เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2541
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
4-hydroxybenzoic acid : a hypoglycemic constituent of aqueous extract of Pandanus odorus root.
Peungvicha P, Temsiririrkul R, Prasain JK, Tezuka Y, Kadota S, Thirawarapan S, Watanabe H Journal of Ethnopharmacology 1998; 62: 79-84
ผลงานจาก: . Cited=29 Indexed in=SCOPUS
2
4-Hydroxybenzoic acid : a hypoglycemic constituent of aqueous extract of Pandanus odorus root II.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Watanabe H Japan J Pharmacol 1998; 78: 395-8
ผลงานจาก: .
3
Antagonistic Effects of Antihistamines and Diclofenac on Cutaneous Responses to Intradermal Histamine, Bradykinin and PGE2 in Rabbits.
Sookvanichsilp N, Pratuangdejkul J, Uchaipichat V, Jitphaisarnsook N, Yoowannagul S. Thai J Pharmacol 1998; 20 (2); 69-77
ผลงานจาก: .
4
Anti-head lice efficacy of intensive hair masks prepared from Annona squamosa seed extract.
Gritsanapan W, Pithayanukul P, Klinniyom A, Yukase I 17th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences.Mumbai (Bombay), 1998 1998,p.1
ผลงานจาก: .
5
Antitumor effect of royal jelly on human cervical cancer transplanted nude mice.
Pongsakorn S,Picha P. Mahidol J Pharm Sci 1998; 25: 14-21
ผลงานจาก: .
6
Bioavailability of phenytoin sodium capsules available in Thailand Part I: In vitro study.
Suthisisang C, Payakacht N. J Med Assoc Thailand 1998;81 (1): 58-63
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=SCOPUS
7
Biovailability of phenytoin sodium capsules available in Thailand. Part II: In vivo study.
Suthisisang C, Payakachat N, Chulavatnatol S, Towanabut T. J Med Assoc Thailand 1998; 81 (1): 64-70
ผลงานจาก: . Cited=4 Indexed in=SCOPUS
8
Chemical stability and mechanism of degradation of omeprazole in solution.
Sarisuta N. Tourtip T, chuarcharoern S. Thai J Pharm Sci 1998; 22 (2): 81-8
ผลงานจาก: .
9
Design and fabrication of multiunit controlled release phenylpropranolamine hydrochloride capsules and tablets.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Nutpoolwat N, Narakronrit N. Drug Dev Ind Pharm 1998; 24 (8); 793-6
ผลงานจาก: . Cited=4 Indexed in=SCOPUS
10
Direct compression properties of spray dried modified tapioca starch.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Junyaprasert V Proceeding of 1st European Symposium Process Technology in Pharmaceutical and Nutritional Sciences Nurnberg, Germany, 1998; 216-26
ผลงานจาก: .
11
Effects of Azadirachta indica A. Juss var. siamensis Valeton and Melia azedarach Linn. on contraction of isolated guinea pig ilcum.
Ruangsomboon O, Soonthorncharoennon N. Thai J Phytopharm 1998; 5 (1): 1-9/
ผลงานจาก: .
12
Entada reticulata Gagnep. (Leguminosae-Mimosoideae), Newly recorded for Thailand.
Chuakul W, Nielsen IC. Thai For Bull (Bot) 1998; 26: 18-24
ผลงานจาก: .
13
Heavy metals in green musseis (Perna viridis) From the Gulf of Thailand.
Ruangwises N, Ruangwises S. Jounal of Food Protection 1998; 61: 94-7
ผลงานจาก: . Cited=16 Indexed in=SCOPUS
14
Herbal drink and juice tablets.
Srisukh V, Rungvejhavuttivittaya Y, Tungrugsasut W, Bunyapraphatsara N, Pudpong T, Pattarasak J. Mahidol J Pharm Sci 1998; 25 (2): 22-35
ผลงานจาก: .
15
Human lactobacilli as antidlarrheal bioagents : In vitro studies. Proceedings of The 4th NRCT-JSPS Joint Seminar on Biopharmaceutical Sciences.
Kaewnopparat S, Chulasiri M and Conway P. Songklanakarin J Sci Technol 1998; 146-54
ผลงานจาก: .
16
Hypoglycemic effect of the water extract of the Piper sarmentosum Romb. In rats.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Temsiririrkul R, Watanabe H, Prasain JK, Kadota S. Journal of Ethnopharmacology 1998; 60: 27-32
ผลงานจาก: .
17
Identification of opioid receptor subtypes in antinociceptive action of supraspinal-administered mitragynine in mice.
Thongpraditchote S, Matsumoto K, Tohda M, Takayama H, Takayama H,Aimi N, Sakai S-l, Watanabe H. Life Sci 1998; 62 (16): 1371-8
ผลงานจาก: .
18
In vitro effect of 17?-estradiol on proliferation of anterior pituitary prolactin cell subpopulations.
Ruangsomboon O, Velkeniers B, Hooghe-Peters E. Mahidol J Pharm Sci 1998; 25 (1): 1-14
ผลงานจาก: .
19
In vitro studies on effects of Octylmethoxy cinnamate and other chemicals on human hair quality.
Pithayanukul P and Thanaketpaisarn O. Asian J of Pharmacy, Mumbia: India 1998
ผลงานจาก: .
20
Investigation of anticancer components from Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy.
Jiratchariyakul W, Okabe H, Moongkarndi P, Frahm AW. Thai J Phytopharm 1998; 5(1): 10-20
ผลงานจาก: .
21
Lipase activity and gene cloning of Acinetobacter calcoaceticus LP009.
Dharmsthiti S, Pratuangdejkul J, Theeragooll G, Luchai S. J Gen Appl Microbiol 1998; 44: 139-45
ผลงานจาก: .
22
Mutagenicity and antimuta genicity of flavonoids extracted from Millingtonia hortensis L.
Chulasiri M. J Toxicol Sci (Suppl II) 1998; 22: 224-8
ผลงานจาก: . Cited=4 Indexed in=SCOPUS
23
Noncompliance of antihypertensive drugs used among out-patients at Surat-thani.Hospital.
Chindavijak B, Punyawantani W, Chansirikarn S. Bulletin Assoc Hosp Pharmacy (Thailand) 1998; 8:1-9
ผลงานจาก: .
24
Pharmacognostic characters of the leaves of Cassia siamea Lamk.
Gritsanapan W, Sureepong K, Srikaew-boworn K. Mahidol University J Pharm Sci. 1998; 25 (1): 15-23
ผลงานจาก: .
25
Possible mechanism of hypoglycemic effect of 4-hydroxybenzoic acid, a constituent of Pandanus odorus root.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Watanabe H Japanese Journal of Pharmacology 1998; 78(3): 395-398
ผลงานจาก: . Cited=16 Indexed in=SCOPUS
26
Preparation and evaluation of hydrogenated vegetable oils as tablet lubricants.
Mitrevej A, Pongakarakun N, Sinchaipanid N. Proceeding of Natural Origin Substances in Drug Formulation Beijing, China, 1998; 67-8
ผลงานจาก: .
27
Scolophyllum ubonensis W. Chuakul et T. Yamaz., sp. nov. (Scrophulariaceae) from Thailand.
Chuakul W. Thai J Phytopharm 1998; 5 (2): 57-62
ผลงานจาก: .
28
Spray dried rice starch: Powder mixing in direct compression formulation.
Mitrevej A, Viavarungroj N, Sinchaipanid N, Mahapattanakul P. Mahidol J Pharm Sci 1998; 25 (3-4): 11-6
ผลงานจาก: .
29
Subgingival administration of Andrographis paniculata gel as an adjunct in the treatment of adult periodontitis.
Rassameemasmuang S, Sirirat M, Komwatchara T, Rojanapanthu P, Yudhasara-prasithi S, Amornchat C, Gritsanapan W, Saraya A. Mahidol J 1998; 5 (1): 9-15
ผลงานจาก: .
30
Subgingival administration of andrographis paniculate gel and metronidazole gel as an adjunct in the treatment of adult periodontitis : clinical microbiological effects.
Atsawauwan P, Sirirat M, Amornchat C, Yudhasaraprasithi S, Rassameemasmanung S, Rojanapanthu P, Komwatchara T. Mahidol J Pharm Sci 1998; 5(2) : 97-101
ผลงานจาก: .
31
Subpopulations of prolactin cells dissociated from different parts of rat anterior pituitary gland.
Ruangsomboon O, Gys G, Velkeniers B, Hooghe-Peters L. J Sci Soc Thailand 1998; 24: 45-56
ผลงานจาก: .
32
Survey of generic prescribing for outpatients at Ramathibodi Hospital.
Pongcharoensuk P, Suvanakoot, Trangpanich C, and Jewchinda W. Bulletin of the Association of Hospital Pharmacy (Thailand) 1998; 8(1):2-10.
ผลงานจาก: .
33
The comparison in Lipid Binding Capacity of Chitosan from Various Sources.
Sathirakul K In: Chen RH and Chen HC (editors). Advances in Chitin Science Volume III. Taiwan, Republic of China: Rita Advertising 1998: 469-474. (ISBN 957-02-3721-X). 1998
ผลงานจาก: .
34
The Effects of a herbal toothpaste on plaque, gingivitis, and gingival bleeding : A three-month clinical study.
Amornchat C, Buajeeb W, Gritsanapan W, Srionrod S, Nakee S. J Health Science 1998 ; 7 (4): 490-497
ผลงานจาก: .
35
The effects of antihistamine and diclofenac on cutaneous responses to intradermal histamine, bradykinin and PEG2 in rabbits.
Sookvanichsilp N, Pratuangdejkul J, Uchaipichat V, Jitphaisarnsool N, Yoowannagul S. Thai J Pharm Sci 1998; 20 (2): 69-77
ผลงานจาก: .
36
The influence of moisture content on the physical properties and stability of paracetamol tablests.
Sinchaipanid N, Mitrevej A. Chaijumroonpan P, Jateleela S. Nitibhon M. Mahidol J Pharm Sci 1998; 25 (1): 24-32
ผลงานจาก: .
37
The period prevalence of catamenial epilepsy at Prasat Neurological Institute, Bangkok.
Towanabut T, Chulavatnatol S, Suthisisang C, Wanakamanee U. J Med Assoc Thailand 1998;81(12):970-7
ผลงานจาก: . Cited=10 Indexed in=SCOPUS
38
The prevalence and risk factors of refractory partial seizure Thai patients at Prasat Neurological Institute.
Towanabut S, Rungreangyingyod L J Med Assoc Thailand 1998; 81:506-11
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=SCOPUS
39
The Safety of Antituberculosis Medications during Breastfeeding.
Tran JH, Montakantikul P Journal of Human Lactation 1998; 14(4): 337-340
ผลงานจาก: . Cited=10 Indexed in=SCOPUS
40
Toxicological and antimalarial activity of eurycomalactone and Eurycoma longifolia Jack Extracts in Mice.
Satayavivad J. Soonthornchareonnon N, Somanabandhu A, Thebtaranonth Y. Thai J Phytopharm 1998; 5 (2), 14-27
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Clinical evaluation of a herbal toothpaste for the treatment of dentine hypersensitivity.
Amornchat C, Buajeeb W, Gritsanapan W, Srionrod S, Nakee S. J Health Science 1998; 7 (3): 297-302
ผลงานจาก: .
2
Effect of fluvastatin on rat hepatic microsomal and peroxisomal enzyme activities.
Phornchirasilp S,Chularojanamontri L, Waichareon A Mahidol University J Pharm Sci 1998: 25(2):1-13.
ผลงานจาก: .
3
Increasing appropriate antibiotic prescribing in a Thai regional hospital by an innovative incentive scheme.
Riewpaiboon A, Sunderland VB, Sirinavin S, Tangcharoensathien V, Kongpatanakul S, Passmore PR Pharmacoepidemiology and Drug Safety 1998; 7 (Suppl 2): S186-7
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้