เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2539
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A steroidal glucoside from Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy.
Jiratchariyakul W, Okabe H, Frahm AW Thai J Phytopharm 1996; 3(1): 31-9
ผลงานจาก: .
2
A water soluble component with antimicrobial activity from pomegranate rind : an ingredient in and instrument disinfectant.
Chulasiri M Mahidol J Pharm Sci 1996; 3:43-6
ผลงานจาก: .
3
Adverse drug reaction of lithium.
Rungreangyingyod L Mahidol J Pharm Sci 1996; 23 (2-4): 30-4
ผลงานจาก: .
4
Antidiabetic activity of Aloe vera Linn. Juice I. Clinical trial in new cases of diabetes mellitus.
Yongchaiyudha S, Rungpitarangsi V, Bunyapraphatsara N, Chokechaijaroenporn A Phytomedicine 1996;3 (2): 241-243
ผลงานจาก: . Cited=55
5
Antidiabetic activity of Aloe vera L. Juice. II. Clinical trial in diabetes mellitus patients in crombination with glibenclamide.
Bunyapraphatsara N, Yongchaiyidha S, Rungpitarangsi V, Chokechaicharoenporn A Phytomedicine 1996;3(2):245-248
ผลงานจาก: . Cited=49
6
Antinociceptive action of mitragynine in mice : evidence for the involvement of supraspinal opioid recptors.
Matsumoto K, Mizowaki M, Thongpraditchote S, Takayama H, Sakai S-l, Aimi N, Watanabe H. Life Sci 1996;59:1149-1155
ผลงานจาก: .
7
Application of Chitin and Chitosan Bandages for Wound Healing.
Sathirakul K, Ng CH, Stevens WF, and Chandrkrachang S In: Domard A, Jeuniaux C, Muzarelli R, and Roberts G (editors). Advances in Chitin Science Volume I. Lyon, France: Jacques Andre 1996: 490-492. (ISBN 2907922-40-8) 1996
ผลงานจาก: .
8
Betacarotene serum profile after single dose adminstration of betacarotene capsule v.s. carrot.
Chindavijak B, Sornsuvit C, Vajragupta O, Pattamakom V. Thai J Phytopharm 1996; 3:7-15
ผลงานจาก: .
9
Cassia tora Linn. seed extract prolongs sleeping time and reduces locomotor activity in mice.
Peungvicha P, Suvitayavat W, Kongsaktrakoon B, Temsiririrkul R, Wongkrajang Y. Thai J Phytopharm 1996; 3 (2): 1-6
ผลงานจาก: .
10
Central antinociceptive effects of mitragynine in mice : contribution of descending noradrenergic and serotonergic pathways.
Matsumoto K, Mizowaki M, Thongpraditchote S, Murakami Y, Takayama H, Sakai S-l, Aimi N, Watanabe H. Eur J pharmacol 1996; 371: 75-81
ผลงานจาก: .
11
Compression behavior spray dried rice starch.
Mitrevej A, Faroongsarng D, Sinchaipanid N. Int J Pharm 1996; 140: 61:8
ผลงานจาก: . Cited=9
12
Dissolution Profile of Four Brands Metoprolol Tablet Available in Thailand.
Klaisit P, Matangkasombut O. Siriraj Hospital Gazzette 1996; 48 (2): 91:94
ผลงานจาก: .
13
Effect of grinding of b-cyclodextrin and glybenclamide on tablet properties. Part I. In Vitro.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Junyaprasert V Drug Dev Ind Pharm 1996; 22 (1): 120-130
ผลงานจาก: . Cited=20
14
Effect of process variables on physical characteristics of indomethacin chitosan bead prepared by I onotropic gelation. In: Stevens WF, Rao MS, Chandrkrachang S, eds. Chitin and chitosan : Environmental friendly and versatile materials.
Puttipipatkhachorn S, Anantakul K. Proceedings of the Second Asia-Pacific Symposium on Chitin and Chitosan, Bangkok: Asian Institute of Technology, 21-23 November 1996 1996:265-72
ผลงานจาก: .
15
Expression and characterization of chitinase genes from Aeromonas hydrophila and Pseudomonas maltophilia in Bacillus thuringiensis.
Wiwat C, Siwayapram P, Lertchanwanichkul M, Pantuwatana S, Bhumiratana A. Gene 1996; 179: 119-26
ผลงานจาก: . Cited=23
16
Hydroxyurea increases hemoglobin F levels and improves the effectiveness of erythropoiesis in beta-thalassemia/ hemoglobin E disease.
Fucharoen S, Siritanaratkul N, Winichagoon P, Chowthaworn J, Siriboon W, Muangsup W, Chaicharoen S, Poolsup N, Chindavijak B, Pootrakul P, Piankijagum A, Schecter AN and Rodgers GP. Blood 1996; 87:887-92
ผลงานจาก: .
17
Hypoglycemic activity of the aqueous extract of Schefflera leucantha Viguier in rat.
Satayavivad J, Bunyapraphatsara N, Thiantanawat A, Kositchaiwat U Thai J Phytopharm 1996; 3(1): 1-5
ผลงานจาก: .
18
Hypoglycemic effect of the water extract of the root of Pandanus odorus Ridl.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Watanabe H Biol Bull 1996; 19: 364-6
ผลงานจาก: .
19
In vitro propagation of Thai medicinal plant Andrographis paniculata Nees.
Prathanturarug S, Schaffner W, Beerger Bueter K. Beitraege Zur Zuechtengsforschung 1996; 2:304-6
ผลงานจาก: .
20
Interaction of piroxicam polymorphs with b-cyclodextrin in ground mixtures. In : Szejtli J, Szente L, eds.
Puttipipatkhachorn S, Prasitporn K. Preceedings of the Eighth Interation Symposium on cyclodextrins, Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 1996: 291-95
ผลงานจาก: .
21
Molecular behavior of some drugs in chitosan film In : Stevens WF, Rao MS, Chandrkrachang S, eds. Chitin and chitosan : Environmental friendly and versatile materials.
Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S, Yonemochi E, Yamamoto K. Proceedings of the first Indochina conference on pharmaceutical sciences (Pharma indochina 1997) 1996: 257-64
ผลงานจาก: .
22
Neuropharmacological action of Pluchea indica Less root extract in socially isolated mice.
Thongpraditchote S, Matsumoto K, Temsiririrkkul R, Tohda M, Murakami Y, Watanabe H. Biol Pharm Bull 1996; 19: 379-383
ผลงานจาก: . Cited=8
23
Pharmacognostic studies of Croton sublyratus Kurz leaf.
Chuakul W, Saralamp P, Supatarawanich P. Thai J Phytopharm 1996; 3(1): 25-30
ผลงานจาก: .
24
Role of surfactants in fluidized bed granulation II: Effects of various surfactants on the physical properties of sulfadimidine tablets.
Saowakontha R, Jateleela S, Krisadaphong P. Mahidol J Pharm Sci 1996;23 (2-4): 22-9
ผลงานจาก: .
25
Role of surfactants in fluidized bed granulation I: Effects of various surfactants on the physical properties of sulfadimidine granulations.
Jateleela S, Saowakontha R, Krisadaphong P. Mahidol J Pharm Sci 1996; 23(1): 8-19
ผลงานจาก: .
26
Serotypes of Crytococcus neoformans isolated from patients prior to and during the AIDS era in Thailand.
Sookroongreug S, Nilakul C. Ruangsomboon O, Chuakul W, Eampokalap B. Mycopathologic 1996; 135:75-8
ผลงานจาก: . Cited=27
27
Solid phase synthesis of affinity label containing dynorphin A analogues assembied on PAL-PEG PS vs. PAL-PS resins.
Leelasvatanakij L, Aldrich JV. Mahidol J Pharm Sci 1996; 23:22-9
ผลงานจาก: .
28
Spray dried rice starch: comparative evaluation of direct compression fillers.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Faroongsarn D. Drug Dev Ind Pharm 1996;22 (7): 87-94
ผลงานจาก: . Cited=15
29
Standard time for out-patient dispensing by stopwatch time study technic.
Sooksriwong C, Daosodsai P, Pitaknitinan K, Chanjarasjit S. Mahidol J Pharm Sci 1996; 22 (3): 86-91
ผลงานจาก: .
30
Synthesis and antihypertensive activity of N-(Alkyl/alkenyl/aryl)-N-heterocyclic ureas and thioureas.
Vajragupta O, Pathomsakul A, Matayatsuk C, Rungreuangyingyod L, Wongkrajang Y, Foye OW. Journal of Pharmaceutical Sciences 1996; 85 (3): 258-61
ผลงานจาก: . Cited=7
31
The efficacy of Aloe vera cream in the treatment of first, second and third degree burns in mice.
Bunyapraphatsara N, Jirakulchaiwong S, Thirawarapan S, Manonukul J Phytomedicine 1996; 2(3): 247-251
ผลงานจาก: .
32
The study on acute toxicity of royal jelly.
Rattanayarom W, Pongsakorn S Med J Srinakharinwirot 1996; 3: 4-7
ผลงานจาก: .
33
Use of N-O-carboxymethyl chitosan in clindamycin gel for activity improvement against Propionobacterium acnes. In : Sevens WF, Rao MS, Chandrkrachang S, eds. Chitin and chitosan : Environmental friendly and verstile materials.
Puttipipatkhachorn S. Saraya S. Proceedings of the Second Asia-Pacific Symposium on Chitin and Chitosan, Bangkok: Asian Institute of Technology, 21-23 November 1996 1996: 286-90
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Analgesic and antiinflammatory activities of extract of Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau.
Satayavivad J, Bunyapraphatsara N, Kitisiripornkul S, Tanasomwong W Thai J Phytopharm 1996; 3(1): 7-17
ผลงานจาก: .
2
In-patient adverse drug reaction monitoring at the Department of Medicine, Ramathibodi Hospital.
Chindavijak B, Tragulpiankit P, Kaojarern S, Pummangura C. Ramathibodi Med J 1996, 19: 17-25.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้