เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2554
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Bleeding time Effects and Hepatotoxicity of Aspirin and Clopidogrel Alone, or in Combination, in Rats.
Shrestha S*, Sookvanichsilp N. 7th Indochaina Conference on Pharmaceutical Sciences ผลงานจาก: .
2
Chemical Identification of Herbal Compress Extract.
Jintapattanakit A, Prosampung D, Sansiriwong A, Chantasart D, Temsiririrkkul R. The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Dec 14th -16th, 2011, Bangkok, Thailand ผลงานจาก: .
3
Comparison of international Vaccine procurement Prices in 2010.
Klomthong N*, Sooksriwong C-O. 7th Indochaina Conference on Pharmaceutical Sciences ผลงานจาก: .
4
Counterfeit and substandard antimalarials in Bangkok urban area: Pilot study results.
Uhlendorf M, Nair A, Suksiriworapong J, Prakongpan S, Dressman JB. 71st International Congress of FIP, Hyderabad, India 3 – 8 Sep 2011 ผลงานจาก: .
5
Price Comparison Between Brand and Generic Drugs in Thai Public Hospital in 2010.
Saengnapakas A*, Pongcharoensuk P, Pattanaprateep O. 7th Indochaina Conference on Pharmaceutical Sciences ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Cost of influenza Pandemic Surveillance in Thailand.
Lueangphirom S*, Riewpaiboon A, Diregpoke B, Kitphati R, Chunsuttiwat S. 7th Indochaina Conference on Pharmaceutical Sciences ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้