เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2559
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Antiosteoporotic-based standardization of Cissus quadrangularis hexane extract using similarity analysis.
Pathomwichaiwat T*, Soonthornchareonnon N, Suvitayavat W, Ochareon P, Khan IA, Prathanturarug S. 9th Joint natural Products Conference 2016, ประเทศเดนมาร์ก. 24-27 July 2016. 2016;
2
Controlled oral delivery of quercetin by poly(ɛ-caprolactone)-co-d-ɑ-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate nanoparticles.
Suksirivorapong J*, Phoca K, Ngamsom S, Sripha K, Junyaprasert VB. 14th European Symposium on Controlled Drug Delivery. 12-14 Aprill 2016. 2016;
3
Development of a bolt-on version of the EQ-5D-5L questionnaire for use in Thai populartion.
Kangwanrattanakul K, Sunanthihiwat M, Thavorncharoensap M*. 5th HTAsiaLink Annual Conference. 4-6 May 2016 2016;
4
Effect of Aqueous Extract of Moringa Oleifera Lam Leaves on LDL Receptor mRNA level of HepG2 Cells, in Comparison to Atrovastatin.
Pilaipark Chumark and Srichan Phornchirasilp. Presented in International Conference on Restorative & Alternative Medicine (RAM 2016), October 24-25, 2016, Chicago, Illinois, USA. 2016;
5
Establishment of hairy root cultures of chilli peppers (Capsicum annuum) using different explants.
Pongkitwitoon B*, Pitirattanworranat A, Prathanturarug S. 9th Joint natural Products Conference 2016, ประเทศเดนมาร์ก. 24-27 July 2016. 2016;
6
Isolation of a new compound, 2-butanone 4-glucopyranoside 6′-O-gallate and other 8 compounds from the anti-inflammatory leave extracts of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Umehara K, Noguchi H. Natural Product Research 2016; 1-9.
7
Patient centered decision making: how multi-criteria decision analysis can help capture the patient voice.
Youngkong S*. Health Technology Assessment International (HTAi) 2016 annual meeting. 10-14 may 2016 2016;
8
Pilot-scale development for leaf decoction extract of Acanthopanax trifoliatus.
Sithisarn P*, Muensaen S, Jarikasem S. 9th Joint natural Products Conference 2016, ประเทศเดนมาร์ก. 24-27 July 2016. 2016;
9
Production, physicochemical characterization and in-vitro anticancer activity of dihydroartemisinin nanocrystals.
Puttipipatkhachorn S*, Sasithornwetchakun P, Ruktanonchai U, Limwikrant W. 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. 4-7 April 2016. 2016;
10
Rapid detection of blaSHV from Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method.
Thungern A, nathisuwan S, Chomnawang MT, Wiwat C, Thrirapanmethee K*. 26th Eropean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 9-12 April 2016. 2016;
11
Sefety assessment of cosmetics in the EU.
Teeranachaideekul V*. Sefety assessment of cosmetics in the EU-Vrije Universiteit Brussel, 1-6 February 2016 2016;
12
Studies on prepartion of haloperdol/β-cyclodextrin/citric acid complexes.
Chantasart D*, Rakkaew P, Suksiriworapong J. 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. 4-7 April 2016. 2016;
13
Synthesis of methotrexate-poly(glycerol adipate) conjugates for drug delivery.
Suksirivorapong J*, Taresco V, Garnett MC. 14th European Symposium on Controlled Drug Delivery. 12-14 Aprill 2016. 2016;
14
The association between trough blood concentration and systemic exposure of tacrolimus: Comparison between once-daily (Advagraf®) and twice-daily (Prograf®) formulation.
Sukkha S, Ingsathit A, Chindavijak B, Montakantikul P, Nosoongnoen W, Sumethkul V Frontiers in Plant Science Transplantation. 2016. 100(Suppl 7S-1): P1509.ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Antioxidant activity of bioactive compounds from Camellia oleifera seed cake.
Phaitoon S, Sakchaisri K, Nukoolkarn V*. 6th Intenational Conference on Natural products for health and Beauty (NATPR06) 21-23 January 2016, Khon Kaen, Thailand 2016;
2
Comparative Study on Hot flushes model in both sexes of rats; A preliminary study.
Chamawan P*, Thisayakorn K, Phornchirasilp S. The 13th Asia pacific Federation of Pharmacologist Meeting "New Paradigms in Pharmacology for Global Health" The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand 2016;
3
Human resource planning for out-patient pharmacy department under the aging society.
Khampetdee A, Sooksriwong C*. WMS Management Research national Conference#5, 27 พฤษภาคม 2559 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 2016;
4
Invitro-in silico of alpha-beta-gamma-mangostin from Garcinia mangostana pericarp extract.
Limpisood S*, Rukthong P, Sukkhum N, Boonnak N, Sathirakul K. 6th Intenational Conference on Natural products for health and Beauty (NATPR06) 21-23 January 2016, Khon Kaen, Thailand 2016;
5
Modification of Mechanical Properties of Ethylcellulose Film with Cassava Starch Nanocrystals.
Wickramanayaka A, Charoenthai N, Kasemwong K, Puttipipatkhachorn S. The National and International Graduate Research Conference 2016, 15 January 2016 at Pote Sarasin Building, Khon Kaen University 2016;
6
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสาหรับให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัส.
จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตัญญะแสนสุข*, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ. วารสารเภสัชกรรมไทย.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้