เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2550
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Anti-inflammatory and analgesic activity of Memecylon edule Roxb.
Nualkaewa S, Thongpraditchoteb S, Wongkrajang Y, Rattanamanee K. 55 th International Congress and Annual meeting of The Society of Medicinal plant for Research . Graz Austria, 2-6 September2007 2007 ผลงานจาก: .
2
Antioxidant and Preservative Properties of Caesalpinia sappan L. Extract.
Wongkrajang Y, Manamuti C, Saraya S, Temsiririrkkul R, Peungvicha P and Cheewansirisuk. 55 th International Congress and Annual meeting of The Society of Medicinal plant for Research . Graz Austria , 2-6 September2007 2007 ผลงานจาก: .
3
Characterization of microemulsions composed of isopropyl myristate, water, 1-butanol and Aerosol OT or Brij 97.
Junyaprasert VB, Boonme P, Graf A, Krauel K, Rades T. APSA Annual Scientific Meeting, 4-7 December 2005, Melbourne, Australia. 2007 ผลงานจาก: .
4
Determination of haematoxylin and brazilin in Caesalpinia sappan extract from various locations in Thailand by high performance liquid chromatography.
Temsiririrkkul R, Punsrirat J, Ruangwises N, Wongkrajang Y, Nakornchai S. 55 th International Congress and Annual meeting of The Society of Medicinal plant for Research Graz Austria ,. 2-6 September2007 2007 ผลงานจาก: .
5
Detoxification Mechanism of Rediocides against Cobra Venom.
Vajragupta O, Utsintong M, Leelamanit W, Kaewnoi A, Olson AJ. Screening & MedChem Europe 2007, February 20-21 2007, Barcelona, Spain ผลงานจาก: .
6
Development of ascorbyl palmitate nanosuspension for topical drug delivery.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Junyaprasert VB, Muller RH. The 34st Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, 7-11 July 2007, California, USA. 2007 ผลงานจาก: .
7
Development of Commercial Mouthwash Combined with Herbal Extracts.
Saraya S, Cheewansirisuk C, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y, Kongsaktrakoon B and Manamuti C. 55 th International Congress and Annual meeting of The Society of Medicinal plant for Research . Graz Austria, 2-6 September2007Graz Austria 2007 ผลงานจาก: .
8
Effect of costing methods on unit cost of hospital medical services.
Arthorn Riewpaiboon, Saranya Malaroje, Sukalaya Kongsawatt The 2007 US-Thai Consortium Conference, The Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand ผลงานจาก: .
9
Effects of surfactant types in microemulsion formulations on topical delivery of lidocaine in free base and hydrochloride salt forms.
Boonme P, Songkro S, Wurster DE, Junyaprasert VB. Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) 2007, 22-25 April 2007, Amsterdam, The Netherlands. 2007 ผลงานจาก: .
10
Generation of green fluorescent protein as a reporter system for growth rate in Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli.
Khuntayaporn P, Vilaivan T, Chomnawang MT The 1st Biochemistry and Molecular biology Conference, April 26-27, 2007. Bangkok, Thailand ผลงานจาก: .
11
Medication Overuse headache in Thai Migraine Patients.
Suansanae T, Siriwirojanakul H, Janbang C, Tonsakulchaisunti S, Teerathananond P. The ASHP Summer Meeting 2007, San Francisco, USA. ผลงานจาก: .
12
Molecular cloning and expression analysis of the PlpB protein from Pasteurella multocida A:1.
Chomnawang MT, Nabnuengsap J, Kittiworakarn J, Pathanasophon P Proceeding of The 8th Asian Pacific Poultry Conference, March 5-6, 2007. Bangkok, Thailand ผลงานจาก: .
13
Mutational breeding of Curcuma longa for medicinal purposes using colchicine and gamma ray.
Duangnet J, Prathanturarug S, Soonthornchareonnon N, Soontornchainakseang P. The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharmacy for Sustainable Development 2007; 268 ผลงานจาก: .
14
Physiochemical characterizations of lyophilized ascorbyl palmitate nanoemulsion.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Muller RH, Junyaprasert VB. The 34st Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, 7-11 July 2007, California, USA. 2007 ผลงานจาก: .
15
Possible mechanisms of chlorpheniramine on the hypertensive effect of phenylpropanoramine in rats.
Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Sawangdee S, Suthisisang C. The International Receptor Symposium 2007 Shizuoka, Japan (2007) 2007 ผลงานจาก: .
16
Standardization of Murdannia loriformis.
Prathanturarug S, Onhatpho T, Jiratchariyakul W. The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharmacy for Sustainable Development 2007; 282. ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Effect of oil loading on the release profile of Q10-loaded NLC.
Teeranachaideekul V, Muller RH, Junyaprasert VB. RGJ – Ph.D. Congress VIII, 20-22 April 2007, Jomtein, Pattaya, Thailand. 2007 ผลงานจาก: .
2
Impact of warfarin-monitoring service by a clinical pharmacist in patients undergoing cardiovascular and thoracic surgery.
S, Chulavatnatol S, Nathisuwan S, Thongcharoen P, Anansakunwatt W, Janthara-arpornkul U. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง ”The New Frontier of Pharmacy Practice” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมฯ กรุงเทพฯ วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550. 2007 ผลงานจาก: .
3
Influence of dimethylation degree on mucoadhesive properties and cytotoxicity of N-trimethyl chitosan.
Jintapattanakit A, Kissel T, Junyaprasert VB. RGJ – Ph.D. Congress VIII, 20-22 April 2007, Jomtein, Pattaya, Thailand. 2007 ผลงานจาก: .
4
Quantitative determination of F2-isoprostanes as the biomarkers of oxidative stress in thalassemic patients by gas chromatography-mass spectrometry (poster presentation).
Matayatsuk C, Lee CYJ, Kalpravidh WK, Sirankapracha P, Wilairat P, Fucharoen S and Halliwell B. Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH) Congress V, May 2007 2007 ผลงานจาก: .
5
The impact of clinical pharmacist in the prevention of adverse drug reactions and medication errors in ambulatory oncology patients. .
Janpraparn J, Chulavatnatol S, Sirachainan E, Chindavijak B, Junyongworakul Y, Jirajarus M. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง ”The New Frontier of Pharmacy Practice” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมฯ กรุงเทพฯ วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 2007 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้