เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2527
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Chemical constituents of Cassia timoriensis and Cassia grandis L.
Gritsanapan W, Tantiseawie B and Jirawongsri V J Sci Soc Thailand 1984; 10(3) : 189-190.
ผลงานจาก: .
2
Hydroxyapatite dissolution rates in fluoride/dodecylamine solutions.
Cho PW, Fox JL, Pithayanukul P, Higuchi WI, J. of Colloid and Interface Sci, 1984; 99(1): 235-243.
ผลงานจาก: .
3
Pressor hyperreponsiveness in saline infused rabbits.
Sakamaki T, Johnson JA, Zeigler DW, Koivunen DG, Siripaisarnpipat S, Fowler WL, Jr., Payne CG. Hypertension 1984;6:503-10.
ผลงานจาก: .
4
Studied on Aristolochia II., Isolation and biological evaluation of constituents of Aristolochia indica roots for fertility regulating activity.
Che C, Ahmed MS, Kang SS, Waller DW, Bingel AS, Martin A, Rajamahendran P, Bunyapraphatsara N, Laukin DC, Cordell GA, Soejarto DD, Wijeslkera ROB, Fong HHS J Nat Prod 1984;47(2):331-341
ผลงานจาก: .
5
Surfactant Technoloty, part 1: classification, structure, and properites of surfactants.
Pimolpan Pithayanukul Mahidol J Pharm Sci 1984; 11(2): 45-51.
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้