เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2557
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
New dammarane-type triterpenes from antiosteoporotic hexanes extract of Cissus quadrangularis L.
Pathomwichaiwat T, Ali Z, Abe N, Khan IA, Ochareon P, Prathanturarug S. Planta Medica 2014; 80(10): 808-808 ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
2
Prescribing Patterns and Evaluation of Appropriateness of Combination of COX-2 Inhibitors and Proton Pump Inhibitors for Pain management.
Suansanae T, Jenphotjanasunthorn S, Thanthong P, Peradhamanon P, Chindavijak B. The ESCP Annual Symposium, Copenhagen, Denmark. on 22-24 October 2014 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
A Course on Parkinson’s Disease for Pharmacists: An Evaluation.
Jagota P, Boonrod N, Suansanae T, Bhidayasiry R. 4th AOPMC, Pattaya, Chonburi, Thailand 28-30 November 2014 ผลงานจาก: .
2
Adverse events following chop and R-Chop therapy for lymphoa in thai patients of ramathibodi hospital.
Tangteerakoon P*, Chindavijak B, Chuncharunee S, Mahidol University Research Expo 2014 "MU Look to the Future" 1st - 2nd December 2014 ผลงานจาก: .
3
Anti-emetic prophylaxis medication pattern for chemotherapy induced nausea vomiting (CINV) in patients with solid tumor at rajavithi hospital.
Wisit K*, Tanyasaensook K, Thavorncharoensap M, Maneechavakajorn J, Chiaovit J. Proceedings of The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
4
Antioxidant activity of Aquilaria subintegra ethanolic leaf extract.
Ray G*, Jirachariyakul W, Sithisarn P, Leelamanit W. Proceedings of The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
5
Antioxidant effects mangosteen pericarp extract in human.
Tunrungruangtavee V*, Mookkarndi P, Suthammarak W, Charoensakdi R, Numpraphrut P, Neungton N, Muangpaisan W. 36th congress on pharmacology of thailand. 27-28 march, 2014 Faculty of medicine, Siriraj Hotpital bongkok, Thailand ผลงานจาก: .
6
Approaches in enhancing isoflavonoid production of in vitro Pueraria candollei Grah. ex Benth var. candollei hairy root culture.
Prathanturarug S*, Danphitsanuparn P, Boonsnongcheep P, Chintapakorn Y, Kongsawadworakul P. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
7
Biological activities of Aquilaria crassna leaf extracts.
Mungprom T*, Boonsirichai K, Leelamanit W. The International Bioscience 2014 and the 5th Joint PSU-UNS International Bioscience, Phuket, Thailand, during September 29-30, 2014. ผลงานจาก: .
8
Biological activities of Momordica cochinchinensis oil seed extract.
Daechacupt N*, Leelamanit W. The International Bioscience Conference and the5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014, 29-30 Sebtember 2014; phuket graceland resort&spa, phuket, thailand ผลงานจาก: .
9
Chemical constituents from the leaves of Callicarpa Candicans.
Muensaen S, Ruangwises N, Buranapalin S, Sithisarn P, Tanpanich S, Jarikasem S. 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5) May 6-8th, 2014 Phuket, Thailand ผลงานจาก: .
10
Comparison of glyburide with metformin in treating gestational diabetes mellitus: A systemtic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Muhammad A*. Suksomboon N, Poolsup N. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
11
Comparison of Indomethacin-Conjugated and Non-conjugated P(CL) Nanopartices on Physical Entrapment of Indomethacin.
Suksiriworapong J, Sripha K, Jörg Kreutel, Junyaprasert VB*. The 4th Polymer Conference of Thailand. March 20th - 21st, 2014. Pathumwan Princes Hotel, Bangkok, Thailand ผลงานจาก: .
12
Development of fast pcr system for aflr gene detection.
Chaichanachaichan P*, Muangsuwan W, Ruangsuj P, Chansiri K, Phornchiraslip S, Yasawong M. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
13
Development of standardized herbal extracts from Thai medicinal plants for drugs, dietary supplements and cosmetics uses: Standardization, stability and antioxidant evaluation of standardized Cassia fistula pod pulp extract.
Gritsanapan W*, Sithisarn P, Chewchinda S. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
14
Diversity of mcra gene of methanogens.
Muangsuwan W*, Ruqngsuj P, Chaichanachaicharn P, Chansiri K, Yasawong M. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
15
Diversity of pha depoltmerase encoding gene.
Ruqngsuj P*, Muangsuwan W, Chaichanachaicharn P, Chansiri K, Yasawong M. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
16
Drug discovery and pre-clinical development of small molecule therapeutics for cancer and neurodegenerative disorders.
Vajragupta O*. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
17
Drug-Related Problems in Patients with Parkinson’s Disease Identified by Pharmacists at Outpatient Pharmacy Unit.
Suansanae T, Wongpraprutdee P, Duangdee M, Suthisisang C, Towanabut S. 4th AOPMC, Pattaya, Chonburi, Thailand. on 28-30 November 2014 ผลงานจาก: .
18
Economic burden of beta-lactam drug allergy in hospitalized patients at ramathibodi hospital.
Rriwthongchai S*, Pongcharoensuk P, Rerkpattanapipat T, Pattanaprateep O. Mahidol University Research Expo 2014 "MU Look to the Future" 1st - 2nd December 2014 ผลงานจาก: .
19
Effect of aloe vera on glycemic control in diabetes and prediabetes: a systematic review of randomized controlled trials.
Punthanitisarn S*, Poolsup N, Suksomboon N. Mahidol University Research Expo 2014 "MU Look to the Future" 1st - 2nd December 2014 ผลงานจาก: .
20
Effect of PH upon skin permeation of ionizable and non-inonizable drugs for topical delivery.
Chootanasoontorn S*, Suksiriworapong J, Chantasart D. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
21
Effect of three different dirent compression fillers on the release kinetics of diltiazem hydrochloride from hydrophilic swellable matrices containing zanthan gun.
Zaw Min Soe*, Puttipipatkhachorn S, Jateleela S. The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
22
Effect of Vitamin D Supplementation on Insulin Resistance in Prediabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Plordplong N*, Suksomboon N, Poolsup N. 5th International symposium on wellness, healthy lifestyle and nutrition 2014. December 2-3, 2014 Lee Gardens Plaza Hotel, Hat Yai, Songkla, Thailand ผลงานจาก: .
23
Effect of Vitamin D Supplementation on Insulin Resistance in Prediabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Plordplong N*, Suksomboon N, Poolsup N. 5th International symposium on wellness, healthy lifestyle and nutrition 2014. December 2-3, 2014 Lee Gardens Plaza Hotel, Hat Yai, Songkla, Thailand ผลงานจาก: .
24
Effects of β-blockers on β-adrenergic receptor (βAR)-mediated insulin resistance in neonatal rat cardiomyocyte.
Phosri S*, Pinthong D, Mangmool S. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
25
Effects of polymer concentration and mass ratio of Pluronic® F127/TPGS on the physicochemical properties of polymeric mixed micelles for itraconazole.
Mingkwan T, Suksiriworapong J, Chantasart D*. Burapha University International Conference 2014, July 3-4, 2014, Pattaya, Thailand ผลงานจาก: .
26
Effects type of acid and polyvinyl alcohol on the physicochemical properties of acyclovir-loaded chitosan-based films.
Sangchart P*, Suksiriworapong J. Jintapattanakit A. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014. ผลงานจาก: .
27
Factor influencing physician’s decision on generic drug prescription: a case study of statin.
Rodvanna P*, Anothaisintawee T, Youngkong S, Thavorncharoensap M. Mahidol University Research Expo 2014 "MU Look to the Future" 1st - 2nd December 2014 ผลงานจาก: .
28
Folic acid modified methotrexate-conjugated PEGylated poly(ε-caprolactone) nanoparticles for targeted delivery.
Issarachot O, Suksiriworapong J, Takano M, Yumoto R, Junyaprasert VB*. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
29
Forecasting number of Thai haemophilia-A patient: Computer simulation by Stella software.
Thanapak S, Sooksriwong C*. Burapha University International Conference 2014, July 3-4, 2014, Pattaya, Thailand ผลงานจาก: .
30
Influence of chemical penetration enhancers on skin permeability of ellagic acid-loaded niosomes.
Junyaprasert VB*, Singhsa P, Jintapattanakit A. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
31
Influence of Stabilizer on Characteristics of Methotrexate-Conjugated P(CL)2-PEG Nanoparticles.
Issarachot O, Suksiriworapong J, Sripha K, Takano M, Yumoto R, Junyaprasert VB*. The 4th Polymer Conference of Thailand. March 20th - 21st, 2014. ผลงานจาก: .
32
Iridoids from Tamilnadia uiginosa.
Visetkit N*, Kummalue T, Nukoolkarn V, Jirachariyakul W. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
33
Nanoparticle of Polymer-Drug Conjugates for Controlled and Targeted Drug Delivery.
Junyaprasert VB*. The 4th Polymer Conference of Thailand. March 20th - 21st, 2014. ผลงานจาก: .
34
Neurite outgrowth, neuroprotective activity evaluation of anti-cholinesterase inhibitors, petrosamine, quercetin and oxyresveratrol.
Tangsaengvit N, Kitphati W, Tadtong S, Bunyapraphatsara N, Nukoolkarn V*. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
35
New generic drug production: limitation and impact.
Homyen P*, Sooksriwong Cha-oncin. Mahidol University Research Expo 2014 "MU Look to the Future" 1st - 2nd December 2014 ผลงานจาก: .
36
Outcomes of Patient’s Booklet along the Medication Reconciliation Process for Outpatient with Chronic Diseases at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital.
Komneadphet S*, Pongcharoensuk P. Burapha University International Conference 2014, July 3-4, 2014, Pattaya, Thailand ผลงานจาก: .
37
Pharmaceutical care in liver transplant outpatient clinic at siriraj hospital.
Leuvittawat P*, Chulavatnatol S, Ningsananda T, Sirivatanauksorn Y. The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014. ผลงานจาก: .
38
Phytochemistry and lethality effect to brine shrimp of selected Callicarpa species.
Muensaen S, Jarikasem S, Ruangwises N, Sithisarn P, Buranapalin S. 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5) May 6-8th, 2014 Phuket, Thailand ผลงานจาก: .
39
Preparation and characterization of acid treated calcium carbonate from eggshell for medical and pharmaceutical uses.
Lawanprasert P*, Mauang Maung Than, Jateleela S. การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. -1 ส.ค.57) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลงานจาก: .
40
Preparation and In vitro Cytotoxicity of Cationized Poly(ε-caprolactone)-Poly(ethylene glycol) Polymeric Nanoparticles.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Anne Sapin Minet, Maincent P, Junyaprasert VB*. The 4th Polymer Conference of Thailand. March 20th - 21st, 2014 ผลงานจาก: .
41
Pueraria candollei var. Mirifica Stimulates the Proliferation and Mineralization in Osteoblastic MC3T3-E1 Cells.
Jivapetthai A*, Pathomwichaiwat T, Ochareon P, Prathanturarug S. The 29th National Graduate Research Conference, Mae FahLuang University, 24-25 October 2013, HS 398-404. ผลงานจาก: .
42
Quality control analsis of crude drugs in Prasa-kanphlu formula.
Saetan J*, Sireeratawong S, Ruangwises N, Soonthornchareonnon N. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014. ผลงานจาก: .
43
Relationship between antimicrobial consumption and antimicrobial susceptibility profiles of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii at a hospital from 2007-2013.
Tedtaisong P*, Montakantikul P, Gorsanan S, Tantisiriwat W. Mahidol University Research Expo 2014 "MU Look to the Future" 1st - 2nd December 2014 ผลงานจาก: .
44
Role of pharmacist in improving pharmacological treatment in chronic heart failure patients.
Piriyachananusorn N*, Chulavatnatol S, Maraprasertsak M, Suksomboon N. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
45
Specification of samrong (scaphium schaphigerum) fruit gel.
Phicharoenphon W*, Gritsanapan W, Wuthi-udomlert M, Sithisarn P. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
46
Subtype specificity of adenosine a2 receptor on the inhibition of angiotensin II-induced cardiac fibrosis.
Bunrukchai K*, Pinthong D, Mangmool S. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 5-7 February 2014. ผลงานจาก: .
47
Temperature Monitoring of Vaccine Storage in Bangkok.
Kerdpiam W*, Sooksriwong C, Pumtong S. Burapha University International Conference 2014, July 3-4, 2014, Pattaya, Thailand ผลงานจาก: .
48
The Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of the Thai Herbal Preparation “Rid-si-duang-ma-ha-kan” for Haemorrhoids Treatment.
Klinthong S, Phornchirasilp S*, Temsiririrkkul R, Siriwatanametanon N. การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36. วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ผลงานจาก: .
49
The effect of oral methadone on QTc interval in thai outpatients with chronic cancer and noncancer pain: a prospective study.
Pudchakan P*, Suthisisang C, Tanyasaensook K, Chaudakshetrin P. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress Bangkok, Thailand 5-7 February 2014 ผลงานจาก: .
50
Thunbergia laurifolia Water Extract Does Not Exhibit Immunomodulatory Effect and Toxicity on Human Peripheral Blood Mononuclear Cells.
Acharakul T, Moongkarndi P*, Pattanapanyasat K, Mangmool S. International Graduate Research Conference 2014. December 12, 2014: Graduate School, Chang Mai University (iGRC 2014) ผลงานจาก: .
51
Total phenolic content and LC-MS analysis of phenolic compounds of water extract of Moringa oleifera Lam. Leaves.
Chumark P, Sananmuang R, Vorasinga A, Pongpattanawat S, Phornchirasilp S. การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36. วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ผลงานจาก: .
52
Traditional knowledge of Medicinal plants used by Tai Yai healers in Chai Prakan and WiangHaeng Districts of Chiang Mai, Thailand.
Boonpuak B*, Pitiporn S, Jenjittikul T, Prathanturarug S. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC), Bangkok, 5-7 February 2014, (P-BS014) : 654-663. ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้