข, กงกช สินธิติชัย, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551;17(4)
ผลงานจาก: .
15
สำรวจการใช้บริการร้านยาของผู้ใช้สิทธิประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
ระพีพรรณ ฉลองสุข, เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551; 17(4): 57-78
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้