เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2551
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Alginate-magnesium aluminum silicate microcomposite films: permeability study using parabens.
Pongjanyakul T, Rojanakarin P, Puttipipatkhachorn S. The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology ผลงานจาก: .
2
An Introduction Of Adr’s Community Of Pharmacy Practice In Thailand.
P. TRAGULPIANKIT 22nd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2008), 7 – 10 November 2008, Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapore ผลงานจาก: .
3
Bioactive Metabolites of the Endophytic Fungus Gues 34 Isolated From Guettarda Speciosa L.
Benjamas Sangfai, Sutunya Norasarunyou, Suthep Wiyakrutta, Nongluksna Sriubolmas, Surattana Amnuaypol, Khanit Suwanborirux, Veena Nukoolkarn. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
4
Comparison of Hydro-Distillation and Solvent Free Microwave Extraction for The Isolation of Essential Oils From Peel of Citrus.
Surachai Ngamratanapaiboon, Wichet Leelamanit. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
5
Development of floating tablets based on gas formation.
Sungthongjeen S, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S. The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7-10 April 2008, Bacelona, Spain. ผลงานจาก: .
6
Development of Mannosylated Acyclovir Liposomes for In Vitro Absorption Enhancement of Oral Drug Delivery.
N Sarisuta, P Pukanud, P Peungvicha. The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7-10 April 2008, Bacelona, Spain. ผลงานจาก: .
7
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitors from Structure-Based Design Using Scaffold Derived from Herbal Active Components.
Sewan Theeramunkong, Opa Vajragupta. XXth Int Symp Med Chem (Aug 31- Sept 4, 2008, Vienna) Drugs Fut 2008;33(Suppl.A): 212-213. ผลงานจาก: .
8
Effect of Poly(ethylene glycol)-graft-Trimethyl Chitosan Copolymer -Insulin Nanocomplexes on Rat Nasal Epithelium in Vivo.
Jintapattanakit A, Sailasuta A, Kissel T, Junyaprasert VB. AAPS Annual Meeting, ATLANTA, November 2008. ผลงานจาก: .
9
Formation of fine particles of dihydroartemisinin by rapid expansion of supercritical solutions (RESS).
Chingunpitak J, Puttipipatkhachorn S, Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K. The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7-10 April 2008, Bacelona, Spain. ผลงานจาก: .
10
In Vivo Study Of Insulin Nanocomplexes Based On Pegylated Trimethyl Chitosan Copolymers For Intranasal Delivery.
Junyaprasert VB, Jintapattanakit A, Peungvicha P, Kissel T. 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7 – 10 April 2008, Barcelona, Spain ผลงานจาก: .
11
Influence Of Hydrogel On The Long-Term Physical Stability Of Q10 – Loaded Nlc.
Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB, Souto EB, Muller RH. 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7 – 10.... ผลงานจาก: .
12
Influence Of Surfactants On The Inner Structure And On In Vitro Drug Release Of Ascorbyl Palmitate-Loaded Nlc.
Junyaprasert VB, Teeranachaideekul V, Souto EB, Muller RH. th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7 – 10 April 2008, Barcelona, Spain. ผลงานจาก: .
13
Is productivity loss due to road traffic injuries a hidden cost?.
Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Chaikledkaew U. 9th World Conference on Injury Prevention and Safety15 – 18 March 2008, Merida, Mexico, ผลงานจาก: .
14
Microbiological Assays for Detection of Antibiotics.
Pintarasri S, Yawyuan P, Leelamanit W. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
15
Microbiological Assessment of Thai Traditional Medicines.
Mabunrung J, Ruangwises N, Tantimavanich S, Wuthi-udomlert M. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
16
Molecular authentication of Thai medicinal plant Khamin khruea by PCR-RFLP analysis.
Rojsanga P, Gritsanapan W, Leelamanit W, Sukrong S. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA,PSE & SIF, August 3-8, 2008, Athens, Greece. ผลงานจาก: .
17
Molecular Modeling Study of Anticancer Activity of Purified Compounds from Medicinal Plants .
Narumol Phosrithong and Jiraporn Ungwitayatorn การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 16-18 ตุลาคม 2551 จังหวัดเพชรบุรี 2008 ผลงานจาก: .
18
Mucoadhesive Properties Of Peg-Graft-Trimethyl Chitosan Copolymers By Means Of Mucin Particle Method And Cell Culture Model.
Jintapattanakit A, Junyaprasert VB, Kissel T. 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7 – 10 April 2008, Barcelona, Spain. ผลงานจาก: .
19
Multiresidue Analysis of Beta-Agonists in Porcine Muscle by Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry.
Anurukvorakun O, Suntornsuk L. PBA 2008 19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, Gdansk, Poland. ผลงานจาก: .
20
New Insights on the Acetylcholinesterase Inhibition by the Alkaloid Petrosamine from a Thai Marine Sponge Patrosia SP.
Nukoolkarn VS, Saen-oon S, Rungrotmongkol T, Hannongbua S, Ingkaniman K, Suwanborirux K. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008. ผลงานจาก: .
21
Nuclear Magnetic Resonance Studies on the Interaction between Lysozyme and Phospholipid Vesicles.
Witoonsaridsilp W, Sarisuta N, Muller- Goymann CC. The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7-10 April 2008, Bacelona, Spain. ผลงานจาก: .
22
Potential Adverse Events Of Chemotherapy And Cost Avoidance By Pharmacist.
Jangmuenwai S, Chindavijak B, Taengdaen S. 22nd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2008), 7 – 10 November 2008, Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapore. ผลงานจาก: .
23
Preparation and characterization of new polymorph and amorphous glibenclamide particles from redispersion from solid dispersion systems.
Thongnopkoon T, Puttipipatkhachorn S. The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7-10 April 2008, Bacelona, Spain. ผลงานจาก: .
24
Prevalence and characteristics of adverse drug events in rheumatoid arthritis and osteoarthritis ambulatory patients at a large teaching hospital, Thailand.
Limsuwan T, Tragulpiankit P, Chulavatnatol S, Janwityanujit S, Sirikhedgon U, Somjarit S. 3rd Drug Hypersensitivity Meeting , 11-13 April, 2008, Paris ผลงานจาก: .
25
Rapid Separation of β-Carotene and Astaxanthin by Microemulsion Electrokinetic Chromatography.
Leena Suntornsuk, Khin Thida Nyunt PBA 2008 19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, Gdansk, Poland. ผลงานจาก: .
26
Review of alcohol consumption trend, alcohol policies and contributions from key players in reducing alcohol consumption between 1997-2007 in Thailand.
Youngkong S, Yothasamut J, Teerawattananon Y, Thavorncharoensap M. The ISPOR 3rd Asia Pacific conference, September 7-9, 2008, Seoul, Korea. 7-9 September 2008, Seoul, Korea. ผลงานจาก: .
27
Ribosome Inactivating Proteins from The Seed of Momordica Cochinchinensis: Cloning, Expression and Anticancer Activity.
Leelamanit W, Chuethong J, Sakurai H, Saiki I, Robinson RC. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
28
The Evaluation of Thai Herbs as Dietary Supplements in Broiler Chicken Production: Alternatives as Anti-Microbial Growth Promotors.
Wannasawaeng W, Boonroeng U, Leelamanit W. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
29
Thin Layer Chromatography-Bioautography for Detection of Antibiotics.
Saeher V, Yawyuan P, Jittikoon J, Leelamanit W. The Eighth NRCT-JSPS Joint Seminar, December 3-4 2008 ผลงานจาก: .
30
Training Course For Improvement Of Thai Adr Monitoring And Reporting.
Tragulpiankit P. 22nd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2008), 7 – 10 November 2008, Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapore. ผลงานจาก: .
31
Virtual Screening Against Cobra Venom.
Maleeruk Utsintong, Palmer W Taylor, Arthur J Olson, Opa Vajragupta. XXth Int Symp Med Chem (Aug 31- Sept 4, 2008, Vienna), Drugs Fut 2008; 33(Suppl.A): 212-213 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
31P NMR and FTIR Studies of Interaction between Lysozyme and Phospholipid Vesicles.
Wasu Witoonsaridsilkp, Narong Sarisuta, Christel C. Muller-Goymann. RGJ Seminar Series LIX: Nanotechnology in Drug Delivery, 20 มีนาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานจาก: .
2
Effect of Quaternization and Dimethylation on Physicochemical Properties and Biocompatibility of N-Trimethyl Chitosan.
Jintapattanakit A, Kissel T, Junyaprasert VB. RGJ Seminar Series LIX: Nanotechnology in Drug Delivery, 20 มีนาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานจาก: .
3
Enhanced Antitumor Activity of Combinations of Free and HPMA Copolymer-Bound Drugs.
Hongrapipat J, Kopeckova P, Prakongpan S, Kopecek J. RGJ Seminar Series LIX: Nanotechnology in Drug Delivery, 20 มีนาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานจาก: .
4
In vitro Drug Release of Ascorbyl Palmitate from Nanostructured Lipid Carriers and Nanosuspensions.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Muller RH, Junyaprasert VB. RGJ Seminar Series LIX: Nanotechnology in Drug Delivery, 20 มีนาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานจาก: .
5
Preparation of Chitosan Microencapsules for Colonic Drug Delivery: An Effect of Drug-polymer Ratio.
Huanbutta K, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S, Nunthanid J. RGJ Seminar Series LIX: Nanotechnology in Drug Delivery, 20 มีนาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานจาก: .
6
Recrystallized Microstructure of Itraconazole Prepared in Various Solvents.
Kanokporn Burapapadh, Doungdaw Chantasart and Pornsak Sriamornsak. RGJ Seminar Series LIX: Nanotechnology in Drug Delivery, 20 มีนาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานจาก: .
7
Study on inulin-containing plants in Thailand as a natural source of prebiotics.
Tinrat S, Nukoolkarn V, Chomnawang MT. CHE-USDC Congress I, September 5-7,2008, Ambassador City Jomtien, Chonburi ผลงานจาก: .
8
Study on Thermal Proerties of Molecular Inclusion and Emulsion- Diffusion Methods for Fish Oil Encapsulation.
Mi-Jung CHO, Uracha Ruktanonchai, Satit Puttipipatkhachon, Apinan Soottitantawat Nano Thailand Symposium 2008, 6-8 November, Bangkok, Thailand. ผลงานจาก: .
9
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเปลื่อกส้มโอสามสายพันธุ์ในประเทศไทย.
สิทฑิศักดิ์ ชื่นพิทยาธร, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ, จักรพันธุ์ พันธุ์ศรีรัตน์ และ ยุวดี วงษ์กระจ่าง การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้