เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2528
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A fast-acting humoral factor mediates pressor hyperresponsiveness in deoxycorticosterone salt rabbits.
Johnson JA, McMurray P, Siripaisarnpipat S, Zeigler DW Koivunen DG, Fowler WL, Jr., Payne CG. Proc Soc Exp Biol Med 1985;178:279-87.
ผลงานจาก: .
2
Effect of inflammation on the disposition of propranolol and antipyrine in the isolated perfused rat liver.
Chindavijak B, Belpaire FM, Bogaert MG. Naunyn-Schmiedeberg"s Arch Pharmacol 1985; 330: R12.
ผลงานจาก: .
3
Pressor responsiveness to norepinephrine in rabbits with adrenal perturbations.
Siripaisarnpipat S, Johnson JA, Fowler WL Jr., Zeigler DW and Payne CG. J Hypertension 1985;3:89-98.
ผลงานจาก: .
4
Studies of zoapatle I. The extraction of zoapatle (Montanoa tomentosa) and the identification of 21- normontanol as the initial decomposition product of zoapatanol.
Marcelle GB, Bunyapraphatsara N, Cordell GA, Fong H HS J Nat Prod 1985;48(5):739-745
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Potassium salts and succinic acid from Vernonia cinerea Less. (F. Compositae).
Lhieochaiphan S, Pootakahm K, Bunyapraphatsara N. Chiangmai Pharm J 1985;4 (1):11-14
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้