เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2529
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
An examination of drug product substitution in Texas two years after enaction of legislation.
Shepherd MD, Pongcharoensuk P, Kreling DH J Pharm Market Manage 1986; 1(2):97-108.
2
Angiotensin receptors and pressor hyperreponsiveness in renal prehypertensive rabbits.
Zeigler DW, Johnson JA, Koivunen DG, Siripaisarnpipat S, Fowler WL, Jr., Dostal DE, Payne CG. Am J Physiol (Heart Circ Physiol 20) 1986;251:HI96-204.
3
Displacement of drugs from serum alpha1- acid glycoprotein binding sites by SKF 525 A.
Belpaire FM, Bogaert MG, Chindavijak B. Brit J Pharmacol 1986; 89: 479P.
4
Effect of inflammation on the disposition of propranolol, lidocaine and antipyrine in the isolated perfused rat liver.
Chindavijak B, Belpaire FM, Bogaert MG. Arch Int Pharmacodyn 1986; 281: 332.
5
Stimulation of gastric mucus and protein secretion by cytochalasin E in rats.
Piyachaturawatb P, Suvitayavat W and Glinsukon T. Cell Biol Int Rep 1986; 10(9): 707-16.
6
X-ray crystal and molecular structure of nirurine, a novel alkaloid related to the securinega alkaloid skeleton, from Phyllanthus niruri (Euphorbiaceae).
Petchnaree P, Bunyapraphatsara N, Cordell GA, Cowe HJ, Cox PJ, Howie RA, Patt SL. J Chem Soc Perkin Trans 1986;1:1551-1556ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
A syndrome of postransfusion hypertension, convulsion and cerebral hemorrhage in beta-thalassemia HbE disease: a case report with high plasma renin activity.
Chuansumrit A, Isrankura P, Hathirat P, Thirawarapan S J Med Assoc Thailand 1986;69 (suppl 2):1-5.
2
Phytochemical and pharmacological studies of the flowers of Millingtonia hortensis Linn. F.
Anulakanapakorn K, Bunyapraphatsara N, Satayavivad J J Sci Soc Thailand 1986;13:71-83
3
The studies of bael gum, a natural plant hydrocolloid. Part 2: Uses of bael gum as additives in dispersed systems.
Pithayanukul P and Bavovada R Thai J Pharm Sci 1986; 11(2): 85-97.
4
The studies of bael gum: a natural plant hydrocolloid. Part 1: Extraction and Purification, physical-chemical tests, determnation of chemical composition.
Bavovada R and Pithayanukul P Thai J Pharm Sci 1986; 11(2): 77-84.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้